din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2942 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie

  Publicat: 17 Feb 2019       1426 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului B__, sub nr. x din data de 21.10.2016, reclamantul S_ invatamantULUI P_ �P_. I__ N_� B__, in numele membrului de sindicat M_ C__, a chemat in judecata pe parata scoala G_ � C_ D__� U_, solicitand anularea deciziei de reincadrare nr. 58/29.08.2016, emise de catre parata, cu consecinta: obligarii paratei la emiterea unei noi decizii de reincadrare incepand cu data de 01.08.2016, decizie in care reclamantul sa fie reincadrat in functia de contabil-sef si sa ii fie mentinute drepturile salariale la nivelul lunii iulie 2016; obligarea la plata diferentelor de drepturi salariale rezultate dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite potrivit primului capat al cererii de chemare in judecata, pentru perioada 01.08.2016 - data pronuntarii sentintei, actualizate in functie de indicele de inflatie la data platii efective. Ulterior reclamanta a precizat ca solicita acordarea diferentei drepturilor salariale pentru perioada 01.08.2016 � 15.12.2016.

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

In motivarea actiunii, a aratat ca, la data de 29.08.2016, unitatea scolara parata a emis sub nr. 58, o decizie de reincadrare a petentei, incepand cu data de 01.08.2016, in conformitate cu dispozitiile HG nr. 582/10.08.2016 si ale OUG nr. 20/2016 de modificare si completare a OUG nr. 57/2015.

Decizia i-a fost comunicata reclamantei M_ C__ la data de 14.09.2016, acesta formuland contestatia inregistrata sub nr. 1206/29.08.2016, contestatie la care a primit un raspuns scris la 23.09.2016.

Apreciaza ca nelegala decizia emisa de catre parata, deoarece reclamanta a fost angajaa prin concurs la data de 09.12.2013, pe o fractiune de norma (0,50), in functia de personal didactic auxiliar, contabil-sef, la scoala G_ `` C_ D__`` U_, iar incepand cu data de 01.08.2016, prin decizia ce face obiectul prezentei cauze, unitatea scolara a procedat la modificarea incadrarii acesteia din functia de contabil-sef in cea de administrator financiar (contabil), fara a exista un temei legal in acest sens.

A facut referire la prevederile OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal - bugetare, care a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr. 20/08.06.2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 434/09.06.2016 si ulterior prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/29.08.2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 673/29.08.2016, norme care contin dispozitii in ceea ce priveste incadrarea si salarizarea personalului didactic auxiliar la art. 33 indice 3 si art. 34.

S-a invederat instantei ca normativele de personal in vigoare atat la data ocuparii de catre reclamant a functiei didactice auxiliare de contabil-?ef, cat si in prezent, dispun in sensul normarii unei functii de contabil-?ef pentru fiecare unitate scolara cu personalitate juridica/ordonator de credite, la acest moment neexistand un temei legal pentru modificarea functiei pe care acesta a fost incadrat anterior datei de 01.08.2016.

Neexistand un nou normativ de personal ori o alta dispozitie legala expresa care sa dispuna in sensul modificarii functiei pe care reclamanta a fost incadrat si care sa constituie temeiul legal pentru modificarea unui element al contractului individual de munca al acestuia, apreciaza ca decizia contestata este nelegala.

Solicita sa se aiba in vedere si faptul ca functia de contabil-?ef a fost ocupata de catre petenta in urma unui concurs, iar in urma reincadrarii nu exista incheiat un act aditional la contractul individual de munca al acestuia prin care sa ii fie modificata functia pe care este incadrat.

Raportat la dispozitiile art. 17 si 41 din Codul muncii, sustine ca modificarea functiei din contractul individual de munca nu se poate face fara a exista o dispozitie legala expresa in acest sens.

Invedereaza ca, odata cu modificarea incadrarii reclamantului dintr-o functie de conducere, contabil-?ef, intr-una de execu?ie, administrator financiar (contabil), unitatea scolara nu a procedat si la modificarea atributiilor din fi?a postului, petentul desfasurandu-?i in continuare activitatea in aceleasi conditii cu cele anterioare datei de 01.08.2016, avand aceleasi sarcini de serviciu, intocmind si semnand aceleasi situatii, ordine de plata, bilan? contabil, avand aceleasi responsabilita?i si aceeasi raspundere .

Reclamanta a mai sustinut ca, prin decizia contestata, au fost incalcate si dispozitiile art. 33 alin. 6: ``in situatia in care salariile determinate potrivit alin. (1) si (4) sau, dupa caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de baza aferente lunii iulie 2016, se pastreaza salariile de baza aferente lunii iulie 2016) si cele ale art. 34, alin. 1: ``in situatia in care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 32 alin. (2), (4) sau (5), dupa caz, este mai mic sau egal cu salariile de baza aferente lunii iulie 2016, se pastreaza salariile de baza aferente lunii iulie 2016``, fiindu-i diminuate drepturile salariale aferente lunii august 2016, fata de luna iulie 2016.

Motivul invocat are la baza o interpretare a sintagmei ``in aceleasi conditii`` prevazute de art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 582/2016, intelegandu-se o reincadrare pe aceeasi functie, iar datorita faptului ca, incepand cu august 2016, nu se mai acorda indemnizatia de conducere pentru petent, intrucat nu mai este incadrat pe functie de contabil-?ef, ar rezulta ca nu poate beneficia de acelasi salariu ca in luna iulie 2016. Aceasta motivare a fost apreciata nelegala, deoarece sintagma ``in aceleasi conditii`` ar trebui interpretata in sensul desfasurarii aceleiasi munci, a acelorasi activitati, cu aceleasi responsabilita?i, ceea ce se intampla si in realitate.

S-a referit si la faptul ca H.G. nr. 582/2016 vorbe?te despre o reincadrare in ceea ce priveste salarizarea si nu de o reincadrare pe functii. Mai mult, art. 33 din OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 dispune ca, ``in situatia in care salariile determinate potrivit alin. 1 si 4 sau, dupa caz, alin. 5 sunt mai mici sau egale cu salariile de baza aferente lunii iulie 2016, se pastreaza salariile de baza aferente lunii iulie 2016``, fara a contine si sintagma ``in aceleasi conditii``. fata de acest aspect, apreciaza ca H.G. nr. 582/2016 prin fraza finala din art. 10 alin. 6, completeaza, in mod nelegal, actul normativ in baza caruia a fost emisa.

In drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 194 Cod procedura civila, art. 30 din Legea nr. 284/2010, OUG nr. 57/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, HG 582/2016, art. 28 din Legea nr. 62/2011, art. 268 alin. 1 lit. c) Codul muncii.

In Sustinerea actiunii a depus la dosar, inscrisuri .

Parata scoala G_ `` C_ D__`` U_ a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii.

A sustinut ca, fiind vorba despre salarizarea personalului bugetar platit din fonduri publice, stabilirea si plata salariului nu putea fi facuta decat in acord cu prevederile legale, respectiv OUG nr. 20 din iunie 2016, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si Hotararea de Guvern nr. 582 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) si (8), art. 33 si 3`4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Parata s-a referit la programul de salarizare unic, pus la dispozitia ?colilor de catre Ministerul educatiei, in baza Ordinului nr. 4576/11.07.2011.

Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:


Prin decizia nr. 58/29.08.2016, parata scoala G_ `` C_ D__`` U_ a procedat la reincadrarea reclamantei M_ C__ in functia de administrator financiar, incepand cu data de 01.08.2016, potrivit OUG nr. 20/2016, de modificare si completare a OUG nr. 57/2015, si a H.G. nr. 582/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) si (8), art. 33 si 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare. Reclamantul a avut functia de contabil-sef, potrivit deciziei nr. 99/01.09.2015 (fila 31) si contractului individual de munca nr. 166/09.12.2013 (fila 26), pe durata nedeterminata, de la 09.12.2013. Actele normative invocate in decizia de reincadrare contestata nu se refera la schimbarea functiilor ocupate de catre personalul didactic auxiliar, astfel ca nu puteau constitui temei pentru reincadrarea pe o alta functie decat cea mentionata in contractul individual de munca .

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal - bugetare, a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr. 20/08.06.2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 434/09.06.2016, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/29.08.2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 673/29.08.2016. Actul normativ contine urmatoarele dispozitii relevante pentru reincadrarea si salarizarea personalului didactic auxiliar:

Art. 33 - "(1) Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (2), incepand cu luna august 2016, salariile personalului prevazut in anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol .
(2) Salariile de baza prevazute in anexa nr. 2 includ salariul de incadrare aferent transei de vechime in invatamant si grada?iile corespunzatoare vechimii in munca pentru functiile de execu?ie, respectiv salariul de incadrare aferent transei de vechime in invatamant, indemnizatia de conducere si grada?iile corespunzatoare vechimii in munca pentru functiile de conducere .
(3) Reincadrarea personalului prevazut la alin. (1) se face pe functiile, gradele didactice, transele de vechime in invatamant si grada?iile corespunzatoare vechimii in munca pentru personalul didactic, respectiv pe functiile, gradele/treptele profesionale si grada?iile corespunzatoare vechimii in munca pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2. (aa��A�)
(5) Pentru personalul didactic auxiliar si pentru personalul medical si auxiliar sanitar angajat in invatamantul special, special integrat sau in invatamantul superior/universitar care nu se regaseste in anexa nr. 2, la salariul de baza stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, dupa caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 si c.4 se acorda urmatoarele sporuri si indemnizatii, daca sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute de lege, astfel:
a) indemnizatie pentru invatamantul special, care se determina prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza;
b) gradatie de merit, care se determina prin aplicarea procentului de 25% la salariul de baza;
c) sporul de stabilitate, care se determina prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din insumarea salariului de baza cu indemnizatia pentru invatamantul special prevazuta la lit. a) si cu gradatia de merit prevazuta la lit. b), pentru personalul care are o vechime neintrerupta de 10 ani in invatamant;
d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a) - c) se adauga cuantumurile compensatiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016.
(6) In situatia in care salariile determinate potrivit alin. (1) si (4) sau, dupa caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de baza aferente lunii iulie 2016, se pastreaza salariile de baza aferente lunii iulie 2016.
``

Art. 34: ``(1) In situatia in care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), dupa caz, este mai mic sau egal cu salariile de baza aferente lunii iulie 2016, se pastreaza salariile de baza aferente lunii iulie 2016.``

Art. 35: ``In aplicarea art. 31 alin. (2), (3) si (8), art. 33 si 34, pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, Ministerul educatiei nationale si Cercetarii stiintifice va elabora, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei Ordonante de urgenta, norme metodologice care vor cuprinde si anexe cu salariile de baza care se vor utiliza incepand cu data de 1 august 2016, pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a), respectiv o anexa cu salariile de baza de la 1 decembrie 2017 pentru functiile de conducere din invatamantul preuniversitar, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.``

Pentru aplicarea OUG nr. 57/2015, au fost aprobate Norme metodologice, prin H.G. nr. 582/2016, care cuprind dispozitii cu privire la incadrarea si salarizarea personalului didactic auxiliar la art. 12:

``(1) Reincadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe functii didactice auxiliare de conducere din invatamantul preuniversitar, incepand cu luna august 2016, se face prin decizie a conducatorului unitatii/institutiei, cu mentionarea salariului de baza cuvenit conform anexelor sau cu mentionarea salariului de baza refacut cu elementele prevazute la art. 10 alin. (1) pentru functiile de execu?ie, respectiv refacut cu elementele prevazute la art. 11 alin. (1) pentru functiile de conducere, in cazurile in care se pastreaza drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(2) Reincadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe functii didactice auxiliare de conducere din invatamantul preuniversitar, incepand cu data de 1 decembrie 2017, se face prin decizie a conducatorului unitatii/institutiei, cu mentionarea salariului de baza prevazut in anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu salariul de baza prevazut in anexa nr. 4 b) sau cu mentionarea salariului de baza refacut cu elementele prevazute la art. 10 alin. (1) pentru functiile de execu?ie, respectiv refacut cu elementele prevazute la art. 11 alin. (1) pentru functiile de conducere, in cazurile in care se pastreaza drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(3) Reincadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe functii de conducere, pentru functii didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar se face exclusiv in ceea ce priveste salariile de baza cuvenite, fara a se afecta vechimea in invatamant stabilita anterior.
``

Tribunalul constata ca aceste prevederi au avut in vedere cel putin mentinerea drepturilor salariale din luna iulie 2016, astfel ca, si daca s-ar accepta ca nu mai este prevazuta functia de conducere, salariul din luna august 2016 trebuia sa cuprinda toate drepturile avute in luna anterioara, inclusiv sporul de conducere .

Reclamanta a contestat schimbarea unui element esential al contractului de munca, respectiv functia, putandu-se observa ca angajatorul a decis prin actul contestat modificarea functiei de conducere in cea de executie, fara ca in acest sens sa existe si o modificare a organigramei, o prevedere expresa in legile in baza carora s-a facut reincadrarea si nici un acord al salariatului.

Art. 41 alin. 1 din Codul muncii stabileste regula conform careia ``contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor``, iar la alin. 2 se prevede ca, unilateral, se poate modifica numai cu titlu de exceptie, numai in cazurile si in conditiile prevazute de Cod. Felul muncii este un element al contractului de munca, potrivit art. 41 alin. 3 din Codul muncii, care putea fi modificat prin acordul partilor.

Din reglementarea art. 42 si 48 din Codul muncii, rezulta ca, unilateral, angajatorul poate decide modificarea contractului individual de munca numai in ceea ce priveste locul muncii (delegare si detasare intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca) si, temporar, ``locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de cod``.


Fata de aceste dispozitii, retinand ca salariatul nu a fost consultat in legatura cu schimbarea functiei, nu si-a exprimat acordul in mod expres, contractul individual de munca nu a fost modificat, nu a existat o norma legala care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie, iar parata nu a tinut cont de normele care impuneau mentinerea drepturilor salariale, tribunalul constata nelegala decizia nr. 58/29.08.2016. Pe cale de consecinta, vor fi admise si capetele de cerere accesorii, in sensul ca se va dispune ca reclamantul sa fie reincadrat in functia detinuta anterior emiterii deciziei, va fi obligata parata sa ii plateasca reclamantei diferentele de drepturi salariale dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite pentru functia de contabil-sef, ca urmare a emiterii deciziei de reincadrare, incepand cu 01.08.2016 pana la 16.12.2016, actualizate cu indicele de inflatie pana la data platii efective.

Hotararea este supusa numai apelului, in termen de 10 zile de la comunicare, potrivit art. 214 si art. 215 din Legea nr. 62/2011.

Potrivit art. 471 alin. 1 din Codul de procedura civila, sub sanctiunea nulitatii, apelul se depune la instanta a carei hotarare se ataca.PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTEAdmite actiunea privind pe reclamantul S_ invatamantULUI P_ P_ I__ N_ B__ in numele membrului de sindicat M_ C__ cu sediul in B__, __ C2, __ in contradictoriu cu parata scoala G_ C_ D__ U_ cu sediul in _, avand ca obiect, anulare act.

Dispune anularea deciziei de reincadrare nr 58/29.08.2016 emisa de parata.

Obliga parata sa emita o noua decizie de reincadrare in functia de contabil sef, incepand cu data de 01.08 2016 cu mentinerea drepturilor salariale la nivelul lunii iulie 2016 conform art 3 ind 4 din OUG nr 57/2016 si art 10 alin 6 din HG nr 582/2016.

Obliga parata la plata diferentelor de drepturi salariale rezultate dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite in functia de contabil sef, ca urmare a emiterii noii incadrari salariale pentru perioada 01.08.2016 - 16.12.2016, actualizate in functie de indicele de inflatie la data Platii efective.

Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata .

Executorie de drept .

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la data comunicarii.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Anulare decizie reincadrare    Sindicat    Obligare emitere decizie noua    Plata diferente salarii    Personal didactic administrator financiar contabil    Functie conducere functie executie    Modificare abuziv contract individual munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Stabilirea unor drepturi pentru salariati in contractul colectiv de munca numai in limitele minime prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3004 din 14.07.2020

Suspendarea partiala a activitatii. Timpul in care salariatul este la dispozitia angajatorului reprezinta timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 1210 din 24.09.2019

Stabilirea sporului sub limitele legale. Nulitate absoluta a clauzei din contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti � Decizia civila nr. 2731/10.09.2020

Notiunea de timp de lucru. Conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 94 din 18.02.2020

Suspendarea partiala a activitatii angajatorului. Timpul de munca. Munca suplimentara.
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1302/2019

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Nu pot fi adaugate, pe cale pretoriana, alte activitati si locuri de munca fata de cele din anexele la Ordinul nr. 50/1990, chiar daca indeplinesc aceleasi conditii de munca posibil vatamatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 446/2017, in sedinta publica din 15 martie 2017Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati