Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » CE a adoptat noi norme privind serviciile de interes economic general (SIEG)

CE a adoptat noi norme privind serviciile de interes economic general (SIEG)

  Publicat: 20 Dec 2011       3400 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Reprezinta activitatile economice care sunt desfasurate in vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
In urma unor ample consultari publice, Comisia Europeana a adoptat un pachet revizuit de norme ale UE in domeniul ajutoarelor de stat pentru evaluarea compensatiei publice pentru serviciile de interes economic general (SIEG).

Reprezinta activitatile economice care sunt desfasurate in vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Incluziunea sociala se refera la asigurarea accesului persoanelor defavorizate la locuri de munca si integrarea lor in societate.
Servicii cu caracter economic, a caror furnizare poate fi considerata ca tinand de interesul general, de exemplu, furnizarea de baza, accesibila public, de energie, de telecomunicatii, de servicii postale, de transport, de apa si de servicii de eliminare a deseurilor.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Servicii cu caracter economic, a caror furnizare poate fi considerata ca tinand de interesul general, de exemplu, furnizarea de baza, accesibila public, de energie, de telecomunicatii, de servicii postale, de transport, de apa si de servicii de eliminare a deseurilor.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Reprezinta activitatile economice care sunt desfasurate in vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(Convergente) Tendinta pretului unui contract futures pe o marfa de a se apropia de pretul la care marfa respectiva se tranzactioneaza pe piata cash.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Servicii cu caracter economic, a caror furnizare poate fi considerata ca tinand de interesul general, de exemplu, furnizarea de baza, accesibila public, de energie, de telecomunicatii, de servicii postale, de transport, de apa si de servicii de eliminare a deseurilor.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Criteriile de convergenta (cunoscute drept criteriile de la Maastricht) permit statelor membre ale Uniunii Europene sa intre in a treia etapa a Uniunii Economice si Monetare Europene (UME), etapa in care pot adopta moneda euro.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Europa "cu geometrie variabila" este termenul utilizat pentru a descrie o metoda de integrare diferentiata, care tine seama de diferentele ireconciliabile care exista in interiorul structurii de integrare, si care face posibila, prin urmare, o separare permanenta intre un grup de state membre si un numar de unitati de integrare mai putin dezvoltate.

Noul pachet clarifica principalele principii privind ajutoarele de stat si introduce o abordare diversificata si proportionala, cu norme mai simple pentru serviciile de interes economic general la scara restransa, cu un domeniu de aplicare local sau care urmaresc un obiectiv social, in acelasi timp tinand seama mai bine de aspectele legate concurenta in cazurile de mari dimensiuni.

Vicepresedintele Comisiei care raspunde de politica de concurenta, dl Joaquin Almunia, a declarat: ``Noul pachet SIEG ofera statelor membre un cadru mai simplu, mai clar si mai flexibil pentru sustinerea furnizarii de servicii publice de inalta calitate pentru cetateni, fapt cu atat mai necesar in contextul actualei perioade de criza . Datoria Comisiei este, bineinteles, de a se asigura ca intreprinderile carora li s-au incredintat servicii de interes general nu beneficiaza de o supracompensare, protejandu-se astfel competitivitatea activitatilor concurente si locurile de munca si garantandu-se utilizarea eficienta a resurselor publice limitate.``

Statele membre dispun de o mare libertate in ceea ce priveste definirea serviciilor care sunt de interes general. Insa Comisia trebuie sa se asigure ca finantarea publica acordata pentru furnizarea unor astfel de servicii nu denatureaza in mod nejustificat concurenta pe piata interna.

Noile norme, care inlocuiesc asa-numitul pachet ``Monti-Kroes`` din iulie 2005, clarifica notiuni de baza precum ``activitate economica`` pentru a facilita aplicarea normelor atat la nivelul administratiilor nationale, cat si al celor regionale sau locale.

Toate serviciile sociale sunt exceptate de la obligatia de notificare a Comisiei, indiferent de valoarea compensatiei pe care o primesc. Serviciile in cauza trebuie sa satisfaca ``nevoi sociale legate de sanatate si ingrijiri pe termen lung, ingrijirea copiilor, accesul pe piata muncii si reintegrarea pe piata muncii, locuinte sociale, precum si ingrijirea si incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile``. Inainte, numai spitalele si locuintele sociale beneficiau de exceptare. Alte servicii de interes economic general sunt scutite cu conditia ca valoarea compensatiei sa fie mai mica de 15 milioane EUR pe an.

Comisia propune, de asemenea, sa stabileasca o suma minima a compensatiei pentru toate celelalte servicii, considerandu-se ca masurile cu o valoare sub acest nivel nu constituie ajutor . Valoarea de minimis in cazul SIEG va fi stabilita la 500 000 a pe trei ani, ceea ce va asigura reducerea birocratiei pentru SIEG la scara restransa. In primavara se va adopta o decizie finala in acest sens.

Pe de alta parte, in viitor va exista un grad mai ridicat de control pentru celelalte servicii de interes economic general in cazul carora sumele reprezentand compensatii depasesc 15 milioane EUR pe an, iar potentialul de denaturare a concurentei pe piata unica este mai mare. Ori de cate ori este posibil, serviciile de interes economic general ar trebui incredintate prin intermediul unei proceduri deschise si transparente de licitatie publica, pentru a garanta cea mai buna calitate, la cele mai mici costuri pentru contribuabilii care platesc pentru servicii .

Noul pachet este format din patru instrumente care se vor aplica in cazul tuturor autoritatilor (nationale, regionale, locale) care acorda compensatii pentru furnizarea serviciilor de interes economic general.

O noua comunicare, care clarifica conceptele de baza ale ajutorului de stat, relevante pentru SIEG, precum notiunile de ajutor, SIEG, activitate economica, convergenta intre procedurile de achizitii publice si lipsa ajutorului etc.

O decizie revizuita, de exceptare a statelor membre de la obligatia de notificare a Comisiei cu privire la compensatiile pentru serviciile publice acordate pentru anumite categorii de servicii de interes economic general. Domeniul de aplicare al exceptarii se extinde de la spitale si locuinte sociale la o gama mai larga de servicii sociale si se aplica un prag mai redus al compensatiei de la care este obligatorie notificarea in cazul celorlalte activitati SIEG. Pragul de notificare a fost redus de la 30 de milioane EUR la 15 milioane EUR, tinandu-se seama de preocuparile partilor interesate ca, in baza plafonului utilizat anterior, multe contracte de mare anvergura in domenii importante ale pietei interne nu intrau in sfera de control a Comisiei.

Un cadru revizuit pentru evaluarea sumelor importante reprezentand compensatii acordate operatorilor din afara domeniului serviciilor sociale. Aceste cazuri trebuie notificate Comisiei si pot fi declarate compatibile in cazul in care indeplinesc anumite criterii . Noile norme introduc, in special, o metodologie mai precisa pentru a stabili valoarea compensatiei, cerinta ca statele membre sa introduca stimulente privind eficienta in mecanismele de compensare, cerinta de respectare a normelor UE in materie de achizitii publice si tratamentul egal al furnizorilor aceluiasi serviciu atunci cand se stabileste valoarea compensatiei. Mai mult, Comisia poate cere statelor membre sa adopte masuri de reducere a efectelor anticoncurentiale ale anumitor compensatii care au un potential deosebit de important de denaturare a concurentei pe piata interna.

O noua propunere de regulament de minimis, conform careia compensatia sub un anumit nivel nu intra in sfera de aplicare a controlului ajutoarelor de stat, se preconizeaza ca va fi adoptata in primavara anului 2012, dupa o ultima runda de consultari.

In 2003, Curtea Europeana de Justitie a pronuntat o hotarare cu privire la evaluarea compensatiilor de serviciu public in contextul normelor UE privind ajutorul de stat (cauza C-280/00 Altmark Trans). Pentru a tine seama de aceasta hotarare, Comisia a adoptat primul pachet SIEG (cunoscut de asemenea, sub denumirea de ``Pachetul Monti-Kroes``, a se vedea IP/05/937). Pachetul a intrat in vigoare in iulie 2005 si a precizat conditiile in care ajutorul de stat sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public este compatibil cu Tratatul CE (in prezent Tratatul privind functionarea Uniunii Europene).

In martie 2011, Comisia a lansat o ampla dezbatere pe tema revizuirii pachetului, care se va incheia la sfarsitul anului 2011 (a se vedea IP/11/347). In septembrie 2011, Comisia a consultat partile interesate cu privire la propunerile de noi norme (a se vedea http://ec.europa .eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Comisia a primit contributii importante de la statele membre, institutiile europene si partile interesate. Ulterior, proiectele au fost revizuite pentru a se tine seama de observatiile partilor interesate.Citeşte mai multe despre:    Ajutoare de stat    Comisia Europeana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Comisia Europeana: Liniile Directoare privind lucratorii sezonieri in contextul pandemiei COVID-19
23 Jul 2020 | 1228

Consiliul Concurentei: Companiile pot actiona coordonat astfel incat sa evite deficitul de produse esentiale
23 Mar 2020 | 918

Romania va avea cel putin un hub de inovare digitala cu grad ridicat de specializare in inteligenta artificiala
20 Feb 2020 | 872

CE lanseaza o noua cerere de candidaturi pentru permisele de calatorie DiscoverEU
25 Nov 2019 | 1423

MFP a publicat, spre dezbatere publica, un proiect de lege pentru modificarea Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto
23 Sep 2019 | 1287

MFP aduce modificari importante schemelor de ajutor de stat 807/2014 si 332/2014
11 Sep 2019 | 757Articole Juridice

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Un medicament care se elibereaza fara prescriptie medicala intr-un stat membru nu poate fi comercializat in alt stat membru decat daca acesta din urma a autorizat la randul sau introducerea sa pe piata
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Conditiile de admisibilitate ale unei cereri de sesizare a CJUE cu o intrebare preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Incheiere din 6 aprilie 2012