Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       47710 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

m) comunica in scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea directiei pe care o coordoneaza, in termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunand si solutiile de remediere, si raspund pentru aceasta;

n) comunica in scris, in termen de 24 de ore, toate articolele din mass-media in legatura cu activitatea Oficiului National al Registrului Comertului sau a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale de care au cunostinta, precum si orice alte date si fapte de natura a afecta in orice mod imaginea institutiei;

o) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii conform competentelor proprii;

p) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;

q) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, specifice domeniului de activitate .ARTICOLUL 15
Sefii de serviciuSefii de serviciu din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, fiind selectionati prin examen/concurs organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au urmatoarele atributii si obligatii:

a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea serviciului pe care il conduc, stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile, prin emiterea de dispozitii scrise;

b) asigura si raspund de realizarea la termenele stabilite a lucrarilor repartizate structurilor pe care le coordoneaza;

c) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate serviciului;

d) prezinta si sustin, sub semnatura, la conducerea directiei sau, dupa caz, a Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv a oficiului registrului comertului de pe langa tribunal lucrarile si corespondenta elaborate in cadrul serviciului, in vederea avizarii/aprobarii;

e) implementeaza si aplica sistemul de management al calitatii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza;

f) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii conform competentelor proprii;

g) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;

h) comunica in scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;

i) ii sesizeaza de urgenta directorului directiei sau, dupa caz, directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal ori conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea serviciului pe care il coordoneaza, in termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunand si solutiile de remediere, si raspund pentru aceasta;

j) indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhica in legatura cu activitatea serviciului pe care il coordoneaza.ARTICOLUL 16
Sefii de birouriSefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, fiind selectionati prin concurs/examen organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au urmatoarele atributii si obligatii:

a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea biroului pe care il conduc, stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile prin emiterea de dispozitii scrise;

b) raspund de realizarea la termenele stabilite a lucrarilor repartizate;

c) semneaza toate documentele elaborate, care angajeaza activitatea biroului, pentru a fi prezentate sefului de serviciu in vederea avizarii;

d) realizeaza efectiv o parte din lucrarile specifice biroului;

e) implementeaza si aplica sistemul de management al calitatii in cadrul biroului pe care il coordoneaza;

f) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii, conform competentelor proprii;

g) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;

h) comunica in scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;

i) ii sesizeaza de urgenta sefului serviciului sau, dupa caz, directorului directiei, directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal ori conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea biroului pe care il coordoneaza, in termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunand si solutiile de remediere, si raspund pentru aceasta;

j) indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhica in legatura cu activitatea biroului pe care il coordoneaza.ARTICOLUL 17
Structurile


Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP