Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor

Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor

  Publicat: 17 Oct 2019       1907 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 839 din 16.10.2019.

Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

b) situatia creantelor de asigurari inregistrate la dosarul de faliment, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu precizarea creditorilor de asigurari ale caror creante nu au fost admise de lichidatorul judiciar in cuantumul solicitat de acestia ori, dupa caz, ale caror creante au fost respinse la plata; prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii si creantele de asigurari se aplica in mod corespunzator;
c) situatia creantelor de asigurari aferente dosarelor de dauna existente in evidentele societatii de asigurare debitoare, aprobate la plata de catre aceasta, dar neinregistrate la dosarul de faliment in conditiile Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) situatia creantelor de asigurari aferente dosarelor de dauna existente in evidentele societatii de asigurare debitoare, neaprobate la plata de catre aceasta si neinregistrate la dosarul de faliment in conditiile Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) situatia creantelor de asigurari care au facut/fac obiectul unor operatiuni de compensare ori al unor concordate sau, dupa caz, al unor litigii aflate spre solutionare pe rolul instantelor judecatoresti competente la data intocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurari si a creantelor acestora, corespunzator prevederilor lit. a);
f) propunerile lichidatorului judiciar privind modalitatile concrete de lichidare a bunurilor si/sau a drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare debitoare, prevazute la art. 258 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si/sau masurile intreprinse de acesta.
(3) Odata cu transmiterea raportului intocmit conform alin. (1) si (2), lichidatorul judiciar pune la dispozitie Fondului dosarele de dauna si toate inscrisurile/documentatiile aferente inregistrate in evidentele sale, precum si, dupa caz, un exemplar al tabelului definitiv al creantelor intocmit in cadrul procedurii de faliment.

Articolul 26
In urma inregistrarii si analizarii raportului si a situatiilor transmise de lichidatorul judiciar conform art. 25, Fondul poate proceda la refacerea listelor creditorilor de asigurari mentionate la art. 20 alin. (7).

Articolul 27
(1) Titlul executoriu care constata creante de asigurari nevalorificat in cadrul procedurii de faliment sau in cadrul altor proceduri de executare silita prevazute de lege se transmite Fondului, in vederea verificarii lui si, dupa caz, a valorificarii acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, in conditiile prezentei norme si ale prevederilor legale incidente.
(2) Titlul executoriu este insotit de cererea de plata formulata de petent, cu respectarea termenului prevazut de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Articolul 28
(1) Verificarea modului de constituire de catre asiguratori a contributiei datorate Fondului si de virare la termen a acesteia, precum si verificarea datelor cuprinse in raportarile lunare se fac de organele de specialitate ale Autoritatii de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 213/2015, precum si ale normelor date in aplicarea acestor acte normative.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme se constata si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2015 si ale Legii nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 29
In cazul constatarii existentei unor indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni, Fondul sesizeaza organele competente.

Articolul 30
Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta norma.

Articolul 31
Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii acesteia.

Articolul 32
La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afişează Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ASF    Norma    Fondul de garantare a asiguratilor    Norma 24/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati