Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » Grecia obligata la plata unei sanctiuni de 10 mil de Euro pentru neexecutarea unei hotarari a CJUE

Grecia obligata la plata unei sanctiuni de 10 mil de Euro pentru neexecutarea unei hotarari a CJUE

  Publicat: 03 Dec 2014       1205 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Grecia este obligata la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari a Curtii din 2005 prin care s-a constatat ca nu si-a indeplinit obligatiile care decurg din Directiva „deseuri”

Denumire data monedei unice europene.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Substante rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Substante rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Substante rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Denumire data monedei unice europene.
Substante rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Denumire data monedei unice europene.
Substante rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
Denumire data monedei unice europene.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.

Pe langa o suma forfetara de 10 milioane de euro, Curtea impune Greciei, pana la deplina executare a hotararii din 2005, o penalitate cu titlu cominatoriu al carei cuantum efectiv va depinde de progresele inregistrate de Grecia, dar care, in lipsa unor astfel de progrese, se va ridica la peste 14 milioane de euro pe saptamana de intarziere


Directiva privind deseurile1 impune statelor membre sa se asigure ca deseurile se recupereaza sau se elimina fara a periclita sanatatea oamenilor si fara a dauna mediului; ea le obliga de asemenea sa interzica abandonarea, descarcarea si eliminarea necontrolata a deseurilor. Orice detinator de deseuri trebuie sa le predea unei intreprinderi care realizeaza recuperarea sau eliminarea lor cu respectarea directivei. O astfel de intreprindere trebuie sa obtina o autorizatie de la autoritatea competenta .


Printr-o prima hotarare din 20052 , Curtea de justitie a declarat ca Grecia a incalcat directiva pentru motivul ca, in luna februarie 2004, 1 125 de spatii de eliminare necontrolata a deseurilor erau inca exploatate pe teritoriul sau si ca inchiderea tuturor depozitelor ilegale si necontrolate de deseuri era prevazuta abia pentru anul 2008.


In 2009, apreciind ca Grecia nu s-a conformat pe deplin hotararii din 2005, Comisia a adresat acestui stat membru o scrisoare de punere in intarziere. In 2010 i-a adresat o scrisoare de punere in intarziere suplimentara. Intrucat a considerat ca exista in continuare o problema in ceea ce priveste atat numarul de depozite necontrolate de deseuri, cat si lipsa unui numar suficient de spatii adecvate de eliminare a deseurilor, Comisia a decis, in 2013, sa introduca prezenta actiune . Ca raspuns la o intrebare adresata de Curte, Grecia si Comisia au aratat ca, in mai 2014, dintr-un total de 293 de depozite ilegale de deseuri, 70 erau in continuare active, iar 223, desi dezafectate, nu fusesera inca reabilitate.


In hotararea pronuntata , Curtea aminteste ca la data de 29 decembrie 20103 si potrivit informatiilor prezentate de Grecia in fata Curtii in mai 2014, Grecia nu a luat inca toate masurile necesare pentru deplina executare a hotararii din 2005. In aceste conditii, Curtea apreciaza ca se justifica impunerea de sanctiuni pecuniare Greciei.


Executarea hotararii, si anume respectarea directivei, ar presupune dezafectarea depozitelor ilegale de deseuri, reabilitarea efectiva a acestora (nu doar programarea reabilitarii lor), precum si crearea dotarilor necesare pentru a asigura respectarea directivei in mod permanent si pentru a evita crearea de noi depozite ilegale de deseuri.


Curtea considera ca obligarea Greciei la plata unei penalitati cu titlu cominatoriu constituie un mijloc financiar adecvat pentru a asigura executarea integrala a hotararii din 2005, dar precizeaza ca penalitatea cu titlu cominatoriu trebuie impusa numai in ipoteza in care executarea inca nu va fi intervenit inaintea pronuntarii hotararii de astazi.


In cadrul unei proceduri in cadrul careia Curtea a constatat deja o neindeplinire a obligatiilor cu ocazia unei prime hotarari, aceasta este libera sa stabileasca penalitatea cu titlu cominatoriu in cuantumul si sub forma pe care le considera adecvate pentru a stimula acest stat membru sa execute aceasta prima hotarare .


Pentru a stabili cuantumul penalitatii cu titlu cominatoriu, Curtea tine seama de gravitatea incalcarii constatate initial in hotararea din 2005, care poate pune in pericol sanatatea umana, de durata acesteia de peste noua ani si de capacitatea de plata a Greciei, observand ca aceasta capacitate a scazut in ultimii ani. Curtea considera ca penalitatea cu titlu cominatoriu trebuie redusa progresiv, in functie de progresele inregistrate in executarea hotararii din 2005.


Curtea considera adecvata stabilirea penalitatii cu titlu cominatoriu pe o baza semestriala, pentru a permite Comisiei sa aprecieze starea avansarii masurilor de executare . Astfel, pentru primul semestru dupa pronuntarea hotararii de astazi, penalitatea cu titlu cominatoriu va fi calculata pornind de la un cuantum initial de 14 520 000 de euro, din care se va deduce un cuantum de 40 000 de euro pentru fiecare depozit de deseuri dezafectat sau reabilitat si 80 000 de euro pentru fiecare depozit de deseuri dezafectat si reabilitat. Pentru fiecare semestru urmator, penalitatea cu titlu cominatoriu datorata se va calcula pornind de la cuantumul penalitatii cu titlu cominatoriu stabilite pentru semestrul precedent, efectuandu-se aceleasi deduceri in functie de dezafectarile si de reabilitarile intervenite in cursul semestrului.


In plus, Curtea decide ca prevenirea efectiva a repetarii viitoare a unor incalcari ale dreptului Uniunii similare celei constatate in hotararea din 2005 necesita adoptarea unei masuri disuasive precum obligarea la plata unei sume forfetare. La stabilirea cuantumului acesteia, Curtea tine seama (precum in contextul penalitatii cu titlu cominatoriu) de gravitatea si de durata incalcarii, precum si de capacitatea de plata a Greciei. Prin urmare, Curtea obliga Grecia la plata unei sume forfetare de 10 milioane de euro.


1 Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deseurile (JO L 194, p. 39).


2 Hotararea Curtii din 6 octombrie 2005, Comisia/Grecia (cauza C-502/03).


3 Intrucat Tratatul FUE a suprimat, in cadrul procedurii de constatare a ``dublei neindepliniri a obligatiilor`` [articolul 260 alineatul (2) TFUE], etapa avizului motivat, data de referinta pentru aprecierea existentei unei ``duble neindepliniri a obligatiilor`` este la expirarea termenului stabilit in scrisoarea de punere in intarziere.Citeşte mai multe despre:    CJUE    Grecia    DeseuriComentează: Grecia obligata la plata unei sanctiuni de 10 mil de Euro pentru neexecutarea unei hotarari a CJUE
Alte titluri

CEDO: neasigurarea unui cadru legal eficace pentru prevenirea si pedepsirea traficului uman reprezinta o incalcare a Conventiei
21 Jul 2019 | 106

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019
12 Jun 2019 | 204

CJUE aplica noi norme privind admiterea in principiu a recursurilor in cauzele care au beneficiat deja de o dubla examinare
02 May 2019 | 221

Curtea de Justitie a Uniunii Europene si Tribunalul au stabilit un record de productivitate in anul 2018
29 Mar 2019 | 215

Spania nu s-a conformat Directivei privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidentiale
29 Mar 2019 | 206

CJUE a anulat decizia Comisiei potrivit careia legea germana privind energiile regenerabile din 2012 (EEG 2012) continea ajutoare de stat
29 Mar 2019 | 258Articole Juridice

Dreptul de retragere al consumatorilor in cazul unei achizitii online. Situatia bunurilor ambalate si desigilate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Dreptul Uniunii nu impune ca o persoana sa desfasoare o activitate salariata intr-un stat membru pentru a beneficia pe teritoriul acestui stat de prestatii familiale pentru copiii sai cu resedinta in alt stat membru
Sursa: EuroAvocatura.ro

La nivelul UE, interzicerea pe etape a tigaretelor si a tutunului de rulat aromate este valida
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Plata indemnizatiei concediului de odihna neefectuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 271 din 17.03.2016

Nulitatea clauzei privind durata determinata a contractului individual de munca. Aplicabilitatea regulii generale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau, Sectia I Civila, Decizia nr. 252/2016 din data de 15.02.2016

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016