Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Contractul (249)


    Jurisprudenta   Obligarea la constituirea ipotecii
  Prin contractul de credit reclamanta Banca Romana de Comert Exterior a acordat paratei S.C. TAROM S.A. credite, pentru care aceasta din urma s-a obligat sa garanteze rambursarea prin constituirea de ipoteci de rangul I asupra avioanelor si motoarelor Boeing 707 si BAC, precum si ipoteci sau gajuri fara deposedare asupra altor active ale TAROM.
   Data aparitiei: 23 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Ipoteca conventionala, cerere de constatare a nulitatii absolute, calitate procesuala activa
  Cel ce beneficiaza de folosinta unui imobil in baza unui contract de asociere in participatiune poate solicita constatarea nulitatii absolute a ipotecii conventionale constituie ulterior, chiar daca este tert fata de contractul de garantie imobiliara, deoarece face dovada interesului sau legitim.
   Data aparitiei: 23 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie. Infractiuni prevazute in art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000
  Abrogarea unei norme de incriminare nu echivaleaza cu dezincriminarea faptei prevazute in acea norma.
   Data aparitiei: 23 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Fond Comercial - Nulitate absoluta contract de credit - Competenta materiala si teritoriala
  Prin Cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 216/88/02 febr. 2009 reclamanta ... a chemat in judecata pe parata S.C. ... S.R.L. cu sediul in Bucuresti, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta partiala a contractului de credit, privind plata penalitatilor de intarziere, Contract de credit nr. 504871571 incheiat cu parata.
   Data aparitiei: 23 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Credit bancar comercial garantat prin ipoteca. Nerespectarea cerintei referitoare la constituirea ipotecii ori prin act autentic
  Contractul de ipoteca pentru garantarea unui credit bancar acordat unei societati comerciale, neincheiat in forma autentica, este lovit de nulitate absoluta, chiar daca proprietarul imobilului a consimtit prin act autentic la intabularea ipotecii deoarece potrivit art. 1772 Cod civil, ipoteca conventionala este un contract solemn care nu poate fi constituit decat prin inscris autentic.
   Data aparitiei: 23 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Contractul de credit. Obligatii contractuale. Neindeplinire
  Contractului de credit prin care Banca Comerciala Romana Sucursala B. a acordat un imprumut paratului L., paratul obligandu-se sa restituie suma cu dobanzile aferente in 36 rate lunare, potrivit graficului de rambursare.
   Data aparitiei: 23 Ianuarie 2010

    Stiri   Agentia de presa Newsin se inchide
  Angajatii au fost anuntati luni ca li se vor desface contractele de munca, dupa cum informeaza Impact News.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Litigiu de munca. Drepturi salariale solicitate de angajatii S.C. Petrom S.A
  Avand in vedere faptul ca prevederile art. 168 alin. 1 din Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul S.C. Petrom S.A. nu a suferit modificari de continut in perioada 2003-2007, prevazand in mod inechivoc ca salariatii vor beneficia cu ocazia sarbatorilor de Craciun si de Pasti de cate o suplimentare a drepturilor salariale in cuantum de un salariu de baza mediu pe S.C. Petrom S.A., acest drept subzista si dupa anul 2003, respectiv pentru perioada 2004-2007.
   Data aparitiei: 18 Decembrie 2009

    Jurisprudenta   Drepturi salariale suplimentare
  In temeiul dispozitiilor art. 176 alin. 2 din Contractul Colectiv la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze pe anul 2006, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006 si publicat in Monitorul Oficial nr. 9/26.03.2007, intrat in vigoare in anul 2007, salariatii S.N.P. Petrom S.A. beneficiaza de o suplimentare a drepturilor salariale
   Data aparitiei: 18 Decembrie 2009

    Jurisprudenta   Conditii speciale de valabilitate cerute pentru anumite acte juridice inexistenta autorizatiei cec pentru vanzarea unui apartament construit cu credite
  Printre conditiile speciale prevazute de lege pentru anumite acte juridice, in cazul celor translative de proprietate, este necesara existenta autorizatiei administrative prevazute de lege.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2009

    Legislatie   Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
  Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Ultimele acte modificatoare - Legea nr. 208/2009 publicata in MOF nr. 385 din 09/06/2009 - Legea nr. 209/2009 publicata in MOF nr. 385 din 09/06/2009 - Legea nr. 273/2009 publicata in MOF nr. 482 din 13/07/2009.
   Data aparitiei: 27 Iulie 2009

    Articole   Clauza de confidentialitate
  Potrivit art. 26 din Codul muncii, clauza de confidentialitate obliga partile ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2009

    Articole   Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca
  Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca ii definesc specificitatea naturii sale juridice. Acestea sunt:
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Suspendarea de drept a contractului individual de munca
  Conform art. 50 din Codul muncii, contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele noua situatii:
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Suspendarea contractului individual de munca prin actul unilateral al angajatorului
  Sunt considerate situatii de suspendare in acest sens:
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului
  Cazurile de suspendare din initiativa salariatului sunt prevazute de art.51 al Codului muncii:
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Salariul
  Alaturi de felul muncii si de locul muncii, salariul este un element esential al contractului de munca, o parte componenta a obligatiilor asumate de angajator si a cauzei juridice a persoanei angajate.
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Munca prin agent de munca temporara
  O specie a contractului individual de munca pe durata determinata, reglementata pentru prima data prin intermediul noului cod, o constituie contractul de munca incheiat in scris pe o astfel de durata (a unei misiuni) intre un salariat calificat sau necalificat si un agent de munca temporara (societate comerciala).
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Contractul individual de munca pe durata determinata
  In ceea ce priveste durata contractului individual de munca, trebuie spus ca, in dreptul roman al muncii, regula, o constituie incheierea contractelor individuale de munca pe durata nedeterminata, ceea ce reprezinta o garantie a stabilitatii in munca.
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Contractul individual de munca cu timp partial
  Codul muncii reglementeaza contractul indiviudal de munca cu timp partial in cuprinsul art. 101-104.
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Consimtamantul partilor la incheierea contractului de munca
  Pentru ca un contract individual de munca sa fie incheiat in mod legal este necesar ca vointa ambelor parti sa fie exprimata in mod valabil, neechivoc si in deplina cunostinta de cauza, acordul de vointa trebuind sa se realizeze in conditiile legii.
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Clauze in contractul individual de munca privind drepturile de proprietate intelectuala
  Legal, aceste drepturi cuprind: drepturile de autor; drepturile de proprietate industriala (asupra inventiei, marcii, know-how-ului, denumirilor de origine, modelelor de fabricatie, modelelor industriale).
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Clauze facultative ce pot fi incluse in contractul individual de munca
  Partile pot inscrie in cadrul contractului individual de munca clauze facultative, neprevazute de Codul muncii.
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Clauza de mobilitate din contractul individual de munca
  Este reglementata de art.25 din Codul muncii, conform caruia partile pot stabili in considerarea specificului muncii, ca executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat sa nu se realizeze intr-un loc stabil de munca, beneficiind, in schimb, de prestatii suplimentare in bani sau in natura.
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

      
 
   Data aparitiei: