Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele metodologice de organizare si functionare a Registrului operatorilor de servicii esentiale, din 21 iunie 2019

Normele metodologice de organizare si functionare a Registrului operatorilor de servicii esentiale, din 21 iunie 2019

  Publicat: 03 Jul 2019       1836 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 542 din 02.07.2019 si aprobate prin Ordinul Ministrului Comunicatiilor 600/2019.

(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Prezentele norme metodologice privind modul de organizare si functionare a Registrului operatorilor de servicii esentiale, denumite in continuare norme, au ca obiect stabilirea procedurilor pe care le implica organizarea si functionarea Registrului operatorilor de servicii esentiale, denumit in continuare ROSE.
(2) ROSE constituie instrumentul unitar de evidenta a operatorilor de servicii esentiale, denumiti in continuare OSE, entitati care desfasoara activitati in domeniul securitatii retelelor si sistemelor informatice, denumite in continuare NIS.
(3) Operatorii de servicii esentiale, asa cum sunt definiti la art. 3 lit. h) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt supusi obligatiei de inregistrare in ROSE potrivit legii mentionate.
(4) La elaborarea prezentelor norme au fost avute in vedere, in principal, urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea NIS;
b) Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
c) Hotararea Guvernului nr. 494/2011 privind infiintarea Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO;
d) Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Hotararea Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu .

CAPITOLUL II
Organizarea registrului operatorilor de servicii esentiale

SECTIUNEA 1
Constituirea registrului

Articolul 2
(1) ROSE este infiintat si gestionat in baza art. 7 alin. (2) din Legea NIS, fiind actualizat in functie de solicitarile OSE, din oficiu sau la termen.
(2) ROSE este constituit, in format hartie, in cadrul Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO, denumit in continuare CERT-RO, la nivelul Autoritatii competente la nivel national pentru securitatea retelelor si sistemelor informatice, denumita in continuare ANSRSI.
(3) ROSE este alcatuit pe sectoarele si subsectoarele identificate in anexa la Legea NIS.

Articolul 3
(1) CERT-RO la nivelul ANSRSI elaboreaza/tipareste registrul, pe suport hartie, respectand structura si tipologia datelor/informatiilor stabilite in anexa nr. 1 la ordin .
(2) In ansamblu, ROSE face parte din categoria documentelor clasificate, din clasa Secrete de Serviciu .
(3) Documentele si datele care stau la baza completarii ROSE sunt neclasificate.

Articolul 4
In ROSE sunt consemnate date privind notificarile OSE cu privire la inscrierea, modificarea sau radierea acestora.

SECTIUNEA a 2-a
Utilizarea registrului

Articolul 5
(1) Utilizarea ROSE este asigurata de catre personalul ANSRSI cu respectarea principiului nevoii de a cunoaste.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) vor fi avizate pentru lucrul cu documente clasificate si vor utiliza ROSE numai in exercitarea atributiilor de serviciu, in baza fisei postului.
(3) Procedura privind accesul si modul de lucru, in ceea ce priveste ROSE, va fi elaborata in cadrul CERT-RO si aprobata prin decizie a directorului general.

Articolul 6
ROSE se actualizeaza periodic, cel putin o data la doi ani de la data intrarii in vigoare a Legii NIS, de catre ANSRSI din cadrul CERT-RO.

CAPITOLUL III
Functionarea registrului operatorilor de servicii esentiale

SECTIUNEA 1
Reguli generale privind inscrierea

Articolul 7
(1) Inscrierea operatorilor de servicii esentiale in ROSE se realizeaza, dupa caz, la notificarea persoanelor fizice si/sau juridice supuse obligatiei de inscriere si/sau din oficiu, din initiativa CERT-RO.
(2) Inscrierea operatorilor de servicii esentiale in ROSE se face olograf, iar atribuirea numarului curent pentru fiecare operatiune se face consecutiv, pe parcursul unui an calendaristic, incepand cu 001.

Articolul 8
(1) Completarea ROSE se face dupa evaluarea de catre ANSRSI a documentelor transmise de OSE la CERT-RO si in baza deciziei directorului general al CERT-RO.
(2) Toate documentele care stau la baza inscrierii operatiunilor in ROSE se pastreaza la ANSRSI in mape individualizate in format hartie si/sau electronic.

SECTIUNEA a 2-a
Reguli generale privind modificarea si radierea

Articolul 9
(1) Modificarea datelor inscrise in ROSE se face in baza notificarii operatorului de servicii esentiale sau a unor erori constatate in procesul de revizuire de catre ANSRSI.
(2) Radierea OSE din ROSE se face in baza notificarii operatorului de servicii esentiale sau din oficiu de catre ANSRSI si in urma evaluarii documentelor relevante privind neindeplinirea calitatii de operator de servicii esentiale.

Afişează Normele metodologice de organizare si functionare a Registrului operatorilor de servicii esentiale, din 21 iunie 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ROSE    Operatori de servicii esentiale    Ministerul Comunicatiilor    Ordinul 600/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia de reducere a sporului reprezinta un atribut al angajatorului, iar in lipsa unor texte de lege care sa fie vadit incalcate, masura este legala si temeinica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 23 ianuarie 2017

Ordinul M.M.O.S. nr. 50/1990 nu are caracter limitativ, deoarece incadrarea in grupe superioare de munca se face pe baza existentei conditiilor de munca si a uzurii capacitatii de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 19 ianuarie 2017

Plata contravalorii tichetelor de masa catre salariati
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sectia I Civila, Decizia nr. 3418 din 29.06.2016

Reindividualizarea de catre instanta a sanctiunii disciplinare aplicate salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava, Sectia I Civila, Sentinta nr. 681 din data de 06.06.2016

Rolul activ al arbitrului. Actiune in anularea unei hotarari arbitrale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 551 din 15 martie 2016Articole Juridice

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a transmiterii catre Facebook a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului sau
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jocurile video. Doar o risipa de timp si bani?
Sursa: Groseanu Cristina-Mihaela

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Un raport sexual intre doi barbati nu constituie un comportament care ar justifica excluderea permanenta de la donarea de sange
Sursa: EuroAvocatura.ro