Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul privind raportarile referitoare la decontarea internalizata conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR), din 12.06.2019

Ghidul privind raportarile referitoare la decontarea internalizata conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR), din 12.06.2019

  Publicat: 26 Jun 2019       1228 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 25.06.2019.

(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Europa "cu geometrie variabila" este termenul utilizat pentru a descrie o metoda de integrare diferentiata, care tine seama de diferentele ireconciliabile care exista in interiorul structurii de integrare, si care face posibila, prin urmare, o separare permanenta intre un grup de state membre si un numar de unitati de integrare mai putin dezvoltate.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Fapta care constituie, dupa caz, potrivit legii penale: a) o modalitate de savarsire a unor infractiuni cum ar fi ;nerespectarea regimului armelor si munitiilor, .
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.

I. Domeniu de aplicare
Cui i se adreseaza ghidul? Prezentul ghid se aplica autoritatilor competente desemnate in conformitate cu prevederile art. 11 din CSDR1 si operatorilor de decontare, astfel cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. (11) din CSDR.
1 Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1-72).
Ce se aplica? Prezentul ghid se aplica in legatura cu raportarile privind decontarea internalizata si schimbul de informatii dintre Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) si autoritatile competente privind decontarea internalizata potrivit art. 9 alin. (1) din CSDR.

II. Definitii
Termenii utilizati in acest ghid au acelasi inteles ca in CSDR si in Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei2.
2 Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru detalierea continutului raportarilor referitoare la decontarea internalizata (JO L 65, 10.3.2017, p. 44-47).

III. Obiect
Scopul acestui ghid este de a asigura aplicarea coerenta, uniforma si consecventa a art. 9 din CSDR, precum si a dispozitiilor relevante din Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei si din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/393 al Comisiei3, inclusiv schimbul de informatii dintre ESMA si autoritatile competente cu privire la decontarea internalizata.
3 Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/393 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la modelele si procedurile pentru raportarea si transmiterea informatiilor referitoare la decontarile internalizate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului (JO, L 65, 10.3.2017, p. 116-144).

IV. Obligatii de conformare si raportare
Statutul ghidului
Prezentul document contine orientari emise in temeiul art. 16 din Regulamentul ESMA4. In conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autoritatile competente si participantii pe pietele financiare trebuie sa depuna toate eforturile pentru a respecta prevederile ghidurilor.
4 Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
Autoritatile competente carora li se adreseaza acest ghid trebuie sa se conformeze, integrandu-l in cadrele lor juridice sau de supraveghere nationale, dupa caz, inclusiv atunci cand anumite orientari specifice se adreseaza, in primul rand, participantilor la pietele financiare. In acest caz, autoritatile competente trebuie sa asigure, prin activitatile lor de supraveghere, respectarea ghidurilor de catre participantii la pietele financiare.
Cerinte de raportare
Autoritatile competente carora li se aplica ghidul trebuie sa notifice ESMA daca respecta sau intentioneaza sa respecte ghidul, precizand motivele de nerespectare, in termen de doua luni de la data publicarii pe site-ul web al ESMA, in toate limbile oficiale ale UE. In absenta unui raspuns in acest termen, se va considera ca autoritatile competente nu se conformeaza. Un model de notificare este disponibil pe site-ul ESMA. Dupa completare, formularul de notificare va fi transmis la ESMA la urmatoarea adresa de e-mail: csdr.data@esma.europa .eu
Operatorii de decontare nu au obligatia sa raporteze daca respecta sau nu acest ghid.

V. Ghid privind raportarile referitoare la decontarea internalizata

5.1. Sfera datelor care trebuie raportate de operatorii de decontare
Toate atributele urmatoare trebuie sa fie prezente pentru ca o instructiune de decontare sa se incadreze in sfera de raportare privind decontarile internalizate:
a) un operator de decontare primeste o instructiune de decontare de la un client cu privire la decontarea unei tranzactii cu titluri de valoare si instructiunea de decontare nu este transmisa integral catre o alta entitate din lantul de detinere;
b) o astfel de instructiune de decontare determina sau ar trebui sa determine un transfer al titlurilor de valoare dintr-un cont de titluri de valoare in altul in evidentele operatorului de decontare, fara nicio miscare paralela externa a titlurilor de valoare in lantul de detinere .
Urmatoarele tipuri de tranzactii si operatiuni trebuie considerate in sfera de raportare a decontarilor internalizate:
a) cumpararea sau vanzarea de titluri de valoare (inclusiv achizitii de pe piata primara sau vanzarile de titluri de valoare);
b) operatiunile de gestionare a garantiilor (inclusiv operatiuni de gestionare a garantiilor tripartite sau operatiuni de autogarantare);
c) darea sau luarea cu imprumut de titluri de valoare;
d) tranzactii de rascumparare;
e) transferul de titluri de valoare intre conturi ale unor fonduri de investitii diferite (fondurile cu sau fara personalitate juridica trebuie considerate clienti);
f) executia ordinelor de transfer de catre un operator de decontare in nume propriu, in masura in care acestea rezulta din tranzactii cu titluri de valoare desfasurate cu clienti ai operatorului de decontare;
g) transferul de titluri de valoare intre doua conturi de titluri de valoare ale aceluiasi client;
h) contracte de garantie financiara cu transfer de proprietate, conform definitiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2002/47/CE5 (privind contractele de garantie financiara);
5 Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garantie financiara (JO L 168, 27.6.2002, p. 43-50).
i) contracte de garantie financiara fara transfer de proprietate, conform definitiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. (c) din Directiva privind contractele de garantie financiara, in cazul in care exista un transfer de titluri de valoare intre conturi;
j) operatiunile corporative privind fluxul, reprezentate de transformari.
Urmatoarele tipuri de tranzactii si operatiuni trebuie considerate in afara sferei de raportare a decontarilor internalizate:
a) operatiunile corporative privind actiunile, cum ar fi distribuirile de numerar (de exemplu, dividende in numerar, plata dobanzilor), distribuirile de titluri de valoare (de exemplu, dividende sub forma de actiuni; emisiune de actiuni gratuite); reorganizari (de exemplu, conversie, divizare de actiuni, rascumparare, cerere de oferta);
b) operatiunile corporative privind fluxul, reprezentate de cererile inregistrate pe piata;
c) operatiunile de pe piata primara, si anume procesul de emisiune initiala de titluri de valoare;
d) crearea si rascumpararea de unitati de fond;
e) plati in numerar pure, fara legatura cu tranzactiile cu titluri de valoare;
f) tranzactiile executate intr-un loc de tranzactionare si transferate de locul de tranzactionare catre o contraparte centrala in vederea compensarii sau catre un depozitar central de titluri de valoare in vederea decontarii.
Un operator de decontare trebuie sa raporteze toate instructiunile privind decontarea care indeplinesc conditiile specificate din acest ghid, indiferent de compensarile efectuate de operatorul de decontare respectiv. Compensarile efectuate de contrapartile centrale (CPC) nu trebuie sa intre in sfera de raportare privind decontarile internalizate.
Va rugam sa consultati exemplele din anexa.
Urmatoarele tipuri de instrumente financiare trebuie considerate in sfera de raportare a decontarilor internalizate:
a) instrumentele financiare care sunt inregistrate initial si mentinute in depozitari centrali de titluri de valoare autorizati in UE, respectiv instrumentele financiare pentru care un depozitar central de titluri de valoare din UE actioneaza in calitate de depozitar central de titluri de valoare emitent;
b) instrumentele financiare inregistrate intr-un depozitar central de titluri de valoare din UE care actioneaza in calitate de depozitar central de titluri de valoare investitor pentru respectivele instrumente financiare, desi acestea pot fi inregistrate initial sau mentinute central in afara depozitarilor centrali de titluri de valoare autorizati.
Categoria "alte instrumente financiare" la care se face referire la art. 2 alin. (1) lit. (g) pct. (ix) din Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei trebuie sa cuprinda instrumentele financiare care nu intra in niciuna dintre categoriile mentionate in mod explicit la art. 2 alin. (1) lit. (g) din regulament si care indeplinesc conditiile specificate in acest ghid.

5.2. Entitatile responsabile de raportarea catre autoritatile competente

Afişează Ghidul privind raportarile referitoare la decontarea internalizata conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR), din 12.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ghid    Raportari    Decontare internalizata    CSDR    Ministerul Finantelor    Titluri de valoare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Prin faptul ca judecatorul fondului a apreciat culpa ambelor parti in savarsirea neregulii nu este de natura sa se admita intrunirea ipotezei existentei unor motive contradictorii in cuprinsul sentintei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1702/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sporul de risc prevazut de Codul silvic se aplica intregului personal silvic fara a fi necesara dovada indeplinirii altor conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017Articole Juridice

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro