Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 7 aprilie 2011 (Cauza Tatu) a fost aplicata imediat de instanta suceveana

Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 7 aprilie 2011 (Cauza Tatu) a fost aplicata imediat de instanta suceveana

  Publicat: 15 Apr 2011       5649 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Tribunalul Suceava - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in Ds. 8361/86/2010, prin senstinta din 14.04.2011, a admis formulat de reclamantul SC RICCARDO SRL a obligat Administratia Finantelor Publice Suceava – DGFP Suceava sa restituie reclamantului taxa de poluare in cuantum de 8092 lei, achitata la 29.06.2010, in temeiul O.U.G. nr. 50/2008, amendata de O.U.G. nr.117/2009 (forma in vigoare in perioada 15.02.2010 – 31.12.2010.

inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

Iata pe scurt dispozitivul hotararii din 14.04.2011:
Solutie: Respinge exceptiile inadmisibilitatii si neindeplinirii procedurii prealabile, ca nefondate. Admite actiunea, in parte . Obliga prim parata sa restituie reclamantei suma de 8.092 lei reprezentand taxa de poluare, suma reactualizata cu dobanda fiscala calculata de la data de 15.08.2010 si pana la data restituirii efective. Respinge actiunea fata de parata Administratia Fondului pentru Mediu, ca nefondata. Admite cererea de chemare in garantie a paratei Administratia Fondului pentru Mediu. Obliga chemata in garantie sa vireze in contul prim paratei suma de 8.092 lei incasata cu titlu de taxa de poluare, precum si dobanda fiscala mentionata mai sus.Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
De asemenea, aceeasi instanta in Ds. 8762/86/2010, prin senstinta din 14.04.2011, a admis formulat de reclamantul B.D. a obligat Administratia Finantelor Publice Comunale Suceava - DGFP Suceava sa restituie reclamantului taxa de poluare in cuantum de 2395 lei, achitata la 21.11.2008, in temeiul O.U.G. nr. 50/2008, (forma in vigoare in perioada 1.07.2008 - 15.12.2008).
Iata pe scurt dispozitivul hotararii din 14.04.2011:
Solutie: Respinge exceptia neindeplinirii procedurii prealabile, ca nefondata. Admite actiunea, in parte . Obliga parata DGFP Suceava -AFPC Suceava sa restituie reclamantului suma de 2.395 lei reprezentand taxa de poluare, suma reactualizata cu dobanda fiscala calculata de la data de 05.10.2010 si pana la data restituirii efective. Respinge actiunea fata de parata Administratia Fondului pentru Mediu, ca nefondata. Admite cererea de chemare in garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu. Obliga chemata in garantie sa vireze in contul prim paratei suma de 2.395 lei incasata cu titlu de taxa de poluare, precum si dobanda fiscala mentionata mai sus. Obliga prim parata sa plateasca reclamantului suma de 39,30 lei reprezentand cheltuieli de judecata . Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Deciziile pot fi atacate cu recurs, dar solutiile nu pot fi decat sa confirme hotararea tribunalului, raportat la claritatea argumentarii CJUE in afacerea Tatu, fiind evident faptul ca taxele de poluare achitate in perioadele 1.07.2008 - 15.12.2008 si 15.02.2010 - 31.12.2010 sunt incompatibile cu art. 110 TFUE.
La nivel national, printr-o decizie pronuntata la data de 12 aprilie 2011, in Dosar nr. 3637/108/2010, Curtea de Apel Timisoara - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal a admis recursul formulat de recurentul C.C.A. impotriva unei hotarari a Tribunalului Arad si a obligat Administratia Finantelor Publice Arad sa restituie reclamantului taxa de poluare in cuantum de 2.354 RON, achitata la 22.03.2010, in temeiul O.U.G. nr. 50/2008, amendata de O.U.G. nr.117/2009 (forma in vigoare in perioada 15.02.2010 - 31.12.2010).
Facem precizarea ca textul de reglementare al O.U.G. nr. 50/2008, amendata de O.U.G. nr.117/2009 (forma in vigoare in perioada 15.02.2010 - 31.12.2010) este identic cu varianta initiala a O.U.G. nr. 50/2008 (forma in vigoare 1.07.2008 - 15.12.2008), cu mentiunea ca formula de calcul a taxei de poluare a determinat valori aproape duble ale cunatumului taxelor achitate in perioada 1.07.2008 - 15.12.2008.
Amintind doar concluzia de la pct. 58 din Hotararea Tatu, CJUE a rezolvat irevocabil chestiunea caracterului discriminatoriu al O.U.G. nr. 50/2008:
(58) Cu toate acestea, din dosarul prezentat Curtii rezulta fara echivoc ca reglementarea mentionata are ca efect faptul ca vehiculele de ocazie importate si caracterizate printraa‚¬a€˜o vechime si o uzura importante sunt supuse, in pofida aplicarii unei reduceri ridicate a valorii taxei pentru a tine seama de deprecierea lor, unei taxe care se poate apropia de 30% din valoarea lor de piata, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o astfel de sarcina fiscala. NU SE POATE CONTESTA CA, IN ACESTE CONDITII, O.U.G. NR. 50/2008 ARE CA EFECT DESCURAJAREA IMPORTARII SI PUNERII IN CIRCULATIE IN ROMANIA A UNOR VEHICULE DE OCAZIE CUMPARATE IN ALTE STATE MEMBRE.
Practic caracterul excesiv al cuantumului taxelor de poluare achitate in perioada 15.02.2010 - 31.12.2010 este evident, depasind cu aproape 100% cuantumul taxelor de poluare perceput in perioada 1.07.2008 - 15.12.2008.
In prezent, in aceasta saptamana Tribunalul Suceava si Curtea de Apel Suceava, au amanat toate pronuntarile pentru saptamana viitoare, in dosarele avand ca obiect restituirea taxei de poluare achitate in 1.07.2008 - 15.12.2008 si 15.02.2010 - 31.12.2010.
Solutiile care urmeaza sa fie pronuntate in alte dosare nu pot avea o alta finalitate decat varianta hotararii pronuntate la 12.04.2011 de Curtea de Apel Timisoara, si a hotararilor pronuntate la 14.04.2011 de Tribunalul Suceava, instante judecatoresti care, anterior datei de 7.04.2011, au respins toate actiunile avand ca obiect restituirea taxei achitate in perioadele 1.07.2008 - 14.12.2008, respectiv 15.02.2010 - 31.12.2010.
Nu mai este necesara sesizarea cu chestiuni prejudiciale, conform art.267 TFUE, daca CJUE si-a exprimat deja punctul de vedere intr-o procedura anterioara, in legatura cu problema de drept pusa in discutie, iar in contextul eventual nou nu exista nici indoiala reala cu privire la posibilitatea de a aplica aceasta jurisprudenta.

Nota: Guvernul roman, in loc sa reevaluze situatia juridica a cauzei Tatu, precum si iminenta solutionare a celorlalte cereri preliminare formulate de instantele romane, aflate pe rolul CJUE, lanseaza din nou ``dezinformari deliberate`` fara fundament juridic, substituindu-se competentelor legale ale Curtii Europene, incercand ``sa influenteze`` decizia judecatorilor romani.
``Ministerul Mediului afirma ca decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene privind legalitatea taxei de prima inmatriculare se refera la forma initiala a legii prin care aceasta a fost introdusa si nu la cea modificata in 2010``(comunicat de presa din 08.04.2011).Citeşte mai multe despre:    Cauza Tatu    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Taxa de poluare    OUG 50/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CJUE: Se preconizeaza reluarea sedintelor de audiere a pledoariilor incepand cu 25 mai 2020
30 Apr 2020 | 1339

Intrare in functie a unui nou avocat general la CJUE
23 Mar 2020 | 842

Consecintele retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana asupra Curtii de Justitie a Uniunii Europene
04 Feb 2020 | 804

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019
12 Jun 2019 | 1076

Curtea de Justitie a Uniunii Europene si Tribunalul au stabilit un record de productivitate in anul 2018
29 Mar 2019 | 841

CCR. Femeile care indeplinesc conditiile de pensionare pot solicita continuarea prestarii muncii pana la 65 de ani
10 Nov 2018 | 1141Articole Juridice

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Jurisprudenţă

Obligatie de a face. Inmatricularea unui autoturism fara plata taxei pe poluare
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 99 din 18.01.2012

Restituire taxa speciala de inmatriculare autoturism
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti- Decizie nr.702 din data 20.02.2012

Reincredintare minor. Exceptia de necompetenta a instantelor romane
Pronuntaţă de: Judecatoria Beclean - Sentinta civila nr. 1348/2010 din data 25.02.2011

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011