Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

  Publicat: 15 Jan 2020       38404 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin:
- Ordonanta de urgenta nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 09-ian-2020.

Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica, infiintate, in conditiile legii,
Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

a) sanatate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanenta, spitale judetene, municipale si orasenesti;

b) educatie, respectiv scoli, gradinite, crese, campusuri scolare;

c) apa si canalizare, inclusiv tratarea si epurarea apelor uzate;

d) retea de energie electrica si retea de gaze, inclusiv extinderea acestora;

e) infrastructura de transport, respectiv drumuri comunale si locale, judetene, strazi, zone pietonale, poduri, pasaje, precum si aeroporturi;

f) constructia si modernizarea spatiilor de depozitare si conditionare a produselor agricole;

g) salubrizare;

h) retea de iluminat public.

(Din 21-iun-2019 Art. 1, alin. (2) , punctul 1. din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 43/2019)

2. Domeniul prioritar secundar:

a) cultura, respectiv camin cultural;

b) culte, respectiv reabilitare lacas de cult;

c) sport, respectiv constructie/modernizare baze sportive pentru sport de masa si performanta;

d) locuinte, respectiv locuinte sociale, locuinte pentru tineri, locuinte de serviciu pentru specialisti, reabilitarea cladirilor cu risc seismic;

e) sedii administrative ale institutiilor publice din mediul rural.

(Din 29-mar-2019 Art. 1, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 19/2019)

(3) Fondul se utilizeaza si pentru finantarea proiectelor de investitii ale universitatilor, in domenii prioritare, dupa cum urmeaza:

a) constructia/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, sali de cursuri si sali de sport;

b) constructia/modernizarea infrastructurii de cercetare;

c) constructia/modernizarea infrastructurii unor spatii de cazare si masa pentru studenti;

d) constructia/modernizarea infrastructurii unor centre de conferinta, pentru diseminarea informatiilor stiintifice.

(4) Finantarea proiectelor de dezvoltare se asigura sub forma de granturi, acordate din Fond .

(Din 29-mar-2019 Art. 1, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 19/2019)

(5) Plafoanele de contractare si tragerile anuale aferente granturilor acordate din Fond se aproba anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata.

Articolul 2

(1) Sursa de finantare a Fondului o reprezinta imprumuturile in lei, acordate din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului in limita si intervalul prevazute la alin. (2) .

(2) Valoarea imprumuturilor acordate pentru Fond se stabileste la valoarea granturilor contractate, care se diminueaza la valoarea cheltuielilor aferente lucrarilor efectuate si receptionate in conditiile legii.

(Din 09-ian-2020 Art. 2, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 1/2020)

(3) Dobanda aferenta imprumuturilor acordate se calculeaza pe fiecare an calendaristic, la soldul imprumutului, incepand cu data tragerii, cu conventia numar de zile calendaristice/360. Dobanda astfel calculata se comunica Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, care are obligatia de a o plati in 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

(Din 09-ian-2020 Art. 2, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 1/2020)

(4) Dobanda se asigura din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei si reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(Din 09-ian-2020 Art. 2, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 1/2020)

(5) Rambursarea imprumuturilor se efectueaza integral de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei incepand cu luna ianuarie 2020 din sumele prevazute cu aceasta destinatie in buget, intr-un interval de 20 de ani. Conventia de imprumut incheiata cu Ministerul Finantelor Publice, respectiv scadentarul aferent imprumutului se modifica corespunzator prevederilor prezentului alineat.

(Din 09-ian-2020 Art. 2, alin. (5) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 1/2020)

(6) [Art. 2, alin. (6) din capitolul I, sectiunea 1 a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 1/2020]

(7) Pentru neplata la termen a imprumutului se calculeaza o dobanda, pentru fiecare zi de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda astfel calculata reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.

Articolul 3

(1) Fondul poate angaja sume pentru finantarea proiectelor de dezvoltare ale beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (2) si pentru finantarea proiectelor de investitii ale beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (3) , in limita plafoanelor de trageri, prevazute la art. 1 alin. (5) , disponibile la data solicitarii finantarii.

(Din 29-mar-2019 Art. 3, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 19/2019)

(2) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara pot solicita finantare din Fond pentru obiectivele de dezvoltare ce se incadreaza in domeniile prevazute la art. 1 alin. (2) , in urmatoarele conditii:

a) beneficiarii pot sa detina concomitent cel mult doua proiecte finantate din Fond, iar solicitarea de finantare pentru un proiect se face numai in ordinea domeniilor prevazute la art. 1 alin. (2) ;

b) sa solicite finantare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai dupa finalizarea integrala a proiectelor din domeniul prioritar principal;

c) suma solicitata la finantare sa nu fie mai mare decat diferenta dintre valoarea proiectului si excedentul bugetului local/bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, neutilizat si neangajat la data solicitarii finantarii. In intelesul prezentei ordonante de urgenta, la stabilirea excedentului bugetului local/bugetelor locale ale unitatilor administrative-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara nu se iau in calcul sumele a caror destinatie a fost stabilita prin acte normative, inclusiv prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale, sau prin acorduri/contracte de finantare;

d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond sa nu existe o alta cerere de finantare din fonduri externe nerambursabile aprobata sau in curs de analiza;

e) sa nu existe finantare dubla concomitenta pentru aceleasi lucrari aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finantate din Fond, provenite inclusiv din contracte de imprumut semnate cu institutii de credit sau institutii financiare interne sau internationale.

(Din 21-iun-2019 Art. 3, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 43/2019)

(3) Universitatile pot solicita finantare din Fond pentru obiectivele de investitii ce se incadreaza in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3) , in urmatoarele conditii:

a) sa detina autorizatia de construire necesara demararii executiei proiectului;

b) beneficiarii sa detina concomitent cel mult doua proiecte finantate din Fond in acelasi timp, iar solicitarea de finantare pentru un proiect se face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conform art. 1 alin. (3) ;

c) valoarea solicitata la finantare sa nu fie mai mare decat diferenta dintre valoarea proiectului si excedentul neutilizat la data solicitarii finantarii. In intelesul prezentei ordonante de urgenta, la stabilirea excedentului bugetar nu se iau in calcul sumele a caror destinatie a fost stabilita prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finantare;

Afişează OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 114/2018    OUG 1/2020    OUG 114/2018 actualizata 2020    OUG 114/2018 aplicabila in 2020    OUG 114/2018 modificata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro