Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Hotararea nr. 870/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

Hotararea nr. 870/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

  Publicat: 01 Aug 2009       57252 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Hotararea nr. 870/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 30/07/2009

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 31 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Organizarea de jocuri de noroc se poate realiza de catre operatorii economici care indeplinesc cerintele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, denumita in continuare ordonanta de urgenta, si de prezenta hotarare, numai in baza licentei de organizare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finantelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumita in continuare comisie, in conditiile prezentei hotarari, pentru fiecare tip de activitate in parte.

(2) Activitatile pentru care se poate solicita obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sunt urmatoarele:

a) activitati loto;

b) activitati de pariuri mutuale;

c) activitati de pariuri in cota fixa;

d) activitati de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;

e) activitati de tip slot-machine;

f) activitati de bingo desfasurate in sali de joc;

g) activitati de bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune.

(3) In situatia in care un operator economic intentioneaza sa organizeze doua sau mai multe activitati dintre cele prevazute la alin. (2), este obligat sa solicite licenta de organizare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate in parte. In vederea obtinerii licentei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici solicitanti sunt obligati sa indeplineasca cerintele specifice prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare pentru fiecare activitate in parte.

(4) Modelul licentei de organizare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 a).

(5) Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda individual, este valabila pentru o perioada de 5 ani de la data acordarii si este netransmisibila.

(6) Prin data acordarii in intelesul ordonantei de urgenta se intelege data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa ce s-a analizat si avizat favorabil documentatia depusa de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta .

(7) In situatia in care operatorii economici nu fac dovada platii taxei aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata in cadrul comisiei, aprobarea se revoca de drept .

(8) In situatia in care un organizator de jocuri de noroc nu respecta cuantumul si termenul prevazut la art. 14 alin. (2) lit. a) paragraful (ii) din ordonanta de urgenta, licenta de organizare a jocurilor de noroc emisa in favoarea acestuia isi pierde valabilitatea de drept cu aceeasi data la care expira anul precedent celui pentru care nu a respectat obligatia de plata anuala a licentei de organizare a jocurilor de noroc.

(9) In situatia in care un organizator de jocuri de noroc detine mai multe licente de organizare a jocurilor de noroc, prevederile alin. (7) se aplica corespunzator pentru fiecare licenta de organizare a jocurilor de noroc.

(10) In intelesul ordonantei de urgenta si al prezentelor norme metodologice, prin exploatarea in mod direct a activitatilor pentru care operatorii economici detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si una sau mai multe autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc se intelege ca in derularea activitatii (operarea mijloacelor de joc, evidentierea incasarilor si platilor si completarea documentelor aferente activitatii curente, precum si altele asemenea) se realizeaza numai de personalul propriu angajat, in conditiile legii, al organizatorului de jocuri de noroc. Pentru realizarea activitatilor conexe organizarii jocurilor de noroc, respectiv organizarea activitatii financiar-contabile, de paza, de transport valori si altele asemenea, precum si pentru obtinerea dreptului de folosinta a mijloacelor de joc sau a spatiului in care se organizeaza jocuri de noroc, operatorii economici pot incheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, in conditiile legii.

(11) In intelesul prevederilor art. 1 alin. (5) din ordonanta de urgenta, asocierea pentru exploatarea in comun a jocurilor de noroc se poate realiza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) asocierea se realizeaza intre 2 operatori economici care detin, fiecare in parte, licenta de exploatare a jocurilor de noroc pentru una dintre activitatile prevazute la alin. (2);

b) asocierea priveste exploatarea in comun, in aceeasi incinta, a activitatilor prevazute la alin. (2) pentru care cei 2 asociati detin autorizatii pentru exploatarea jocurilor de noroc;

c) asocierea priveste exclusiv operarea mijloacelor de joc din incinta respectiva, exploatarea mijloacelor de joc putandu-se realiza de catre una sau mai multe persoane angajate ale unuia dintre asociati, astfel cum acestea sunt prevazute la alin. (10);

d) asocierea se realizeaza prin contract incheiat in conditiile legii, care sa prevada ca raspunderea administrativa revine ambilor parteneri.

Art. 2. - (1) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza de catre operatorii economici care indeplinesc cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si prezenta hotarare si detin licenta de organizare a jocurilor de noroc.

(2) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza numai pe baza autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finantelor Publice, prin comisie, in conditiile prevazute in ordonanta de urgenta si in prezenta hotarare .

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot solicita si obtine autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc operatorii economici care indeplinesc cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare si solicita, in acelasi timp, si licenta de organizare a jocurilor de noroc.

(4) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acorda pentru o perioada de 12 luni.

(5) Data de incepere a valabilitatii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa ce s-a analizat si avizat favorabil documentatia depusa de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgenta .

(6) In situatia in care operatorii economici nu fac dovada platii taxei aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc in cuantumurile si la termenele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. b) si in cuantumurile prevazute in anexa la ordonanta de urgenta, aprobarea comisiei se revoca de drept .

(7) In situatia in care data aprobarii in cadrul comisiei presupune acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru fractiuni de trimestru, respectiv 1 februarie, 1 martie, 1 mai, 1 iunie, 1 august, 1 septembrie, 1 noiembrie, 1 decembrie, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati sa plateasca taxa de autorizare aferenta trimestrului din care face parte luna respectiva. In continuare, pentru mentinerea valabilitatii autorizatiei emise in favoarea acestora sunt obligati sa respecte termenele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. b) si cuantumurile din anexa la ordonanta de urgenta, urmand ca regularizarea taxei anuale de autorizare sa se efectueze in ultimul trimestru din perioada de valabilitate a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

(8) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acorda dupa cum urmeaza:

a) in cazul jocurilor loto: pentru intreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor, conform modelului autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc prezentat in anexa nr. 1 b);

b) in cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de baza prin care se desfasoara organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a fiecarei activitati distincte. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);

c) in cazul jocurilor de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati . Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);

d) in cazul jocurilor bingo desfasurate in sali de joc: pentru fiecare locatie in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati . Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);

e) in cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga activitate care presupune castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive caracteristice jocurilor bingo, fara prezenta fizica a jucatorilor. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);

f) in cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 c).

Art. 3. - In situatia in care termenele de plata prevazute la art. 14 alin. (2) si in anexa la ordonanta de urgenta sunt zile nelucratoare sau sarbatori legale in conditiile legii, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 4. - (1) Documentele necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sunt prezentate in anexa nr. 2.

(2) Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc sunt prezentate in anexa nr. 3.

(3) Documentele necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc se depun la directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.

(4) Eliberarea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, se face cu conditia ca operatorul economic in cauza sa prezinte in original si in copie documentele care atesta plata taxelor datorate anticipat conform prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari, vizate de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal teritorial la care este inregistrat domiciliul fiscal al operatorului economic. In situatia in care plata s-a efectuat prin decontare bancara, se vor prezenta in original si in copie ordinul de plata si originalul extrasului de cont in care se evidentiaza debitarea contului detinut de operatorul economic cu sumele respective, vizat de banca .

Art. 5. - (1) Licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc sunt documente tiparite prin grija Ministerului Finantelor Publice de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. si vor contine elemente de siguranta care sa previna contrafacerile.

Afişează Hotararea nr. 870/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice