Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       49217 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,

b) Serviciul asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa.

(2) In cadrul Serviciului editare Buletinul procedurilor de insolventa se desfasoara urmatoarele activitati:

a) receptionarea si confirmarea electronica a actelor de procedura si a informatiilor transmise de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale/instante judecatoresti si practicieni in insolventa, pe suport electronic;

b) inregistrarea si validarea actelor de procedura ce urmeaza a fi publicate in Buletinul procedurilor de insolventa (Buletin), primite prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sau direct;

c) transmiterea actelor de procedura grupate spre verificare la Serviciul asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa;

d) transmiterea la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale unde sunt inregistrate persoanele supuse procedurii de insolventa a actelor de procedura primite direct, pentru inregistrarea mentiunilor in registrul comertului, daca este cazul, si urmarirea efectuarii mentiunilor in registrul comertului in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) procesarea si incarcarea actelor de procedura si informatiilor in baza de date a Buletinului, verificarea informatiilor incarcate, validarea, salvarea acestora si actualizarea bazei de date;

f) gestionarea pe suport electronic a actelor de procedura si a documentelor transmise pentru publicare in Buletin, salvarea si actualizarea acestora;

g) pregatirea formatului Buletinului, punerea in pagina a actelor de procedura, tehnoredactarea si verificarea preliminara a acestuia;

h) transmiterea Buletinului spre verificare la Serviciul asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa;

i) actualizarea Buletinului, generarea numerelor Buletinului, pregatirea numerelor Buletinului pentru publicare, salvarea Buletinului;

j) arhivarea actelor de procedura publicate si a altor documente in format hartie si indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea institutiei, specifice domeniului de activitate;

In cadrul Biroului publicare Buletinul procedurilor de insolventa se desfasoara urmatoarele activitati:

a) generarea dovezilor de indeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare, actualizarea si salvarea bazelor de date ale Buletinului;

b) publicarea Buletinului pe internet, prin organizarea si actualizarea serviciului Buletinul insolventei on-line, dupa caz, asigurarea operatiunilor de transmitere a acestuia in vederea tiparirii;

c) editarea si transmiterea spre verificare la Serviciul asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa a dovezilor de indeplinire a procedurii de citare/comunicare/ notificare/convocare;

d) actualizarea dovezilor de indeplinire a procedurii de citare/ comunicare/notificare/convocare, validarea si transmiterea pe cale electronica la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, in vederea comunicarii acestora instantelor judecatoresti si practicienilor in insolventa, si, dupa caz, asigurarea comunicarii directe a acestora si actualizarea bazelor de date;

e) transmiterea Buletinului in vederea arhivarii de catre personalul cu atributii de furnizare a Buletinului;

f) actualizarea site-ului Buletinului, organizarea si actualizarea serviciilor de informatii cu titlu gratuit pe internet, urmarirea transmiterii electronice a Buletinului catre beneficiari;

g) elaborarea propunerilor cu privire la derularea de noi proiecte pe plan intern si international, precum si participarea, realizarea si implementarea acestora direct sau in colaborare cu institutiile initiatoare;

h) identificarea structurilor si operatiunilor specifice publicarii si furnizarii Buletinului si realizarea, intretinerea, administrarea, dezvoltarea bazelor de date ale Buletinului si de clienti si a aplicatiilor informatice necesare directiei;

i) efectuarea de interogari ale bazelor de date si situatii statistice si asigurarea transmiterii si receptiei de date de la/catre diverse baze de date;

j) asigurarea asistentei tehnice oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si celorlalte structuri din cadrul directiei;

k) rezolvarea incidentelor pe linie tehnica aparute in procesul de publicare a Buletinului;

l) indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea institutiei, specifice domeniului de activitate .

(3) In cadrul Serviciului asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa se desfasoara activitati in relatia cu publicul, dupa cum urmeaza:

a) primirea actelor de procedura transmise de instantele judecatoresti si practicienii in insolventa direct;

b) verificarea si avizarea actelor care se publica in Buletin, precum si indeplinirea formalitatilor legale;

c) verificarea si avizarea numerelor de Buletin ce urmeaza a fi publicate, precum si dupa publicare, in vederea efectuarii rectificarilor necesare;

d) verificarea si urmarirea transmiterii dovezilor de indeplinire a procedurii de citare/comunicare/convocare/notificare;

e) elaborarea continutului-cadru al Buletinului si al actelor care se publica in Buletin si actualizarea acestora;

f) elaborarea procedurii de comunicare a actelor si informatiilor intre instantele judecatoresti, administratorii si lichidatorii judiciari si institutie si actualizarea acesteia;

g) elaborarea normelor metodologice si a instructiunilor de lucru privind Buletinul;

h) elaborarea normelor metodologice si a instructiunilor de lucru privind procedura de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa, dupa caz, in cadrul unor proceduri incidente;

i) solutionarea erorilor materiale existente in cuprinsul actelor care se publica in Buletin, precum si a sesizarilor inregistrate;

j) colaborarea cu instantele judecatoresti si cu practicienii in insolventa in vederea publicarii Buletinului si inregistrarii in registrul comertului a mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa si al altor proceduri incidente;

k) elaborarea de studii si documentare privind procedura insolventei;

l) elaborarea propunerilor cu privire la initierea de noi proiecte legislative sau la modificarile actelor normative care reglementeaza procedura de insolventa ori alte proceduri incidente, cooperarea interna si internationala in domeniul insolventei sau alte proiecte, precum si participarea, realizarea si implementarea acestora direct ori in colaborare cu institutiile initiatoare;

m) contrasemnarea contractelor incheiate privind furnizarea si difuzarea Buletinului si furnizarea de informatii din acesta;

n) exercitarea controlului asupra activitatii de publicare a Buletinului si asigurarea aplicarii unitare a actelor normative incidente, a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru emise;

o) exercitarea controlului asupra activitatii de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa si al altor proceduri incidente si asigurarea aplicarii unitare a actelor normative incidente, a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru emise;

p) furnizarea si difuzarea Buletinului, punctual sau pe baza de abonamente, in format electronic sau format hartie;

q) asigurarea cadrului contractual pentru furnizarea si difuzarea Buletinului, a informatiilor din acesta si a copiilor certificate de pe actele publicate in Buletin;

r) urmarirea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractele incheiate in vederea furnizarii si difuzarii Buletinului si a informatiilor din acesta;

s) furnizarea si difuzarea de informatii din Buletin, punctual/statistic, individual ori pe baza de abonament, in format electronic sau format hartie, precum si eliberarea de copii de pe Buletin si de pe actele de procedura publicate in Buletin;

t) arhivarea Buletinului si a documentelor gestionate in cadrul serviciului;

u) acordarea asistentei de specialitate juridica oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si celorlalte structuri din cadrul directiei, conform competentelor sale, precum si in activitatea de furnizare si difuzare a Buletinului, a informatiilor din acesta si a copiilor certificate de pe actele publicate in Buletin;

v) rezolvarea incidentelor pe linie juridica aparute in procesul de publicare si furnizare a Buletinului si a celor aparute cu ocazia inregistrarii mentiunilor dispuse de instantele judecatoresti in cadrul procedurii insolventei sau al altor proceduri incidente;

w) indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea institutiei, specifice domeniului de activitate .

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI – Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut