Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

  Publicat: 14 May 2019       23825 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 371 din 13.05.2019.

Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii de la disciplina militara, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata;
f) legalitatea, conform careia intreaga procedura se desfasoara potrivit normelor legale;
g) unicitatea, conform careia pentru o abatere de la disciplina militara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.
Procedura disciplinara nu este publica.
Comunicarea actelor in procedura disciplinara se poate efectua in oricare dintre modalitatile prevazute de lege.
Articolul 355
Comandantul/Seful unitatii militare unde isi desfasoara activitatea cadrul militar care a savarsit fapta dispune efectuarea cercetarii disciplinare prealabile de catre un ofiter sau o comisie, in functie de complexitatea faptelor.
Cadrele militare desemnate conform alin. 1 nu se pot afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este persoana care a sesizat comiterea faptei sau parte vatamata prin comiterea faptei;
b) este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv al/a cadrului militar ale carui fapte sunt cercetate, ale persoanei care a sesizat comiterea faptei sau ale partii vatamate prin comiterea faptei;
c) este subordonat nemijlocit sau direct fata de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a) si b);
d) are grad inferior cadrului militar ale carui fapte sunt cercetate;
e) se gaseste in alte situatii de conflict de interese prevazute de lege.
In situatia in care, la nivelul unitatii militare in care isi desfasoara activitatea cadrul militar ale carui fapte sunt cercetate, nu sunt identificate cadre militare care sa corespunda criteriilor prevazute la alin. 2, comandantul/seful unitatii militare solicita sprijin esalonului ierarhic superior.
Articolul 356
Cadrului militar ale carui fapte sunt cercetate i se aduce la cunostinta, de indata, in scris, despre efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, despre obiectul acesteia, precum si despre drepturile si obligatiile pe care le are.
Articolul 357
Ofiterul sau comisia prevazut/prevazuta la art. 355 alin. 1 intocmeste un raport, pe care il prezinta comandantului/sefului ierarhic care a dispus efectuarea cercetarii, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data desemnarii.
Raportul prevazut la alin. 1 contine concluziile cercetarii si propuneri privind aplicarea/neaplicarea unei sanctiuni disciplinare cadrului militar a carui fapte au fost cercetate sau trimiterea acestuia in fata consiliului de onoare, dupa caz.
Comandantul/Seful ierarhic analizeaza raportul cercetarii prealabile si poate adopta una dintre urmatoarele decizii:
a) clasarea dosarului de cercetare prealabila, in cazul inexistentei faptei, prescrierii faptei, constatarii nevinovatiei cadrului militar sau in cazul incetarii raportului de serviciu al acestuia;
b) aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de art. 35 alin. 1 lit. a)-d);
c) trimiterea in fata consiliului de onoare, pe baza propunerilor cuprinse in raportul de cercetare, cand gravitatea faptelor savarsite impune aplicarea unei sanctiuni mai aspre.
In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii raportului, comandantul/seful ierarhic aduce la cunostinta cadrului militar in cauza decizia prevazuta la alin. 3, in forma scrisa.
Articolul 358
Pentru apararea onoarei cadrelor militare in activitate, precum si pentru cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare, in cadrul institutiilor militare se constituie consilii de onoare.
Consiliul de onoare are in componenta 3 sau 5 membri titulari, ofiteri in activitate, care se aleg pe o perioada de 2 ani; ofiterul cu gradul si functia cele mai mari este si presedintele consiliului.
Pentru fiecare membru titular al consiliului de onoare se desemneaza, in conditiile prevazute la alin. 2, cate un membru supleant.
Nivelul structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire si procedurile de lucru ale acestora se stabilesc prin ordin al conducatorului institutiei militare.
Articolul 359
Hotararea consiliului de onoare se adopta cu majoritatea voturilor exprimate de membrii acestuia si se aduce la cunostinta cadrelor militare, pe baza de semnatura .
Consiliul de onoare poate adopta una dintre urmatoarele hotarari:
a) constatarea inexistentei faptei, a nevinovatiei sau a prescrierii faptei;
b) declararea vinovatiei cadrului militar, cu propunerea aplicarii uneia dintre sanctiunile prevazute de art. 35 alin. 1.
Articolul 3510
In situatia aplicarii sanctiunii disciplinare in baza unei hotarari a consiliului de onoare, actul administrativ de sanctionare se emite si se comunica cadrului militar in termen de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii hotararii consiliului de onoare la unitatea/structura al carei comandant/sef are competenta de aplicare a sanctiunii disciplinare.
Actul administrativ de aplicare a sanctiunii disciplinare se emite, in forma scrisa, de comandantul/seful care are competente de aplicare a acesteia si se comunica in scris celui sanctionat.
Sub sanctiunea nulitatii absolute, in actul administrativ de aplicare a sanctiunii disciplinare se inscriu in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor care au fost incalcate;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate in timpul cercetarii disciplinare prealabile, cu exceptia aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a) si b);
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
f) organul competent la care sanctiunea disciplinara poate fi contestata.
Articolul 3511
Cadrele militare au dreptul sa conteste aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a)-d) in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea deciziei de sanctionare, prin raport adresat in scris comandantului/sefului ierarhic superior celui care a emis decizia.
Comandantul/Seful ierarhic prevazut la alin. 1 se pronunta prin decizie motivata, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei, pe baza unei cercetari efectuate in conditiile prevazute la art. 355-357, astfel:
a) mentine decizia contestata, cand constata ca este temeinica si legala;
b) anuleaza decizia contestata, cand constata ca aceasta a fost emisa fara temei legal sau asupra altei persoane;
c) anuleaza decizia contestata si aplica o sanctiune mai usoara, cand constata ca sanctiunea aplicata este prea aspra in raport cu gravitatea faptelor;
Afişează Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 80/1995    Statutul cadrelor militare    Modificari    Legea 101/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anulare act administrativ. Ordin privind sanctiunea trecerii in rezerva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sentinta nr. 65 din 25.02.2008

Contestatie privind pierderea gradului militar
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, Sentinta civila nr. 1219F din 15.05.2012

Ordin trecere in rezerva. Lipsa caracteristicilor specifice unui act de comandament militar. Posibilitatea cenzurarii legalitatii lui pe calea contenc
Pronuntaţă de: Decizia nr. 532 din 15 februarie 2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro