Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Guvern a adoptat proiectul de lege care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal de structurile M.A.I.

Guvern a adoptat proiectul de lege care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal de structurile M.A.I.

  Publicat: 22 Jul 2011       2263 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Guvernul a adoptat, in sedinta din 20 iulie 2011, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice.

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Toate datele avand legatura cu starea de sanatate a persoanei vizate care dezvaluie informatii despre starea de sanatate fizica sau mentala trecuta, prezenta sau viitoare a persoanei vizate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legatura fizica si logica realizata intre retele publice de comunicatii electronice pentru a permite comunicarea dintre utilizatorii retelelor sau accesul la servicii;
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal, alaturi de institutia infractiunii si a pedepsei, reglementata in diferite dispozitii din Codul penal (ex. infractiunea este singurul temei al raspunderii penale, cap. I, t. II, C. pen., partea generala etc).
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);

Ministerul Administratiei si Internelor a initiat acest act normativ in vederea crearii cadrului legal pentru transpunerea, in legislatia romaneasca, a principiilor cuprinse in Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului Justitie si Afaceri Europene din 27 noiembrie 2008, privind protectia datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul cooperarii politienesti si judiciare in materie penala.Noul proiect de lege defineste cu maxima claritate termenii necesari in asigurarea protectiei datelor cu caracter personal, in cadrul desfasurarii activitatilor specifice politienesti.De asemenea, este reglementata procedura blocarii datelor cu caracter personal precum si a stergerii acestora, in momentul in care prelucrarea lor nu mai este necesara, corespunzator exigentelor Deciziei U.E.


Totodata, sunt stabilite, distinct, atat categoriile de destinatari ai transferului datelor cu caracter personal, cat si situatiile in care un asemenea transfer este permis structurilor/unitatilor M.A.I.

Noul proiect de lege instituie obligatia, pentru structurile/unitatile M.A.I. de a rectifica, sterge sau bloca datele cu caracter personal ce le sunt transmise daca se constata ca acestea sunt incorecte, neactualizate ori daca sunt transmise in mod eronat sau ilegal. Aceasta masura este insotita de obligatia de informare a entitatii ce a transmis datele .

Un capitol distinct este destinat reglementarii conditiilor care permit structurilor/unitatilor M.A.I. sa transmita si sa puna la dispozitia autoritatilor si entitatilor private din statele membre ale Uniunii Europene datele cu caracter personal primite din celelalte state membre sau state terte, in scopul cercetarii infractiunilor sau desfasurarii urmaririi penale, ori pentru prevenirea unei amenintari imediate si grave la adresa securitatii publice.

Pentru asigurarea transpunerii prevederilor Deciziei europene, a fost instituit dreptul structurilor/unitatilor M.A.I. de a solicita, de la destinatarii carora le-au transmis date cu caracter personal, informatii cu privire la prelucrarea acestora, precum si obligatia de a informa, la cerere, autoritatile competente ale unui alt stat membru care au transmis date cu caracter personal, cu privire la modul in care acestea au fost prelucrate.

De asemenea, dispozitiile legii stabilesc reguli clare, precise si previzibile care cuprind garantii adecvate si suficiente impotriva incalcarii arbitrare a dreptului la viata privata, specifice celor doua tipuri de activitati desfasurate de structurile/unitatile M.A.I., respectiv, cercetarea si combaterea infractiunilor, pe de o parte, si prevenirea infractiunilor, mentinerea si asigurarea ordinii publice, pe de alta parte .

In acest sens, este delimitata clar interconectarea sistemelor de evidenta in functie de cele doua scopuri majore mentionate anterior.

Astfel, este reglementata strict interconectarea sistemelor de evidenta in scopul cercetarii si combaterii infractiunilor, fiind identificate urmatoarele situatii: interconectarea sistemelor de evidenta detinute de structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor cu sisteme de evidenta detinute de alti operatori, institutii sau autoritati publice, numai cu acordul prealabil al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; interconectarea sistemelor de evidenta detinute de structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor cu sistemele de evidenta detinute de alti operatori, entitati private, numai in cazul efectuarii actelor premergatoare, al urmaririi penale sau al judecarii unei infractiuni, in baza unei autorizari emise de procurorul competent sa efectueze sau sa supravegheze, intr-un caz determinat, efectuarea actelor premergatoare sau urmarirea penala ori, in cazul judecarii unei infractiuni, de judecatorul anume desemnat de la instanta careia ii revine competenta de a judeca fondul cauzei pentru care sunt prelucrate datele respective.

Totodata, printr-un nou articol, se stabileste faptul ca interconectarea sistemelor de evidenta in scopul prevenirii infractiunilor, mentinerii si asigurarii ordinii publice, este conceputa ca o activitate continua. Interconectarea acestor sisteme cu sisteme de evidenta detinute de alti operatori nu este posibila.

Mentionam faptul ca regulile prin care se asigura respectarea principiilor prevazute de Legea nr.677/2001, respectiv limitarea prelucrarilor la cele strict necesare indeplinirii indatoririlor de serviciu, cu luarea in considerare a principiilor necesitatii si proportionalitatii, sunt prevazute de norme interne in vigoare la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.De asemenea, proiectul de lege prevede ca dispozitiile referitoare la interconectare sa fie aplicabile si in cazul activitatilor de control la frontiera, executate, in conditiile legii, de structurile specializate ale M.A.I.

Este instituita, totodata, in textul de lege, regula potrivit careia sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal sau, dupa caz, mijloacele automate de prelucrare a acestora detinute de structurile/unitatile M.A.I. se configureaza astfel incat nici un utilizator sa nu aiba acces decat la date cu caracter personal strict necesare desfasurarii atributiilor de serviciu . Structurile/unitatile M.A.I. au obligatia sa stabileasca acele categorii de date la care trebuie sa aiba acces fiecare utilizator in scopul indeplinirii atributiilor de serviciu .

In acord cu transpunerea prevederilor Deciziei-cadru 2008/977, a fost stabilita obligatia pentru structurile/unitatile M.A.I. de a informa in scris persoana vizata cu privire la motivele care stau la baza imposibilitatii solutionarii cererilor formulate in exercitarea dreptului de interventie in scopul rectificarii, stergerii sau, dupa caz, blocarii datelor cu caracter personal, precum si cu privire la faptul ca aceasta are dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau, dupa caz, instantei de judecata .

De asemenea, proiectul de lege instituie raspunderea structurilor/unitatilor M.A.I., in calitate de operatori, pentru prejudiciul cauzat persoanei vizate in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, chiar si in situatia in care prejudiciul a fost cauzat prin prelucrarea, in conditiile legii, a unor date cu caracter personal inexacte furnizate de o autoritate competenta a unui stat membru.

In acelasi context, se prevede ca, in situatia in care structurile/unitatile M.A.I. sunt obligate, in conditiile legii, la plata unor despagubiri pentru prejudicii cauzate unei persoane ca urmare a prelucrarii de date cu caracter personal inexacte furnizate de o autoritate competenta a unui stat membru, acestea sa dispuna masurile necesare pentru recuperarea respectivelor sume. In mod similar, sunt stabilite conditii pentru rambursarea de catre structurile/unitatile M.A.I., a unor sume platite de autoritatile straine, ca urmare a prelucrarii unor date cu caracter personal inexacte furnizate.


Citeşte mai multe despre:    Comisia Europeana    Telecomunicatii    Protectia datelor cu caracter personal    Internet    Legea 238/2009

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Firma de avocatura CMS Romania isi muta birourile la One Tower
10 Aug 2021 | 412

Comisia Europeana: Liniile Directoare privind lucratorii sezonieri in contextul pandemiei COVID-19
23 Jul 2020 | 1032

Consiliul Concurentei: Companiile pot actiona coordonat astfel incat sa evite deficitul de produse esentiale
23 Mar 2020 | 733

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 877

Impactul starii de urgenta in Domeniul muncii si protectiei sociale
16 Mar 2020 | 1027

Romania va avea cel putin un hub de inovare digitala cu grad ridicat de specializare in inteligenta artificiala
20 Feb 2020 | 711Articole Juridice

Un medicament care se elibereaza fara prescriptie medicala intr-un stat membru nu poate fi comercializat in alt stat membru decat daca acesta din urma a autorizat la randul sau introducerea sa pe piata
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dialogurile MCP – Digitalizarea raporturilor de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Discriminare directa sau tratament diferentiat, justificat si rezonabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 39 din data de 17.01.2020

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019