Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale

Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale

  Publicat: 02 Jun 2019       1554 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative, documentele in baza carora se acorda imprumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice locale au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 430 din 30.05.2019.

A fost promulgat la 11.09.1865
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorând din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Dobanda aplicata in perioada constructiei investitiei finantata pe baza de credit.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Incetarea pentru viitor a raportului juridic de obligatie prin unul din modurile prevazute de lege sau convenite de parti.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
A fost promulgat la 11.09.1865
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.

(1) Eventualele sume ramase din imprumut, care nu mai pot fi utilizate pentru destinatia pentru care au fost alocate, se restituie de catre unitatile administrativ-teritoriale in contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii", deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale, cu conditia informarii in prealabil a Ministerului Finantelor Publice si numai daca nu prezinta restante la plata obligatiilor scadente.
(2) De la data creditarii contului prevazut la alin. (1), respectiv data extrasului de cont cuprinzand sumele restituite ca neutilizate emis de Trezoreria Operativa Centrala, valoarea imprumutului acordat se modifica prin act aditional la conventia de imprumut, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8, cu actualizarea scadentarului de plata al imprumutului acordat.
(3) In situatia in care unitatile administrativ-teritoriale efectueaza plata sumelor neutilizate in alte conturi decat cel prevazut la alin. (1) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operatiunii se efectueaza in baza solicitarii formulate in scris de acestea, cu data inregistrarii solicitarii la registratura Directiei generale de trezorerie si datorie publica. Cu aceeasi data valoarea imprumutului se modifica prin act aditional la conventia de imprumut .
(4) Directia generala de trezorerie si contabilitate publica dispune Trezoreriei Operative Centrale transferul sumelor neutilizate din contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii" codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale in contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii" codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului, in scopul reconstituirii veniturilor din privatizare.

Articolul 10
(1) Rambursarea imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale se efectueaza in transe trimestriale egale, incepand cu trimestrul urmator acordarii acestora. Dobanda se calculeaza prin aplicarea ratei de dobanda, stabilita la art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019, la soldul imprumutului, cu conventia "numar de zile calendaristice/360". Datele de plata a ratei scadente si dobanzilor de platit aferente imprumutului sunt cuprinse in scadentarul de plata anexat la conventia de imprumut .
(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda, pentru fiecare zi de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data stingerii obligatiei.
(3) Dobanda pentru fiecare zi de intarziere se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute la alin. (2) la suma obligatiilor de plata restante, rate de capital plus dobanda aferenta, inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere.
(4) Plata ratelor si a dobanzilor aferente imprumuturilor contractate, inclusiv a dobanzilor de intarziere, se efectueaza de catre unitatile administrativ-teritoriale in contul distinct de disponibil - pentru incasarea rambursarii obligatiilor de plata aferente imprumuturilor acordate pentru plata subventiilor restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale.
(5) Sumele incasate in conturile prevazute la alin. (4) se transmit zilnic de catre Trezoreria Operativa Centrala, in sistem electronic, Directiei generale de trezorerie si datorie publica din Ministerul Finantelor Publice, in scopul stabilirii modului de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor administrativ- teritoriale, potrivit scadentarelor de plata .
(6) Directia generala de trezorerie si datorie publica din Ministerul Finantelor Publice va transmite Trezoreriei Operative Centrale, in sistem electronic, situatia privind distribuirea sumelor in ordinea: dobanzi calculate pentru fiecare zi de intarziere, dobanzi si rate de capital . Stingerea obligatiilor de plata ale unitatilor administrativ-teritoriale se efectueaza cu data platii.
(7) Pe baza situatiei prevazute la alin. (6), Trezoreria Operativa Centrala va transfera, pe baza de nota contabila, sumele reprezentand rate de capital scadente in contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii", sumele reprezentand dobanzi aferente imprumutului in contul "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete", iar sumele reprezentand dobanda calculata pentru fiecare zi de intarziere in contul "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen".
(8) Contul prevazut la alin. (4) nu este purtator de dobanda . Eventualele sume virate in plus de catre unitatile administrativ-teritoriale fata de suma scadenta se pastreaza in conturi pana la scadenta urmatoare.
(9) In situatia in care unitatile administrativ-teritoriale efectueaza plata obligatiilor scadente in alte conturi decat cel indicat in conventia de imprumut sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operatiunii se efectueaza in baza solicitarii formulate in scris de acestea. Stingerea obligatiei se efectueaza cu data la care se inregistreaza solicitarea la registratura Directiei generale de trezorerie si datorie publica.
(10) Directia generala de trezorerie si datorie publica dispune Trezoreriei Operative Centrale restituirea, in conturile indicate de titulari, a eventualelor sume ramase in contul prevazut la alin. (4), dupa rambursarea integrala a imprumutului.

Articolul 11
(1) Imprumuturile acordate pot fi rambursate anticipat partial/integral, cu conditia informarii prealabile, in scris, a Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de trezorerie si datorie publica cu privire la intentia de rambursare formulata de unitatile administrativ-teritoriale si numai daca nu prezinta restante la plata obligatiilor scadente.
(2) Sumele rambursate anticipat partial/integral din imprumut se efectueaza in contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii", deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale.
(3) De la data creditarii contului prevazut la alin. (2), respectiv data extrasului de cont cuprinzand sumele rambursate anticipat emis de Trezoreria Operativa Centrala, valoarea imprumutului acordat se modifica prin act aditional la conventia de imprumut, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8, cu actualizarea scadentarului de plata a imprumutului acordat.
(4) In situatia in care unitatile administrativ-teritoriale efectueaza plata sumelor rambursate anticipat in alte conturi decat cel prevazut la alin. (2) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operatiunii se efectueaza in baza solicitarii formulate in scris de acestea, cu data inregistrarii solicitarii la registratura Directiei generale de trezorerie si datorie publica. Cu aceeasi data valoarea imprumutului se modifica prin act aditional la conventia de imprumut .
(5) Directia generala de trezorerie si contabilitate publica dispune Trezoreriei Operative Centrale transferul sumelor rambursate anticipat partial/integral din contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii" codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale in contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii" codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului, in scopul reconstituirii veniturilor din privatizare.

Articolul 12
(1) In cazul in care unitatile administrativ-teritoriale nu respecta termenele de rambursare prevazute in conventiile de imprumut, Directia generala de trezorerie si datorie publica stabileste lunar lista unitatilor administrativ-teritoriale, grupate pe judete, care inregistreaza restante la plata in luna anterioara raportarii si suma totala datorata, aferenta ratelor de capital, dobanzilor si dobanzilor calculate pentru fiecare zi de intarziere, in vederea punerii in aplicare a prevederilor art. I alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019.
(2) Directia generala de trezorerie si datorie publica comunica unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista intocmita conform alin. (1), in scopul sistarii alimentarii bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii.
(3) Pana la lichidarea obligatiilor de plata restante prevazute la alin. (2) ale unitatilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligatii restante.
Articolul 13

Afişează Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    OUG 35/2019    Imprumuturi    Unitati administrativ-teritoriale    Ministerul Finantelor Publice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei