din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4378 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal » GDPR: Valabilitatea consimtamantului on-line al parintilor pentru prelucrarea datelor lor si ale copiilor

GDPR: Valabilitatea consimtamantului on-line al parintilor pentru prelucrarea datelor lor si ale copiilor

  Publicat: 11 Aug 2021       798 citiri       Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP        Secţiunea: GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal  


inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Un operator a solicitat punctul de vedere al Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la valabilitatea obtinerii acordului parintilor pentru prelucrarea datelor lor si ale copiilor in scopul inscrierii in tabere, modalitatea aleasa fiind completarea unui formular Google.


1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Expresie care face referire la Nulitatea relativa.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Referitor la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv sub aspectul colectarii, stocarii, divulgarii prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, s-a precizat ca aceasta se realizeaza cu consimtamantul persoanei vizate sau in alte conditii legale in care nu se solicita consimtamantul prevazute de art. 6, art. 9 sau art. 10, in functie de natura datelor si categoriilor de date colectate si prelucrate.


In ceea ce priveste consimtamantul persoanei vizate, Autoritatea nationala de supraveghere a subliniat ca art. 4 pct. 11 din Regulamentul (UE) 2016/679 precizeaza ca acesta inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.


De asemenea, art. 7 din Regulamentul sus-mentionat prevede urmatoarele:


``(1) In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, operatorul trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.


(2) In cazul in care consimtamantul persoanei vizate este dat in contextul unei declaratii scrise care se refera si la alte aspecte, cererea privind consimtamantul trebuie sa fie prezentata intr-o forma care o diferentiaza in mod clar de celelalte aspecte, intr-o forma inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu. Nicio parte a respectivei declaratii care constituie o incalcare a prezentului Regulament nu este obligatorie.


(3) Persoana vizata are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Inainte de acordarea consimtamantului, persoana vizata este informata cu privire la acest lucru. Retragerea consimtamantului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.


(4) Atunci cand se evalueaza daca consimtamantul este dat in mod liber, se tine seama cat mai mult de faptul ca, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este conditionata sau nu de consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesara pentru executarea acestui contract .``


Totodata, considerentul 32 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 stabileste urmatoarele: ``Consimtamantul ar trebui acordat printr-o actiune neechivoca care sa constituie o manifestare liber exprimata, specifica, in cunostinta de cauza si clara a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaratie facuta in scris, inclusiv in format electronic, sau verbal.


Acesta ar putea include bifarea unei casute atunci cand persoana viziteaza un site, alegerea parametrilor tehnici pentru serviciile societatii informationale sau orice alta declaratie sau actiune care indica in mod clar in acest context acceptarea de catre persoana vizata a prelucrarii propuse a datelor sale cu caracter personal.


Prin urmare, absenta unui raspuns, casutele bifate in prealabil sau absenta unei actiuni nu ar trebui sa constituie un consimtamant. Consimtamantul ar trebui sa vizeze toate activitatile de prelucrare efectuate in acelasi scop sau in aceleasi scopuri . Daca prelucrarea datelor se face in mai multe scopuri, consimtamantul ar trebui dat pentru toate scopurile prelucrarii. In cazul in care consimtamantul persoanei vizate trebuie acordat in urma unei cereri transmise pe cale electronica, cererea respectiva trebuie sa fie clara si concisa si sa nu perturbe in mod inutil utilizarea serviciului pentru care se acorda consimtamantul.``


Cabinet avocat Bucuresti


In acelasi timp, s-a precizat ca in documentul intitulat ``Orientari asupra Consimtamantului in temeiul Regulamentului 2016/679`` (WP 259), fostul Grup de Lucru Art. 29 (in prezent Comitetul european pentru protectia datelor) se mentioneaza urmatoarele:


``In general, consimtamantul poate fi temeiul juridic adecvat doar atunci cand persoanei vizate i s-a acordat controlul si posibilitatea unei alegeri reale in ceea ce priveste fie acceptarea fie respingerea termenilor conferiti sau respingerea acestora fara nici un prejudiciu. Atunci cand se solicita consimtamantul, un operator de date are obligatia sa evalueze daca aceasta solicitare intruneste toate conditiile de obtinere a unui consimtamant valabil. Daca este obtinut in conformitate deplina cu GDPR, consimtamantul este un instrument care confera persoanelor vizate controlul asupra posibilitatii ca datele lor cu caracter personal sa fie sau nu prelucrate. Altfel, controlul detinut de persoanele vizate devine iluzoriu si consimtamantul va fi un temei anulabil in ceea ce priveste prelucrarea, cu consecinta ca activitatea de prelucrare este nelegala``.


De asemenea, in acelasi document se precizeaza faptul ca: ``Consimtamantul nu va fi liber in cazurile in care exista vreun element de constrangere, presiune sau incapacitate de exercitare libera a vointei.``, precum si faptul ca ``includerea (in RGPD) unor prevederi si considerente specifice asupra retragerii consimtamantului confirma faptul ca acordarea consimtamantului trebuie sa constituie o decizie reversibila si este mentinut un grad de control de catre persoana vizata.``


In plus, s-a subliniat faptul ca un aspect important pe care Regulamentul (UE) 2016/679 il reglementeaza, iar operatorii trebuie sa il respecte, este reprezentat de informarea persoanelor vizate (indiferent de temeiul legal al prelucrarii). In acest sens, art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede ca operatorul ia masuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informatii mentionate la articolele 13 si 14 si orice comunicari in temeiul articolelor 15-22 si 34 referitoare la prelucrare, intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu, in special pentru orice informatii adresate in mod specific unui copil.


In acelasi timp, s-a mentionat ca operatorul trebuie sa asigure masurile tehnice si organizatorice in conformitate cu art. 32 si art. 25 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Citeşte mai multe despre:    GDPR    Protectia datelor cu caracter personal    GDPR in dreptul muncii    avocat GDPR    avocat protectia datelor    GDPR 2020    Transparenta decizionala    Accesul la informatiile de interes public    Codul muncii    GDPR salariati    Protectia datelor salariatilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019