Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » ANI a publicat Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese

ANI a publicat Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese

  Publicat: 21 Sep 2010       4243 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Agentia Nationala de Integritate, in cooperare cu Societatea Academica din Romania (S.A.R.), au finalizat Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese, realizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice,

Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Regula fundamentala a dreptuilui international contemporan,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.


Ghidul a fost elaborat in baza Proiectelor a€˛Strengthening the capacity of the National Integrity Agencya€¯, finantat prin Programul a€˛MATRA-KAPa€¯, dezvoltat de Ambasada Regatului Tarilor De Jos (Olanda) la Bucuresti, respectiv, a€˛Increasing accountability in public administrationa€¯, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European, Comisia Europeana .


Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese se regaseste, in format electronic, integritate .eu/UserFiles/File/Ghid_completare_DAI_2010/GhidCompletareDeclaratiiAvere&Interese_Sep2010.pdf." target="_blank">AICI


De asemenea, Ghidul va fi editat si in forma tiparita si va fi distribuit tuturor institutiilor si autoritatilor publice.


Cele mai importante elemente de noutate pe care Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese le introduce ca urmare a modificarilor legislative, sunt urmatoarele:


a€¢ Completarea declaratiilor de avere si de interese la toate rubricile din formular, urmand ca la publicarea lor pe pagina de Internet a Agentiei sa fie anonimizate urmatoarele informatii: adresa imobilelor declarate (cu exceptia localitatii unde sunt situate), adresa institutiei care administreaza activele financiare, codul numeric personal, precum si semnatura .


a€¢ Precizarea valorii exacte a fiecarui venit realizat, fara a se face trimitere la alte documente justificative (ex: fisa fiscala).


a€¢ Includerea la punctul 5 din declaratia de interese a informatiilor privind contractele, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar, incheiate in mod direct de catre declarant, sotul sau sotia acestuia, de catre rudele de gradul I ale declarantului.


De asemenea, se vor declara contractele incheiate cu persoane juridice la care persoanele de mai sus au participatii: societati comerciale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale, cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati civile profesionale cu raspundere limitata care desfasoara profesia de avocat, organizatii neguvernamentale, fundatii, asociatii.


a€¢ Conform prevederilor Legii nr. 176/2010, au fost introduse noi categorii de persoane care au obligatia de a depune declaratii de avere si de interese, dupa cum urmeaza:


- membrii in Comisia Europeana din partea Romaniei;


- membrii Consiliului Economic si Social;


- personalul institutiilor si autoritatilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de munca care administreaza sau implementeaza programe ori proiecte finantate din fonduri externe sau din fonduri bugetare.Citeşte mai multe despre:    Agentia Nationala de Integritate    Declaratii    Legea 176/2010    Societatea Academica din Romania

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

15 iunie 2021 este data limita pana la care se pot depune declaratiile de avere si de interese anuale
13 Jun 2021 | 999

Persoanele care nu au calitatea de pensionar si care vor sa isi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea sa plateasca retroactiv contributia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani
30 Sep 2020 | 1592

In ce conditii se acorda ajutorul de somaj absolventilor promotiei 2020
23 Jul 2020 | 1215

Ministerul Finantelor Publice si institutiile din subordine au demarat o verificare a conditiilor in care mai multe persoane care au beneficiat de somaj tehnic
12 Jul 2020 | 1137

Absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizatie de somaj in cuantum de 250 lei/ luna
13 Jun 2020 | 825

ANAF: Bonificatii pentru depunerea pana la 30 iunie 2020 a Declaratiei unice 2020
10 Jun 2020 | 1208Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

GDPR: Valabilitatea consimtamantului on-line al parintilor pentru prelucrarea datelor lor si ale copiilor
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune in constatarea nulitatii hotararii adoptate de consiliul judetean. Conflict de interese. Calitate procesuala activa. Regimul juridic al nulitatii in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal Decizia civila nr. 84 din 31 ianuarie 2019

CEDO: Antohi impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020