Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » 25 mai 2012 - termenul limita de depunere a declaratiilor aferente veniturilor realizate in anul 2011

25 mai 2012 - termenul limita de depunere a declaratiilor aferente veniturilor realizate in anul 2011

  Publicat: 14 May 2012       2630 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Agentia Nationala de Administrare Fiscala reaminteste contribuabililor ca data de 25 mai 2012, reprezinta termenul limita de depunere a declaratiilor aferente veniturilor realizate in anul 2011, respectiv:

Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.

1. "Declaratie privind veniturile realizate din Romania``- formular 200;
2. "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate " - formular 201.
Contribuabilii care in anul 2011 au obtinut venituri din salarii sau asimilate salariilor, isi pot exprima optiunea privind destinatia unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea si depunerea formularului 230 - ``Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ".
Declaratia privind veniturile realizate din Romania- formular 200 se completeaza si se depune pentru urmatoarele categorii de venituri:
1- venituri din activitati independente - activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala;
-nu au obligatia depunerii declaratiei, persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor, in conformitate cu prevederile Codului fiscal;
-nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu sau stabilit plati anticipate, conform legii.
2- venituri din cedarea folosintei bunurilor - inchirieri sau arenda;
-nu au obligatia depunerii declaratiei, persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc
conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente,
pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, si
impozitul este final;
3- venituri din activitati agricole determinate in sistem real;
4- venituri realizate intr-o forma de asociere - venitul declarat va fi venitul
net/pierderea distribuita din asociere;
5- transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in
cazul societatilor inchise;
6- venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de
contract. precum si orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente
financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare.
PRECIZARE: Pentru toate celelalte categorii de venituri obtinute de catre
contribuabili in anul 2011, respectiv venituri din:
- salarii si venituri asimilate salariilor;
- investitii, altele decat cele mentionate anterior;
- premii si venituri din jocuri de noroc;
- pensii;
- activitati agricole a caror impunere este finala, respectiv veniturile obtinute prin
valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de
procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul
s-a calculat prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor
livrate;
- transferul proprietatilor imobiliare;
- alte surse,
NU SE DEPUN DECLARATII privind venitul realizat.
Cu ocazia completarii si depunerii Declaratiei privind veniturile realizate din
Romania, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand
pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual din
operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, pentru
sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii,
unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
ATENTIE!
-Formularul 200 se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit.
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit
pentru care exista obligatia depunerii declara-iei, vor completa in mod corespunzator
numarului de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II ``Date privind
veniturile realizate, pe surse si categorii de venit, in formularul - ``Anexa nr... la
Declara-ia privind veniturile realizate din Romania``, care se ataseaza la declaratia
privind veniturile realizate.
NOTA: Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au
realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive
obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul
fiscal anterior depun, odata cu Declaratia privind veniturile realizate din Romaniaformular
200, -i ``Declaratia privind venitul estimat/norma de venit`` - formular 220.

Declaratie privind veniturile realizate din strainatate " - formular 201 se completeaza si se depune de catre:
- persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania;
- persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta.
Declaratia se depune pentru veniturile din strainatate, impozabile in Romania, cum ar fi:
- venituri din profesii libere;
- venituri din activitati comerciale;
- venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;
- venituri din cedarea folosintei bunurilor;
- venituri din activitati agricole;
- venituri sub forma de dividende;
- venituri sub forma de dobanzi;
- venituri din premii;
-venituri din jocuri de noroc;
- venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
- castiguri din transferul titlurilor de valoare;
- venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare
de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare;
- alte venituri din investitii;
-venituri din pensii;
- alte venituri impozabile potrivit Codului fiscal.
ATENTIE:
Declaratia se depune si de catre contribuabilii care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platiti pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania, in cazul in care acelasi venit din salarii a fost supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate.
Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice in anul fiscal de raportare,
precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului.
NOTA: Veniturile din strainatate, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi
dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa;
b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu
anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.
ATENTIE:
- Veniturile se declara pentru fiecare tara - sursa a veniturilor si pentru fiecare
categorie de venit realizat.
Organul fiscal competent pentru primirea formularelor 200:
www.anaf.ro Page 4 of 5
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru urmatoarele categorii de venituri:
- venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
- venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
- venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
- venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania care realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la lit.b) de mai sus.
Organul fiscal competent pentru primirea formularelor 201 este organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal.
Organul fiscal competent pentru primirea formularelor 230:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
- Formularele 200, 201 si 230 se completeaza de catre contribuabili, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de acestea, si se depun personal sau prin imputernicit legal, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
- Formularele 200 si 230 se pot depune si on-line, daca contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.
- Formularele 200, 201 si 230 se pot obtine de la sediul unitatilor fiscale sau descarcate de pe site-ul ANAF - link-ul- asistenta contribuabili/toate formularele, sau, pentru depunerea electronica, link-ul - declaratii electronice/persoane fizice/decarcare declaratii.
Depunerea ``Declaratiei privind veniturile realizate din Romania`` - formular 200, precum si a ``Declaratiei privind veniturile realizate din strainatate " - formular 201, dupa data de 25 mai 2012, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 lei.
NOTA: Intrucat formularul 230 reprezinta o cerere a contribuabililor pentru a beneficia de facilitatea fiscala prevazuta de lege, cu termen de depunere 25 mai 2012, depunerea acestui formular dupa data mentionata nu-si mai produce efecte .Citeşte mai multe despre:    Declaratii fiscale    Declaratii online    Declaratia 200    ANAF    Semnatura electronica    Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare    Declaratia 201

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Camera Consultantilor Fiscali a publicat data si tematica pentru sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019
10 Sep 2019 | 521

Declaratia 603. Procedura de exceptare de la plata CASS a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil
26 Jan 2017 | 2351

Rescrierea proiectelor Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala. O alta incercare ...
02 Aug 2014 | 1187

Declaratii fiscale care trebuie depuse la fisc in luna iulie 2014
02 Jul 2014 | 1190

Declaratii fiscale care trebuie depuse pana pe data de 10 ianuarie 2014
03 Jan 2014 | 3079

Declaratii fiscale care trebuie depuse pana in data de 25 octombrie 2013
14 Oct 2013 | 1402Articole Juridice

Declaratiile fiscale care pot fi depuse online
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce este Semnatura Electronica?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Nedepunerea declaratiilor fiscale la termen atrage inactivitatea firmelor
Sursa: Autor Marius Enachescu

Jurisprudenţă

Contract de munca temporara. Calitatea procesuala a utilizatorului chemat in garantie de catre salariatul temporar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 376 din 21 Septembrie 2020

Decizia C.C.R. nr. 832/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor unor dispozitii din Codul de procedura fiscala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Dovezile facute de angajator prin foi de prezenta si declaratii fiscale sunt suficiente pentru a stabili timpul lucrat de salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 75/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017