Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei

OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei

  Publicat: 26 Nov 2019       3319 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial numarul 898 din data de 6 noiembrie 2019

Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

(1) Se infiinteaza Ministerul Educatiei si Cercetarii prin reorganizarea Ministerului Educatiei Nationale si prin preluarea activitatii si structurilor specializate de la Ministerul Cercetarii si Inovarii, respectiv preluarea activitatii si structurii Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania din subordinea Guvernului.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 59 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, activitatea si structurile specializate in domeniul cercetarii si inovarii sunt coordonate de un secretar de stat din cadrul ministerului.

(3) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerul Cercetarii si Inovarii se desfiinteaza.

Art. 9

(1) Ministerul Muncii si Justitiei Sociale isi schimba denumirea in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(2) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin preluarea activitatilor, atributiilor si structurilor Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati si ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, care se desfiinteaza.

(3) Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat si de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti in conditiile legii.

Art. 10

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale isi schimba denumirea in Ministerul Culturii.

Art. 11

(1) In cadrul aparatului de lucru al Guvernului se infiinteaza Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, structura fara personalitate juridica, in coordonarea prim-ministrului, condus de un secretar de stat, numit in conditiile legii, prin preluarea activitatii in domeniul romanilor de pretutindeni si a structurilor specializate in acest domeniu de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni si de la Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni, care se desfiinteaza.

(la data 14-nov-2019 Art. 11, alin. (1) din capitolul I rectificat de Actul din Rectificare din 2019 )

(2) In cadrul aparatului de lucru al Guvernului se infiinteaza Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, structura cu personalitate juridica, in coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activitatii in domeniul digital si a structurilor specializate in acest domeniu de la Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei din subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, care se desfiinteaza. Conducatorul autoritatii are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(3) In cadrul Secretariatului General al Guvernului se infiinteaza Departamentul pentru relatia cu Parlamentul, structura fara personalitate juridica, in coordonarea prim-ministrului, condus de un secretar de stat numit in conditiile legii, prin preluarea activitatii in domeniul relatiei cu Parlamentul si a structurilor specializate in acest domeniu de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, care se desfiinteaza.

(4) In cadrul aparatului de lucru al Guvernului se infiinteaza Departamentul pentru relatia cu Republica Moldova, structura fara personalitate juridica, in coordonarea prim-ministrului, condus de un secretar de stat numit in conditiile legii, prin preluarea activitatii in acest domeniu si a structurilor specializate de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, cu exceptia celor de la alin. (1) .

(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. se realizeaza de catre Secretariatul General al Guvernului.

(6) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias se realizeaza de catre Secretariatul General al Guvernului.

(7) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(8) Participarea reprezentantilor prevazuti la alin. (7) in sedintele adunarii generale a actionarilor se face pe baza si in limitele mandatului primit prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(9) Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa mandateze reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor ale societatilor prevazute la alin. (5) si (6) sa efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si sa aprobe efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

(10) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Secretariatul General al Guvernului, pana la solutionarea definitiva a acestora.

(11) Procedurile de expropriere in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se continua de catre Secretariatul General al Guvernului, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(12) Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa initieze si sa aprobe, dupa caz, toate operatiunile si demersurile necesare pentru trecerea actiunilor detinute de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la Societatea "Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. si la Societatea de Formare a Energeticienilor din Romania FORMENERG - S.A. in proprietatea privata a statului si administrarea Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 12

(1) Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si institutiile publice nou infiintate sau care preiau, pe baza de protocol, activitati de la alte ministere, autoritati, institutii publice ori alte structuri publice se subroga in toate drepturile, obligatiile, contractele, deciziile de finantare, ordinele de finantare, acordurile si litigiile institutiei, structurii sau activitatii preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestora.

(2) Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea masurilor de reorganizare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se realizeaza prin acte normative adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice implicate.

(3) In termen de 40 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrii propun Guvernului masuri de reorganizare a autoritatilor si institutiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, dupa caz, inclusiv proiectele de acte normative corespunzatoare acestora.

Art. 13

(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat pe anul 2019, corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.

(2) Protocoalele de predare-primire se incheie in termen de 30 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si cuprind prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, structurile de personal preluate si drepturile salariale aferente, precum si celelalte drepturi si obligatii, cat si bunurile prevazute la art. 12. Predarea-preluarea patrimoniului se efectueaza pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Incadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizeaza cu respectarea procedurii si regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, cu mentinerea drepturilor salariale avute la data preluarii.

(4) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1) in bugetul de stat si in bugetul ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de modificarea structurii si componentei Guvernului, potrivit Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 22/2019 pentru acordarea increderii Guvernului si, respectiv, inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(5) Deschiderea creditelor bugetare se efectueaza din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de modificarea structurii si componentei Guvernului, potrivit Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 22/2019 si, respectiv, inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, si se semneaza numai cu prima semnatura de ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice infiintate sau rezultate in urma reorganizarii, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(6) Platile dispuse in limita creditelor bugetare deschise potrivit alin. (5) se efectueaza de catre conducatorii compartimentelor financiar-contabile din ministerele existente inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(7) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se va face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza instructiunilor Ministerului Finantelor Publice.

Art. 14

Desfiintarea ministerelor, departamentelor, autoritatilor, institutiilor sau a celorlalte structuri administrative, prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, isi produce efectele la data intrarii in vigoare a actului normativ care reglementeaza organizarea si functionarea noilor ministere, departamente, autoritati, institutii sau celorlalte structuri administrative care se subroga in drepturile si obligatiile celor desfiintate.

CAPITOLUL II: Modificarea si completarea unor acte normative

Art. 15

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele acte normative se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

I.Alineatele (1) , (11) si (5) ale articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Se infiinteaza Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, denumit in continuare Oficiul, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice.

(11) Oficiul isi desfasoara activitatea in subordinea Ministerului Finantelor Publice.

................................................................................................

(5) Oficiul are buget propriu si este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice. Presedintele Oficiului are calitatea de ordonator tertiar de credite."

II.Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (3) , litera d1) va avea urmatorul cuprins:

(la data 18-nov-2019 Art. 15, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul II rectificat de Actul din Rectificare din 2019 )

"d1) Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice A«TranselectricaA» - S.A., pentru lucrarile de interes national de dezvoltare a transportului de energie electrica, si prin Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale A«TransgazA» - S.A. Medias, pentru lucrarile de interes national de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului national de transport al gazelor naturale;"

2.La articolul 25, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

Afişează OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 68/2019    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Dreptul persoanei vatamate printr-o ordonanta declarata neconstitutionala sa aprecieze asupra obiectului actiunii in contencios
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1765/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Obligarea la emiterea unei hotarari a Guvernului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 551 din 5 februarie 2013

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009

Personal didactic. Acordare diferente salariale la care se adauga indicele de inflatie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.252 din data 25.02.2010

Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate. Restituire sume platite la asigurari
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1183 din data 25.08.2011Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Ocuparea si angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Marele patriot Mihai Eminescu, un martir ucis la comanda francmasoneriei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligativitatea sau neobligativitatea Statului Roman de a achita taxele judiciare de timbru
Sursa: CSM