Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice a fost modificata

Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice a fost modificata

  Publicat: 12 Oct 2010       4090 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice a fost modificata conform Conventiei Europene pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.

Potrivit noilor reglementari, pacientii cu afectiuni psihice au dreptul de a desemna un reprezentant conventional, o persoana cu capacitate deplina de exercitiu, care sa ii asiste sau sa ii reprezinte pe durata tratamentului medical.
In premiera, organizatiile non-guvernamentale au primit dreptul de a avea acces in toate unitatile de psihiatrie

A fost reglementata si procedura de internare nevoluntara, prin scurtarea termenelor de internare si modificarea prevederilor legale in acest sens

Noua prevedere legislativa nu modifica reglementarile conform carora bolnavii psihici monitorizati prin sistemul de asistenta ambulatorie beneficiaza, pe langa asistenta medicala gratuita, de medicamente,care vor fi suportatedin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

In sedinta de Guvern, s-a aprobat modificarea Legii privind sanatatea mintala si protectia persoanelor cu tulburari psihice, astfel incat sa poata fi prevenite situatiile limita sau chiar tragice, uneori, in care sunt implicate persoanele cu tulburari psihice.

Pacientii cu afectiuni psihice au dreptul de a desemna, ca reprezentant conventional, o persoana cu capacitate deplina de exercitiu, care sa ii asiste sau sa ii reprezinte pe durata tratamentului medical.

Personalul medical este obligat sa informeze persoana prevazuta cu privire la acest drept si sa ii puna la dispozitie o conventie-model pentru desemnarea reprezentantului conventional.

Reprezentarea conventionala se realizeaza numai dupa incheierea in forma scrisa a conventiei-model, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) o persoana poate avea in acelasi timp un singur reprezentant conventional;

b) reprezentarea conventionala este limitata numai cu privire la asistarea sau reprezentarea persoanei in ceea ce priveste internarea si tratamentul medical, inclusiv drepturile acesteia pe durata tratamentului;

c) reprezentarea poate fi numai cu titlu gratuit;

d) conventia-model trebuie sa fie semnata atat de catre pacient, cat si de catre reprezentantul conventional;

e) este necesara prezenta unui martor, atestata prin semnarea conventiei-model si de catre acesta;martor nu poate fi o persoana din personalul medical al unitatii psihiatrice;

f) conventia-model trebuie sa cuprinda declaratia expresa a celui reprezentat referitoare la imputernicirea data reprezentantului conventional de a decide cu privire la aplicarea tratamentului prin electrosocuri.

Reprezentantul conventional are urmatoarele drepturi si obligatii:

a) de a asista pacientul in relatiile cu unitatea medicala, cu institutiile publice sau cu orice alte persoane numai in legatura cu internarea si tratamentul medical, inclusiv drepturile acesteia pe durata tratamentului si numai pentru perioada in care pacientul nu are dificultati in a aprecia implicatiile unei decizii asupra ei;

b) de a reprezenta interesele pacientului pe langa conducerea spitalului de psihiatrie, precum si in fata organelor judiciare, dupa caz, numai in legatura cu internarea si tratamentul medical, inclusiv drepturile acesteia pe durata tratamentului si numai pentru perioada in care persoana reprezentata are dificultati in a aprecia implicatiile unei decizii asupra ei;

c) de a fi informat cu privire la asistenta medicala acordata pacientului.

Pacientul sau reprezentantul conventional poate denunta oricand, in mod unilateral, conventia de reprezentare . Un nou reprezentant conventional poate fi numit cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Existenta unui reprezentant legal sau conventional nu inlatura obligatia serviciului de sanatate mintala de a informa pacientul cu privire la drepturile si obligatiile sale.

In cazul in care persoana internata a fost declarata ca fiind lipsita de capacitate deplina de exercitiu, aceasta va beneficia de sprijinul reprezentantului legal, desemnat potrivit dispozitiilor legale.

In cazul in care pacientul nu are un reprezentant legal ori nu a desemnat un reprezentant conventional din cauza lipsei capacitatii psihice, unitatea sanitara este obligata sa sesizeze, de indata, autoritatea tutelara sau, in cazul minorilor, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care pacientul isi are domiciliul sau resedinta ori in cazul in care acestea nu sunt cunoscute, pe cele in a caror circumscriptie teritoriala se afla unitatea medicala, in vederea instituirii masurilor de ocrotire.

Prin prezentul act normativ se reglementeaza si intreaga procedura privind internarea nevoluntara.

A. Persoanele care pot solicitainternarea nevoluntara sunt:

a) medicul de familie sau medicul specialist psihiatru care are in ingrijire aceasta persoana;

b) familia persoanei;

c) reprezentantii serviciilor abilitate ale administratiei publice locale;

d) reprezentantii politiei, jandarmeriei sau ai pompierilor, precum si procurorul

e) instanta de judecata civila, ori de cate ori apreciaza ca starea sanatatii mintale a unei persoane aflate in cursul judecatii ar putea necesita internare nevoluntara

B. Medicul psihiatru, dupa evaluarea starii de sanatate mintala a persoanei aduse, in termen de cel mult 24 de ore de la evaluare, trimite documentatia necesara propunerii de internare nevoluntara unei comisii, alcatuita din 3 membrii numiti de managerul spitalului, si anume: 2 psihiatri si un medic de alta specialitate sau un reprezentat al societatii civile.

C. Comisia analizeaza propunerea in termen de 48 de ore de la primirea acesteia

Daca decizia comisiei este de internare nevoluntara, aceasta va fi inaintata de catrecomisie,in termen de 24 de ore, judecatoriei in a carei circumscriptie se afla unitatea sanitara, cu propunerea de confirmare a acesteia.

D.Judecarea se va face in regim de urgenta, in camera de consiliu .

Instanta hotaraste, dupa caz, confirmarea sau incetarea internarii medicale nevoluntare.

In cazul unor situatii de urgenta, daca medicul psihiatru, dupa evaluarea starii de sanatate mintala considera necesara internarea unei persoane, o poate dispune chiar fara acordul pacientului. In aceasta situatie, medicul trebuie sa informeze reprezentantul legal sau conventional al pacientului sau, dupa caz, autoritatea tutelara, precum si comisia special constituita de catre managerul spitalului. Comisia analizeaza si poate confirma sau revizui, in 24 de ore, decizia internarii nevoluntare. In cazul in care comisia confirma decizia de internare nevoluntara, va fi urmata procedura explicata anterior.

Proiectul de lege, adoptat de Guvern, va fi transmis spre dezbatere si adoptare Parlamentului.Citeşte mai multe despre:    Legea sanatatii mintale    Ministerul Sanatatii    Conventia Europena pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Aplicarea unitara a prevederilor referitoare la acordarea zilelor libere pentru parintii din familiile monoparentale care isi supravegheaza copiii
15 Mar 2021 | 761

Ministerul Finantelor Publice si institutiile din subordine au demarat o verificare a conditiilor in care mai multe persoane care au beneficiat de somaj tehnic
12 Jul 2020 | 962

25 milioane lei pentru finantarea unor proiecte de cercetare privind limitarea extinderii si combaterea epidemiei de SARS-COV-2
28 Mar 2020 | 678

Recomandari catre angajatori in scopul prevenirii raspandirii infectarii cu coronavirus
11 Mar 2020 | 2045

Consiliul Concurentei a sanctionat compania farmaceutica Roche Romania SRL pentru abuz de pozitie dominanta pe piata unor produse oncologice din Romania
23 Jan 2020 | 607

30 octombrie a fost declarata Ziua pacientului cu arsuri
11 Oct 2019 | 510Articole Juridice

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Riscul persoanelor care comercializeaza produse expirate sau fara documente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Jurisprudenţă

Competenta este atrasa de obiect, iar nu de catre partile atrase in proces de catre reclamant sau de catre natura drepturilor care se pot naste ulterior in patrimoniul reclamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 14 din data de 10 ianuarie 2020

Reguli si exceptii privind cumulul sporurilor in domeniul medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I civila, Decizia nr. 42/2017, in sedinta publica din data de 18 Ianuarie 2017.

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Constatarea incadrarii in locuri de munca in conditii deosebite. Eliberarea adeverintelor si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in carnetul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3564/15.03.2011 din data 10.05.2011