Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

  Publicat: 15 Jan 2020       38407 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin:
- Ordonanta de urgenta nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 09-ian-2020.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate (procedeu) de prevenire a erodarii puterii de cumparare a populatiei, prin realizarea unor corelatii intre salarii, pe de o parte,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen preluat din limba engleza cu semnificatia de \"in afara jurisdictiei unei tari determinate\".
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
A fost promulgat la 11.09.1865
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.

"(4) Din Fondul de finantare a contractelor de parteneriat public-privat se repartizeaza sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat cu rol de partener public in contractul de parteneriat public-privat, pe baza de hotarare a Guvernului, in conditiile legii finantelor publice.

(5) Bugetele ordonatorilor principali de credite se suplimenteaza cu sumele aprobate potrivit alin. (4) si pot fi utilizate conform prevederilor alin. (2) . Angajarile, ordonantarile si platile din aceste sume se fac in conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002. cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat si ale bugetelor acestora.

(7) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa modifice, dupa caz, in anexele bugetelor acestora creditele de angajament si creditele bugetare suplimentate potrivit prevederilor alin. (5) si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii modificarilor prevazute la alin. (6) . "

Articolul 84

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 59

(1) Cuantumul pensiilor militare de stat aflate in plata la 31 decembrie a anului anterior se indexeaza, din oficiu, incepand cu 1 ianuarie a anului in curs, cu ultima rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la aceasta data si comunicat de Institutul National de Statistica.

(2) Cuantumul pensiilor militare de stat nu se indexeaza daca rata medie anuala a inflatiei mentionata la alin. (1) inregistreaza valori negative. "

2. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 60

(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia neta nu poate fi mai mare decat media soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei.

(2) Daca in urma indexarii pensiei militare de stat stabilite potrivit alin. (1) rezulta un cuantum al pensiei nete mai mare decat media soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei, se acorda acest cuantum rezultat, fara a depasi suma rezultata din aplicarea ratei medii anuale a inflatiei, in conditiile art. 59 alin. (1) , asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete in cauza.

(3) In cazul indexarilor succesive, cuantumul acordat nu poate depasi suma rezultata din aplicarea ratei medii anuale a inflatiei, in conditiile art. 59 alin. (1) , asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei la care se adauga suma reprezentand interventia ratei medii anuale a inflatiei, in aceleasi conditii, din operatiunile de indexare anterioare.

(4) Dispozitiile art. 59 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. "

Articolul 85

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 42 se introduce un nou alineat, alineatul (11) , cu urmatorul cuprins:

"(11) Furnizorii de retele de comunicatii electronice care incheie contracte de instalare, intretinere, inlocuire a retelelor de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora sau efectueaza lucrari de acces pe proprietati, fara existenta dreptului de acces sau in lipsa autorizatiei de construire, se sanctioneaza cu amenda in cuantum de pana la 10% din cifra de afaceri, proportional cu numarul de utilizatori deserviti fara autorizatie, respectiv cu cate un procent la 100 de utilizatori. "

2. La articolul 43 se introduce un nou alineat, alineatul (12) , cu urmatorul cuprins:

"(12) Efectuarea de lucrari fara autorizatie de constructii se constata si se sanctioneaza de personalul de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii. "

Capitolul IV: Instituirea taxei pe activele financiare

Articolul 86

(Din 31-iul-2019 Art. 86 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 5 din Norme Metodologice din 2019)

[Art. 86 din capitolul IV a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. II din Ordonanta urgenta 1/2020]

Articolul 87

(Din 31-iul-2019 Art. 87 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 5 din Norme Metodologice din 2019)

[Art. 87 din capitolul IV a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. II din Ordonanta urgenta 1/2020]

Articolul 88

(Din 31-iul-2019 Art. 88 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 5 din Norme Metodologice din 2019)

[Art. 88 din capitolul IV a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. II din Ordonanta urgenta 1/2020]

Articolul 89

(1) [Art. 89, alin. (1) din capitolul IV a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. II din Ordonanta urgenta 1/2020]

(2) Prevederile art. 42 si art. 74 pct. 4 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 90

[Art. 90 din capitolul IV a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 1/2020]

Articolul 91

Aplicarea prevederilor cap. I, art. 66 pct. 12 si 20, art. 68, 69 si 81 se realizeaza cu respectarea prevederilor in domeniul ajutorului de stat .

(Din 21-iun-2019 Art. 91 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 43/2019)

Articolul 92

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc notifica operatorii economici care au derulat activitate in perioada 2015-2018 si care datoreaza contributia prevazuta de lege pe aceasta perioada sa o achite in contul deschis la Trezoreria Statului indicat in notificare .

(Din 23-ian-2019 Art. 92, alin. (1) din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 35/2019)

(2) In termen de 5 zile de la primirea notificarii se vireaza sumele datorate potrivit alin. (1) .

Articolul 93

Sumele colectate conform prevederilor art. 19 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele masuri pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore se vor vira intr-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului, pe codul de identificare fiscala a ANAF - structura centrala.

Articolul 94

Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9 alineatul (1) , litera i) va avea urmatorul cuprins:

"i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 1,0802 ISR si 1,500 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR. "

Afişează OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 114/2018    OUG 1/2020    OUG 114/2018 actualizata 2020    OUG 114/2018 aplicabila in 2020    OUG 114/2018 modificata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro