Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

  Publicat: 14 May 2019       23783 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 371 din 13.05.2019.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

d) anuleaza decizia contestata si aplica o sanctiune mai aspra, dintre cele prevazute la art. 35 alin. 1 lit. b)-d), cand constata ca sanctiunea aplicata este prea usoara in raport cu gravitatea faptelor;
e) anuleaza decizia contestata si decide trimiterea in fata consiliului de onoare, pe baza propunerilor cuprinse in raportul de cercetare, cand gravitatea faptelor savarsite impune aplicarea unei sanctiuni mai aspre.
Decizia prevazuta la alin. 2 este definitiva, se comunica cadrelor militare contestatare in termen de 5 zile de la data pronuntarii si poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
Articolul 3512
Cadrele militare au dreptul sa conteste aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 35 alin. 1 lit. e)-g) in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare, la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii."
29. La articolul 36 alineatul 1, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
"c1) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamant superior, scolarizati pentru nevoi ale Ministerului Apararii Nationale si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;".
30. La articolul 36 alineatul 1, literele d), e), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) ofiteri in rezerva si ofiteri rezervisti voluntari care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau al sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;
e) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in activitate, absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, care au varsta de cel mult 45 de ani, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;
. . . . . . . . . .
g) persoane care au varsta de cel mult 45 de ani, sunt absolvente cu diploma de licenta ale unei institutii de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;
h) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor militare de invatamant superior;".
31. La articolul 36 alineatul 1, dupa litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu urmatorul cuprins:
"i) urmasi ai personalului Ministerului Apararii Nationale decedat in timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, care au varsta de cel mult 45 de ani, au absolvit cu diploma de licenta o institutie de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
j) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in activitate, raniti in timpul si din cauza actiunilor militare desfasurate in afara teritoriului statului roman, absolventi cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
k) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in rezerva sau cu statut de rezervist voluntar, care au varsta de cel mult 45 de ani, care au absolvit cu diploma de licenta o institutie de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."
32. La articolul 36, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele prevazute la alin. 1 lit. e) si g) nu se aplica limita de varsta de cel mult 45 de ani."
33. La articolul 36, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, persoanele prevazute la alin. 1 lit. d) si j) pot fi chemate sau rechemate in activitate daca au varsta de cel mult 45 de ani."
34. La articolul 37, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamant superior sau, la nevoie, ai liceelor, cu diploma de bacalaureat ori ai scolilor echivalente, cu diploma, cu profil corespunzator specialitatilor militare deficitare in Ministerul Apararii Nationale, care au varsta de cel mult 45 de ani;".
35. La articolul 38, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) subofiteri in activitate care au un stagiu neintrerupt de cel putin un an, in functii de exploatare, intretinere si reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de trecere in corpul maistrilor militari si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin dispozitie a sefului Statului Major al Apararii;
c) maistri militari in rezerva si maistri militari rezervisti voluntari, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;".
36. La articolul 38, dupa litera c) se introduc cinci noi litere, literele d)-h), cu urmatorul cuprins:
"d) soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi ai institutiilor sau unitatilor militare de invatamant pentru formarea maistrilor militari;
e) soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare si ai cursului de formare a maistrilor militari in activitate, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
f) urmasi ai personalului Ministerului Apararii Nationale decedat in timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, care au varsta de cel mult 45 de ani, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
g) subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in activitate, raniti in timpul si din cauza actiunilor militare desfasurate in afara teritoriului statului roman, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
h) soldati si gradati profesionisti, in activitate, cu o vechime de cel putin 15 ani in aceasta calitate, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."
37. La articolul 38 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, persoanele prevazute la alin. 1 lit. b), c), e), g) si h) pot fi chemate sau rechemate in activitate daca au varsta de cel mult 45 de ani."
38. La articolul 40, literele b), c), e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) soldati si gradati profesionisti in activitate care au promovat testele de aptitudini si concursul sau examenul sustinut in acest scop si indeplinesc conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
c) subofiteri in rezerva si subofiteri rezervisti voluntari care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;
. . . . . . . . . .
e) soldati si gradati profesionisti in activitate care au absolvit cursul de formare a subofiterilor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
f) soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi ai programelor de studii postliceale pentru formarea subofiterilor in activitate;
g) persoane care au varsta de cel mult 45 de ani, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale si care au pregatire de nivel liceal, postliceal sau superior."
39. La articolul 40 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, persoanele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si e) pot fi chemate sau rechemate in activitate daca au varsta de cel mult 45 de ani."
40. La articolul 41, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) absolventi ai liceelor, scolilor profesionale ori ai unei scoli echivalente, in raport cu nevoile fortelor armate si care au absolvit o forma de pregatire militara organizata de Ministerul Apararii Nationale."
41. Articolul 411 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 411
Persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c1) si h), ale art. 38 lit. a) si d) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima functie, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
In conditiile prevazute la art. 36 alin. 1 lit. d)-g) si i), la art. 38 lit. b)-c) si e) si la art. 40 alin. 1 lit. b)-g), persoanele in cauza incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 4 ani, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Durata contractelor incheiate in conditiile alin. 1, 2 si 14 se prelungeste de drept, prin acte aditionale, cu o durata cuprinsa intre 4 si 8 ani, stabilita prin ordin al ministrului apararii nationale, in situatia in care cadrele militare in activitate sunt trimise cu acordul lor si admise la studii universitare de licenta, master, doctorat sau la studii postliceale, finantate de la bugetul de stat si organizate in institutii de invatamant din tara si strainatate, la forma de invatamant cu frecventa.
Afişează Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 80/1995    Statutul cadrelor militare    Modificari    Legea 101/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anulare act administrativ. Ordin privind sanctiunea trecerii in rezerva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sentinta nr. 65 din 25.02.2008

Contestatie privind pierderea gradului militar
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, Sentinta civila nr. 1219F din 15.05.2012

Ordin trecere in rezerva. Lipsa caracteristicilor specifice unui act de comandament militar. Posibilitatea cenzurarii legalitatii lui pe calea contenc
Pronuntaţă de: Decizia nr. 532 din 15 februarie 2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro