Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor

Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor

  Publicat: 17 Oct 2019       518 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 839 din 16.10.2019.

Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

b) situatia creantelor de asigurari inregistrate la dosarul de faliment, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu precizarea creditorilor de asigurari ale caror creante nu au fost admise de lichidatorul judiciar in cuantumul solicitat de acestia ori, dupa caz, ale caror creante au fost respinse la plata; prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii si creantele de asigurari se aplica in mod corespunzator;
c) situatia creantelor de asigurari aferente dosarelor de dauna existente in evidentele societatii de asigurare debitoare, aprobate la plata de catre aceasta, dar neinregistrate la dosarul de faliment in conditiile Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) situatia creantelor de asigurari aferente dosarelor de dauna existente in evidentele societatii de asigurare debitoare, neaprobate la plata de catre aceasta si neinregistrate la dosarul de faliment in conditiile Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) situatia creantelor de asigurari care au facut/fac obiectul unor operatiuni de compensare ori al unor concordate sau, dupa caz, al unor litigii aflate spre solutionare pe rolul instantelor judecatoresti competente la data intocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurari si a creantelor acestora, corespunzator prevederilor lit. a);
f) propunerile lichidatorului judiciar privind modalitatile concrete de lichidare a bunurilor si/sau a drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare debitoare, prevazute la art. 258 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si/sau masurile intreprinse de acesta.
(3) Odata cu transmiterea raportului intocmit conform alin. (1) si (2), lichidatorul judiciar pune la dispozitie Fondului dosarele de dauna si toate inscrisurile/documentatiile aferente inregistrate in evidentele sale, precum si, dupa caz, un exemplar al tabelului definitiv al creantelor intocmit in cadrul procedurii de faliment.

Articolul 26
In urma inregistrarii si analizarii raportului si a situatiilor transmise de lichidatorul judiciar conform art. 25, Fondul poate proceda la refacerea listelor creditorilor de asigurari mentionate la art. 20 alin. (7).

Articolul 27
(1) Titlul executoriu care constata creante de asigurari nevalorificat in cadrul procedurii de faliment sau in cadrul altor proceduri de executare silita prevazute de lege se transmite Fondului, in vederea verificarii lui si, dupa caz, a valorificarii acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, in conditiile prezentei norme si ale prevederilor legale incidente.
(2) Titlul executoriu este insotit de cererea de plata formulata de petent, cu respectarea termenului prevazut de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Articolul 28
(1) Verificarea modului de constituire de catre asiguratori a contributiei datorate Fondului si de virare la termen a acesteia, precum si verificarea datelor cuprinse in raportarile lunare se fac de organele de specialitate ale Autoritatii de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 213/2015, precum si ale normelor date in aplicarea acestor acte normative.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme se constata si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2015 si ale Legii nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 29
In cazul constatarii existentei unor indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni, Fondul sesizeaza organele competente.

Articolul 30
Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta norma.

Articolul 31
Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii acesteia.

Articolul 32
La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.Afişează Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ASF    Norma    Fondul de garantare a asiguratilor    Norma 24/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Jurisprudenţă

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 87/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. (1) si art. 282 alin. (1) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 88/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu