Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » In anul 2011 numarul pensionarilor a scazut cu peste 86.000

In anul 2011 numarul pensionarilor a scazut cu peste 86.000

  Publicat: 02 Apr 2012       2524 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
In anul 2011, numarul mediu de pensionari a fost de 5589 mii persoane, in scadere cu 86 mii persoane fata de anul precedent.

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
IPC - Masura a variatiei preturilor calculata de Institutul National de Statistica prin compararea preturilor cu amanuntul ale unui cos de bunuri si servicii reprezentative pentru consumul populatiei.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru

Pensia medie lunara a fost in anul 2011 de 753 lei, mai mare cu 5,2% fata de anul precedent .

Pensionarii de asigurari sociale au detinut ponderea majoritara (99,8%) in numarul total de pensionari. Pensionarii de asigurari sociale de stat au reprezentat 85,0% in totalul celor de asigurari sociale.

Pensia medie de asigurari sociale de stat a fost de 773 lei in anul 2011, cu discrepante semnificative in profil teritorial, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima depasind 350 de lei (620 lei in judetul Giurgiu fata de 974 lei in Municipiul Bucuresti). Dupa sistemul de pensionare, cea mai mare valoare a pensiei medii lunare (1891 lei) s-a inregistrat pentru sistemul asigurarilor sociale-avocati, iar cea mai mica valoare, respectiv 311 lei a revenit pensionarilor din fostul sistem de asigurari sociale pentru agricultori.

Pe categorii de pensii, numarul pensionarilor pentru limita de varsta a fost preponderent (70,8%) in cadrul pensionarilor de asigurari sociale.

Pensionarii cuprinsi in categoriile de pensii - anticipata si anticipata partial - au reprezentat 2,4%, numarul lor fiind mai mare cu doua mii de persoane fata de anul precedent.

In anul 2011, pensia medie neta estimata1 (pensia medie fara impozit si fara contributia de asigurari sociale de sanatate) pentru un pensionar de asigurari sociale a fost de 713 lei, in crestere cu 1,4% fata de anul anterior.

Indicele pensiei medii reale pentru anul 2011, fata de anul precedent, calculat ca raport intre indicele pensiei nominale si indicele preturilor de consum a fost de 95,3%.

Numarul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizatie sociala), in anul 2011, a fost de 621,6 mii persoane, din care:

- 413,5 mii persoane din sistemul asigurarilor sociale de stat, reprezentand 8,7% din totalul pensionarilor din aceasta categorie;

- 208,1 mii persoane din randul pensionarilor proveniti din fostul sistem pentru agricultori, reprezentand 30,7% din totalul acestora.

Precizari metodologice:


1. Colectarea datelor se realizeaza prin rapoarte statistice completate prin auto-inregistrare, de catre personalul din compartimentele de specialitate ale caselor de pensii. Rapoartele statistice sunt completate de Casa Nationala de Pensii Publice (pentru pensionarii de asigurari sociale de stat si pensionarii proveniti din fostul sistem de asigurari pentru agricultori), Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si Casa de Asigurari a Avocatilor.

2. Numarul mediu total al pensionarilor cuprinde totalitatea pensionarilor din Romania indiferent de sistemul de pensii, respectiv sistemul public de pensii (inclusiv ajutor social - tip pensie, IOVR - invalizi, veterani si vaduve de razboi) si sistemele neintegrate sistemului public de pensii (pensionarii de asigurari sociale din evidenta Casei de Asigurari a Avocatilor, sistemele proprii de asigurari sociale ale cultelor recunoscute de lege). Se determina prin insumarea numarului de pensionari existenti in plata in fiecare luna, raportat la numarul de luni din perioada de referinta.

- Numarul mediu al pensionarilor din sistemul asigurarilor sociale cuprinde:

- pensionarii de asigurari sociale de stat;

- pensionarii proveniti din fostul sistem de asigurari pentru agricultori;

- pensionarii de asigurari sociale din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii;

- pensionarii de asigurari sociale din evidenta Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National;

- pensionarii de asigurari sociale din evidenta Casei de Asigurari a Avocatilor.

- Pensia medie lunara se calculeaza prin raportarea sumelor cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor existenti in plata in trimestrul/anul de referinta la numarul mediu lunar al acestora inmultit cu 3 (luni) respectiv 12 (luni).

- Pe categorii, pensiile se clasifica astfel:

- pensie pentru limita de varsta,

- pensie anticipata,

- pensie anticipata partiala,

- pensie de invaliditate,

- pensie de urmas,

- ajutor social tip pensie,

- pensii IOVR.

- Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate, dupa caz, prevazute de Legea nr. 263/2010.

- Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de Legea nr. 263/2010.

- Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani.

- Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza unor afectiuni specificate de legislatia in vigoare.

- Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmas:

a) pana la varsta de 16 ani; b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;

c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).

- Pensiile IOVR se acorda invalizilor si accidentatilor de razboi, urmasilor celor morti sau disparuti in razboi, precum si urmasilor fostilor pensionari invalizi si accidentati de razboi si se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile IOVR.

- Ajutorul social tip pensie se plateste din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat, acesta categorie de pensie fiind acordata in baza Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara, act normativ abrogat.

- Pensia reprezinta dreptul banesc stabilit prin decizia de pensie .

- Pensia medie neta se calculeaza scazand din pensia medie lunara impozitul si contributia de asigurari sociale de sanatate.

Deoarece datele privind contributia de asigurari de sanatate nu au fost disponibile la nivelul tuturor surselor administrative de date, calculul pensiei medii nete de asigurari sociale a fost realizat excluzand contributiile de asigurari de sanatate aferente sistemului de asigurari sociale al avocatilor.

Datele privind contributiile de asigurari de sanatate corespunzatoare sistemului de pensii de stat includ si o parte din contributia datorata de acei pensionari care au si venituri din pensie de asigurari sociale de stat si din pensie din fostul sistem de asigurari pentru agricultori (cca 3%); datele nu cuprind contributiile aferente categoriei de pensii de urmas, acestea nefiind disponibile din surse administrative.

- Numarul pensionarilor beneficiari de indemnizatie sociala pentru pensionari (pensie sociala minim garantata) reprezinta numarul pensionarilor din sistemul de pensii pentru care nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau in plata se situeaza sub nivelul pensiei sociale minime garantate conform OUG nr.6/2009.Citeşte mai multe despre:    Pensionari    INS    Statistici    Casa de Asigurari a Avocatilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Alte titluri

Proiect de Hotarare privind (re)organizarea si functionarea Ministerului Muncii. Cate posturi sunt alocate?
30 Nov 2019 | 225

Ministerului Educatiei si Cercetarii va avea 770 de posturi in organigrama
25 Nov 2019 | 325

CE lanseaza o noua cerere de candidaturi pentru permisele de calatorie DiscoverEU
25 Nov 2019 | 303

Organizatiile de drept public sau privat vor putea face parte din reteaua EURES
21 Nov 2019 | 397

Inspectia Muncii aplicat amenzi de peste 1 milion de euro pentru munca la negru, in perioada 14 octombrie – 1 noiembrie 2019
14 Nov 2019 | 647

ICCJ: Termenul de „salariu de baza” prevazut de OUG 83/2014 se refera si la "salariul functiei de baza" al politistilor
12 Nov 2019 | 893Articole Juridice

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica ce alimenteaza partile comune
Sursa: EuroAvocatura.ro

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie