Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

  Publicat: 15 Jan 2020       40215 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin:
- Ordonanta de urgenta nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 09-ian-2020.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Denumire data monedei unice europene.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Denumire data monedei unice europene.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

[Art. 14 din capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 1/2020]

Articolul 15

[Art. 15 din capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 1/2020]

Articolul 16

[Art. 16 din capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 1/2020]

Articolul 17

[Art. 17 din capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 1/2020]

SECTIUNEA 3: Aprobarea programului "gROwth - investim in copii, investim in viitor"

Articolul 18

(1) Se aproba programul "gROwth - investim in copii, investim in viitor", denumit in continuare Programul, ca program guvernamental avand ca obiect sustinerea financiara a investitiilor private in constructia si/sau infiintarea, amenajarea si dotarea de gradinite cu profil sportiv.

(2) Sustinerea financiara consta atat intr-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cat si in garantarea de catre stat a unei parti din creditul utilizat de catre investitor pentru constructia si/sau infiintarea, amenajarea si dotarea gradinitelor cu profil sportiv si se repartizeaza astfel:

a) ajutor nerambursabil de pana la 500. 000 euro din cheltuielile eligibile, pentru constructia si/sau infiintarea, amenajarea si dotarea gradinitelor cu profil sportiv, platit investitorului dupa terminarea lucrarilor si obtinerea autorizatiei de functionare provizorie de la Ministerul Educatiei Nationale;

b) garantie in nume si cont stat de maximum 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzand dobanzile si comisioanele aferente, cu conditia ca aceste credite sa finanteze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, in cazul in care acesta apeleaza la finantarea integrala sau partiala a acestor cheltuieli prin creditare. Garantia se acorda prin intermediul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii sau Fondului Roman de Contragarantare. In aceasta categorie intra atat creditul-punte acordat pentru finantarea ajutorului nerambursabil, cat si creditul de co-finantare, acordat: pentru finantarea cheltuielilor eligibile neacoperite de ajutorul nerambursabil. Valoarea garantiei se diminueaza corespunzator cu diminuarea creditului rezultat dupa plata ajutorului nerambursabil, care se va efectua in contul investitorului deschis la finantator;

c) o alocare financiara nerambursabila deductibila din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finantarea cheltuielilor eligibile defalcata in transe egale pe o perioada de 7 ani de la incheierea acordului de finantare;

d) pentru acelasi beneficiar nu pot fi cumulate alocarile prevazute la litera a) cu cele prevazute la litera c) .

Articolul 19

(1) Beneficiarii Programului sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizatii neguvernamentale, asociatii, fundatii si/sau grupuri fiscale, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) De asemenea, beneficiari ai Programului pot fi si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, asociatiile si fundatiile, federatiile sau cluburile sportive care iau initiativa construirii de gradinite cu profil sportiv.

(3) Daca beneficiarii sunt societati, acestea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie constituite in baza Legii societatilor nr. 31/1990. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile ulterioare, republicata;

b) sa fi desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, sa nu fi avut activitatea suspendata temporar, oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si sa fi inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

c) sa nu fi avut activitatea suspendata temporar, oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior;

d) sa fi inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare .

(4) Beneficiarul trebuie sa faca dovada detinerii unui drept care confera dreptul de constituire potrivit legii asupra terenului pe care urmeaza sa fie amplasata gradinita cu profil sportiv.

Articolul 20

(1) Pentru constructia cladirii, infiintarea, amenajarea si dotarea gradinitelor cu profil sportiv, plafonul maxim al sprijinului din surse publice ce poate fi acordat unui beneficiar este de maximum 500. 000 euro.

(2) Schema de ajutor de stat pentru beneficiarii acestui program se va constitui si operationaliza prin hotarare de Guvern, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 21

(1) Obiectivele de investitii ce vor fi propuse trebuie sa indeplineasca standarde minime de constructie, de capacitate, de dotare generala si sportiva, de personal de specialitate si de echipamente sportive, standarde care vor fi detaliate in cadrul schemei de ajutor de stat .

(2) Cladirile in care se vor organiza gradinite cu profil sportiv pot fi cladiri noi sau cladiri existente care se vor moderniza si amenaja cu schimbarea functiunii, cu conditia ca in ultimii 5 ani sa nu fi functionat o cresa si/sau gradinita in cladirea respectiva.

(3) Activitatea in gradinitele cu profil sportiv realizate in acest program va fi mentinuta cel putin 10 ani de la obtinerea autorizatiei de functionare; in caz contrar, investitorul va rambursa suma obtinuta ca ajutor de stat .

(4) Beneficiarilor le este interzis sa inchida activitatea altor gradinite/crese aflate in administrarea lor pe o perioada de cel putin 7 ani de la acordarea ajutorului de stat . In caz contrar, investitorul va rambursa suma obtinuta ca ajutor de stat .

(5) Investitia respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul constructiilor, mediului si sanatatii publice, precum si normele de functionare pentru spatii de invatamant in cazul gradinitelor cu profil sportiv.

Articolul 22

(1) Beneficiarii de sustinere financiara pentru constructia de gradinite cu profil sportiv au obligatia de a asigura locuri gratuite intr-o cota procentuala de cel putin 8% din numarul total de prescolari inmatriculati, pe o perioada de 4 ani de la obtinerea autorizatiei de functionare.

(2) Beneficiarii de sustinere financiara pentru infiintarea, amenajarea si dotarea gradinitelor cu profil sportiv au obligatia de a asigura locuri gratuite intr-o cota procentuala de cel putin 4% din numarul total de prescolari inmatriculati, pe o perioada de 4 ani de la obtinerea autorizatiei de functionare.

(3) Criteriile sociale de gratuitate se vor detalia in cadrul schemei de ajutor de stat .

(4) Beneficiarii care nu respecta prevederile de la alin. (1) si (2) platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul constatarii incalcarii obligatiei, inmultit cu numarul de locuri pentru care nu au acordat gratuitatea.

(5) Beneficiarii de sustinere financiara au obligatia de a asigura pentru gradinitele cu profil sportiv un program prelungit de activitate zilnica, precum si functionarea acestora pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacantelor.

(6) Beneficiarii de sustinere financiara au obligatia de a asigura accesul copiilor la un tarif accesibil, conform legislatiei in domeniul ajutorului de stat, corelat cu costul standard pentru fiecare prescolar stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 30/2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T. V. A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar.

(7) Sustinerea financiara prevazuta la art. 18 se stabileste prin hotarare de Guvern in cadrul schemei de ajutor de stat .

Articolul 23

Categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului si cheltuielile pentru investitia de baza vor fi precizate in cadrul schemei de ajutor de stat .

Articolul 24

Beneficiarii de sustinere financiara pentru constructia de gradinite cu profil sportiv au obligatia ca pe perioada derularii proiectului si pe o perioada de cel putin 7 ani de functionare sa afiseze la loc vizibil, la sediul obiectivului, participarea la acest program; modul in care se va efectua afisarea va fi precizat in normele de aplicare a art. 18-23, aprobate prin hotarare de Guvern.

Articolul 25

(1) [Art. 25, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 1/2020]

(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Fondul Roman de Contragarantare in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea bancilor care acorda credite in cadrul Programului.

(3) Intre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, precum si cu Fondul Roman de Contragarantare se incheie cate o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea Programului "gROwth - investim in copii, investim in viitor".

Articolul 26

Afişează OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 114/2018    OUG 1/2020    OUG 114/2018 actualizata 2020    OUG 114/2018 aplicabila in 2020    OUG 114/2018 modificata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro