Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

  Publicat: 14 May 2019       23824 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 371 din 13.05.2019.

Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Cadrele militare in activitate, din cadrul Ministerului Apararii Nationale, pe timpul cat se afla in concediu de odihna, concediu paternal, incapacitate temporara de munca si in permisie beneficiaza de solda de functie, solda de grad, gradatii si, dupa caz, solda de comanda, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, majorarile si alte drepturi salariale cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva."
14. La articolul 15, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav, concediu de acomodare, concediu paternal, concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare."
15. La articolul 15, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
"La stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul intreaga durata a concediului prevazut la alin. 2."
16. La articolul 19, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 19
La declararea starii de razboi sau a mobilizarii, precum si in situatii deosebite stabilite de ministrul apararii nationale, concediile de odihna, fara plata, paternal, de acomodare, pentru cresterea copilului, de studii, vacantele si permisiile se suspenda, cadrele militare in activitate fiind obligate sa se prezinte la unitatile militare de care apartin, in cel mai scurt timp posibil."
17. La articolul 201, alineatele 1-23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate numite in prima functie, mutate in interesul serviciului, detasate si/sau imputernicite intr-o alta garnizoana decat cea in care isi au domiciliul si care nu detin locuinta proprietate personala in acea garnizoana, nici ei si nici sotiile sau sotii acestora, in situatia in care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzator, au dreptul la o compensatie lunara pentru chirie de pana la 50% din solda lunara.
Cadrele militare in activitate numite in prima functie, mutate in interesul serviciului, detasate si/sau imputernicite intr-o garnizoana in care isi au domiciliul, dar care nu detin locuinta proprietate personala, nici ei si nici sotiile sau sotii acestora, in situatia in care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzator, pot beneficia, in cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituita prin ordin al ministrului apararii nationale, de compensatia lunara pentru chirie, prevazuta la alin. 1, la propunerea comandantilor sau a sefilor cadrelor militare respective.
Cadrele militare care indeplinesc conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie potrivit alin. 1 si 2 si care contracteaza un credit ipotecar/imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte sau incheie un contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a unei locuinte beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie, pe o perioada ce nu poate depasi durata de derulare a creditului sau contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fractiuni din rata aferenta creditului sau contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate. In aceasta situatie, compensatia lunara pentru chirie se acorda in cuantumul prevazut la alin. 1, dar nu poate depasi rata lunara platita pentru creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate.
In situatia prevazuta la alin. 21, compensatia lunara pentru chirie se acorda pentru o singura locuinta achizitionata pe timpul carierei. Compensatia lunara pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situatia prevazuta la alin. 1 si 2 si pentru situatia prevazuta la alin. 21, caz in care cadrul militar opteaza pentru una dintre aceste situatii. Ministerul Apararii Nationale nu ii asigura cadrului militar care a optat pentru situatia prevazuta la alin. 21 un spatiu de locuit corespunzator in garnizoana unde acesta a achizitionat locuinta pe durata existentei situatiei de la alin. 21.
Pentru persoanele prevazute la alin. 21, sumele se justifica cu un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte sau un contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a unei locuinte."
18. La articolul 201, dupa alineatul 23 se introduce un nou alineat, alineatul 24, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate, mutate sau detasate si/sau imputernicite, prevazute la alin. 1, pot beneficia de compensatie lunara pentru chirie intr-o singura garnizoana."
19. La articolul 23 alineatul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) transport, atunci cand ofiterii, maistrii militari sau subofiterii sunt mutati in interes de serviciu dintr-o garnizoana in alta."
20. La articolul 25, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 25
Copiii cadrelor militare in activitate, decedate in timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, pot fi transferati la liceele militare sau in institutiile militare de invatamant care formeaza maistri militari, subofiteri ori ofiteri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la invatatura obtinute in institutiile civile de invatamant si potrivit normelor aprobate de ministrul apararii nationale."
21. La articolul 28, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa candideze pentru a fi alese in administratia publica locala, in Parlamentul Romaniei si in Parlamentul European, precum si in functia de Presedinte al Romaniei;".
22. La articolul 29, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
a) exprimarea in public a opiniilor politice nu este permisa;
. . . . . . . . . .
c) prezentarea, in public, de informatii cu caracter militar de catre cadrele militare nu este permisa, cu exceptia celor care au atributii in acest sens, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;".
23. La articolul 30 alineatul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii ori societati comerciale, cu exceptia celor numite in consiliile de administratie ale regiilor autonome si societatilor comerciale din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale si ale filialelor acestora, din cadrul industriei de aparare sau in legatura cu aceasta."
24. La capitolul II, titlul sectiunii a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA a 4-a
Disciplina militara"
25. Articolele 32-34 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 32
Disciplina militara constituie unul dintre factorii determinanti ai capacitatii operationale a fortelor armate si se bazeaza atat pe acceptarea constienta a normelor de comportament stabilite, cat si pe acordarea recompenselor si aplicarea sanctiunilor disciplinare.
Disciplina militara asigura respectarea de catre militari a normelor legale, a ordinelor comandantilor/sefilor date cu respectarea normelor de drept, regulilor de angajare ori obiceiurilor razboiului, pentru mentinerea capacitatii operationale a unitatii, indeplinirea misiunilor specifice si buna desfasurare a activitatilor din armata.
Comandantul/Seful dispune de prerogativa disciplinara, avand competenta de a acorda recompense si de a aplica sanctiuni disciplinare cadrelor militare, potrivit prezentei legi.
Articolul 33
Cadrelor militare li se pot acorda urmatoarele recompense:
a) inaintarea in gradul urmator, in mod exceptional, in conditiile prevazute la art. 64;
b) inaintarea in gradul urmator, inainte de termen, in conditiile prevazute la art. 63;
c) conferirea de decoratii si titluri de onoare;
d) conferirea de medalii, ordine si semne onorifice;
e) alte recompense morale, financiare sau materiale, in conditii stabilite prin ordin al conducatorului institutiei militare; recompensele financiare se acorda in conditiile prevazute de lege pentru premierea personalului platit din fonduri publice.
Articolul 34
Incalcarea de catre cadrele militare, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu angajeaza raspunderea acestora disciplinara, materiala, civila sau penala, dupa caz.
Cadrele militare raspund individual pentru faptele si actele proprii sanctionate de lege, savarsite atat in exercitarea atributiilor de serviciu ori in legatura cu acesta, cat si in afara serviciului.
Sunt absolvite de orice raspundere cadrele militare care prin exercitarea, in limitele legii, a atributiilor de serviciu au cauzat vatamari unor persoane ori au adus prejudicii patrimoniului acestora."
26. Dupa articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu urmatorul cuprins:
Afişează Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 80/1995    Statutul cadrelor militare    Modificari    Legea 101/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anulare act administrativ. Ordin privind sanctiunea trecerii in rezerva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sentinta nr. 65 din 25.02.2008

Contestatie privind pierderea gradului militar
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, Sentinta civila nr. 1219F din 15.05.2012

Ordin trecere in rezerva. Lipsa caracteristicilor specifice unui act de comandament militar. Posibilitatea cenzurarii legalitatii lui pe calea contenc
Pronuntaţă de: Decizia nr. 532 din 15 februarie 2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro