Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008

Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008

  Publicat: 17 Mar 2009       90168 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008.

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.G. nr. 93/2003
- O.G. nr. 44/2004
- O.G. nr. 57/2004
- Legea nr. 265/2007
- O.U.G. nr. 153/2007
- Legea nr. 68/2008 publicat in MOF nr. 236 din 27/03/2008.

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act adoptat de organele de stat,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act adoptat de organele de stat,

e) interdictiile si restrictiile privind activitatea in regim de taxi si in regim de inchiriere;

f) locurile de asteptare a clientilor sau de stationare a taxiurilor;

g) obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor privind desfasurarea serviciului de transport;

h) controlul activitatii autovehiculelor pe traseu;

i) taxele si impozitele locale ce se impun;

j) norma privind gradul de asigurare a numarului de locuri de asteptare a clientilor in raport cu numarul de autorizatii taxi emise, stabilite prin studii de specialitate;

k) alte prevederi necesare bunei organizari si executari a serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere.

Art. 14. - (1) Activitatea de transport public local de persoane in regim de taxi trebuie dimensionata in raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie si metrou, dupa caz.

(2) Autoritatile administratiilor publice locale si ale municipiului Bucuresti, prin hotarari ale consiliilor respective, cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative, definite la art. 54, stabilesc numarul maxim de autorizatii taxi, necesar pentru executarea transportului in regim de taxi, pentru o perioada de 5 ani, dupa urmatoarele criterii minimale:

a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie si metrou, dupa caz, asigurand echilibrul care se impune intre acestea;

b) norma cuprinsa la art. 13 lit. j);

c) gradul de poluare;

d) cererea si oferta permanente;

e) gradul de aglomeratie in trafic;

f) promovarea tipurilor de transport mai putin poluante.

(3) Numarul maxim de autorizatii taxi care pot fi atribuite pentru o perioada data se poate stabili si pe baza unui studiu de specialitate realizat, precum si in urma consultarii asociatiilor profesionale reprezentative.

(4) Numarul maxim de autorizatii taxi stabilit a se atribui in conformitate cu prevederile alin. (2) si/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localitatii de autorizare.

(5) Dupa procedura de atribuire a numarului maxim de autorizatii taxi stabilit conform alin. (4), autoritatea de autorizare nu va mai atribui nicio autorizatie taxi decat in conditia disponibilizarii unora dintre cele existente sau in cazul maririi numarului de autorizatii taxi, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4).

(6) Daca numarul autorizatiilor taxi emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi depaseste numarul maxim de autorizatii taxi stabilite in conditiile alin. (2)-(4), consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu va mai atribui nicio autorizatie taxi pana la micsorarea numarului acestor autorizatii, prin disponibilizare in conformitate cu prevederile prezentei legi, sub numarul maxim stabilit.

Art. 141. - (1) Pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme obtinute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite detinatorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport in regim de taxi sau a serviciului de transport in regim de inchiriere, cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecarui contract de atribuire a gestiunii delegate este egala cu durata maxima de valabilitate a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme detinute de transportatorul autorizat, dupa caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reinnoit pe baza detinerii in continuare a unor autorizatii taxi sau a unor copii conforme, obtinute, dupa caz, in conditiile prezentei legi.

(2) Drepturile si obligatiile transportatorilor autorizati carora li se atribuie in gestiune delegata executarea serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere se prevad in caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire in gestiune delegata.

(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport in regim de taxi sau a serviciilor de transport in regim de inchiriere sa incheie cu terti contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

(4) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate de catre titularul contractului unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisa decat in cazul in care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizarii sau fuzionarii titularului contractului de atribuire in gestiune, persoana juridica. Operatorul economic respectiv trebuie sa obtina, in conditiile prezentei legi, autorizatia de transport pentru a deveni transportator autorizat.

(5) Ca urmare a divizarii sau fuzionarii, autorizatiile taxi sau copiile conforme emise de aceeasi autoritate de autorizare se impart sau se comaseaza, dupa caz, noilor operatori economici rezultati, care au obtinut autorizatie de transport in conditiile prezentei legi.

(6) Numarul autorizatiilor taxi sau al copiilor conforme se imparte in cazul divizarii sau se comaseaza in cazul fuzionarii, in raport de numarul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare.

(7) Pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, detinute ca urmare a divizarii sau fuzionarii, contractele de atribuire a gestiunii delegate, initiale, vor fi cesionate corespunzator noilor operatori prevazuti la alin. (5), cu respectarea prevederilor alin. (6).

(8) In cazul in care un transportator autorizat, persoana fizica autorizata, detinator al unei autorizatii taxi sau al unei copii conforme, doreste sa se transforme intr-un transportator autorizat, asociatie familiala autorizata, cu acelasi obiect de activitate, autoritatea de autorizare va transfera corespunzator autorizatia transportatorului nou-infiintat, respectandu-se prevederile prezentei legi.

(9) Prevederile alin. (3)-(7) sunt aplicabile corespunzator si in cazul contractelor de atribuire in gestiune directa a serviciului de transport in regim de taxi sau a serviciului de transport in regim de inchiriere, in cazul in care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2).

Art. 142. - (1) Serviciul de transport in regim de taxi si serviciul de transport in regim de inchiriere se atribuie in gestiune delegata, prin contract de atribuire, de catre autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizati, pe baza autorizatiei de transport corespunzatoare, emisa de catre aceasta, precum si pe baza numarului de autorizatii taxi sau de copii conforme, dupa caz, obtinute prin procedura de atribuire prevazuta la alin. (5) si (6) sau prin alte proceduri prevazute in prezenta lege.

(2) Prin contractul de atribuire in gestiune se stabilesc toate conditiile in care se desfasoara serviciul de transport concesionat, pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite fiecarui transportator autorizat, pentru autovehiculele detinute si utilizate conform prevederilor prezentei legi.

(3) Dovada atribuirii in gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul detinut este autorizatia taxi sau copia conforma a autorizatiei de transport, dupa caz, eliberata pentru aceasta, in conditiile prezentei legi.

(4) Serviciile de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere se atribuie in executare transportatorilor autorizati, prin concesiune, in gestiune delegata, respectandu-se urmatoarele proceduri:

a) procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupa caz, si a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizati castigatori;

b) eliberarea autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 11;

c) incheierea contractelor de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, in conformitate cu numarul autorizatiilor taxi sau al copiilor conforme atribuite si eliberate.

(5) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupa caz, consta in acordarea unor punctaje realizate din indeplinirea criteriilor de departajare prevazute la alin. (6), pentru fiecare autovehicul precizat in declaratia pe propria raspundere ca este detinut sau va fi detinut ca autovehicul nou, utilizat in conditiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarandu-se castigatoare autovehiculele care au obtinut punctajele cele mai mari, in ordinea descrescatoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferentiate in ordinea descrescatoare a capacitatii cilindrice a motoarelor. In conditiile in care numarul de autorizatii taxi stabilit a se atribui nu se epuizeaza, procedura va fi reluata cu transportatorii autorizati inscrisi pentru o noua procedura . In cazul in care un transportator autorizat participa la procedura de atribuire cu autovehicule care urmeaza sa fie dobandite, conform declaratiei pe propria raspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garantie in cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garantia se restituie corespunzator pentru fiecare autovehicul dobandit, in momentul eliberarii autorizatiei taxi conform prevederilor prezentei legi. Daca in termen de 6 luni de la data desfasurarii procedurii de atribuire in conditiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicita eliberarea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele declarate detinute sau ca vor fi detinute in proprietate ori in temeiul unui contract de leasing, aceste autorizatii taxi se retrag si se va retine corespunzator garantia depusa.

(6) Criteriile de departajare vor fi:

a) vechimea autovehiculului de la data fabricatiei;

b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

c) volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat;

d) vechimea in ani de cand transportatorul desfasoara autorizat activitatea de transport respectiva;

e) gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru pasagerul din fata/pasagerii din spate;

f) efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

g) posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum 8 ore pe zi lucratoare;

h) dotari suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt precizate la art. 36.

(7) Elementele prevazute la alin. (6) lit. c), e) si h) se certifica de R. A. R. prin intermediul certificatului de agreare.

(8) Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu acordul asociatiilor profesionale reprezentative existente.

(9) Cand un transportator autorizat renunta la una sau mai multe autorizatii taxi sau la alte copii conforme, cand acestea se retrag sau cand se majoreaza numarul lor in conditiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizati inscrisi in listele de asteptare, prin procedura de atribuire precizata la alin. (5).

(10) In lista de asteptare, care este publica, deschisa la autoritatea de autorizare, se poate inscrie orice transportator autorizat, o singura data .

(11) In cazul transportului de marfuri sau bunuri in regim de taxi sau al transportului de persoane in regim de inchiriere, numarul de copii conforme atribuite poate fi limitat, dupa caz, in conditii similare celor prevazute la art. 14, daca asa se stabileste prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Afişează Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Taxi    Legea 38/2003    Legea taximetriei actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Contestare decizie de concediere. Solictare plata drepturi banesti si a indemnizatiei de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 993 din 9 septembrie 2019

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii aplicate angajatorului. Avertisment pentru neincheierea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul V, Sectia Civila, Decizia nr. 1005/A/2016

Primirea la munca a 4 persoane fara contract de munca. Amenda contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Botosani, Sectia Civila, Sedinta din 14.06.2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Amanarea aplicarii pedepsei. Institutia amanarii aplicarii pedepsei este incompatibila cu pronuntarea unei solutii de condamnare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 17/A din 19 ianuarie 2015

Lipsire de libertate in mod ilegal. Inselaciune. Declinarea competentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Incheierea nr. 1084 din 01.08.2012

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012

Furt calificat. Patrunderea prin efractie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, Decizia penala nr. 167/R/ din 14 februarie 2012Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

Exemple de date si informatii care constituie date cu caracter personal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

In cazul anularii unui zbor, pasagerii pot solicita o compensatie pentru prejudiciul moral suferit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Emiterea facturii cu si fara TVA
Sursa: InfoTVA