din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3979 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul Proprietatii Intelectuale » Prezentarea intr-un local a unor emisiuni care cuprind meciuri de fotbal care contin opere protejate necesita autorizarea de catre autorul acestor opere

Prezentarea intr-un local a unor emisiuni care cuprind meciuri de fotbal care contin opere protejate necesita autorizarea de catre autorul acestor opere

  Publicat: 04 Oct 2011       4381 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul Proprietatii Intelectuale  


(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, �n forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Un sistem de licente pentru difuzarea meciurilor de fotbal care acorda organismelor de radiodifuziune o exclusivitate teritoriala pe stat membru si care interzice telespectatorilor sa urmareasca aceste emisiuni cu o cartela de decodor in alte state membre incalca dreptul Uniunii

Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
Persoana calificata sa distribuie ceva, calificata sa distribuie ceva.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Dreptul de a presta liber servicii oriunde in spatiul comunitar este o consecinta a realizarii Pietei Interne.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, �n forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Participant la savarsirea unei infractiuni,

Football Association Premier League (denumita in continuare ``FAPL``) administreaza ``Premier League``, principalul campionat de fotbal profesionist din Anglia si comercializeaza drepturi de difuzare televizata a meciurilor din campionat. Aceasta acorda organismelor de radiodifuziune, printr-o procedura de licitatie deschisa, un drept exclusiv de difuzare in direct a meciurilor din ``Premier League`` pe o baza teritoriala. Cum baza teritoriala corespunde in general unui singur stat membru, telespectatorii nu pot urmari decat meciurile difuzate de organismele de radiodifuziune stabilite in statul membru in care acestia au resedinta.

Pentru a proteja o astfel de exclusivitate teritoriala si a impiedica publicul sa receptioneze transmisiunile in afara statului membru in cauza, fiecare organism de radiodifuziune se angajeaza, in contractul de licenta incheiat cu FALP, sa cripteze semnalul sau satelit si sa il transmita prin satelit, astfel criptat, numai abonatilor de pe teritoriul care i-a fost atribuit. In consecinta, contractul de licenta interzice organismelor de radiodifuziune sa furnizeze cartelele de decodor persoanelor care doresc sa urmareasca emisiunilor lor in afara statului membru pentru care este acordata licenta . Litigiile care se afla la originea prezentelor cauze vizeaza tentativele de a eluda aceasta exclusivitate. Astfel, anumite localuri au inceput sa utilizeze, in Regatul Unit, cartele de decodor straine, furnizate de un organism de radiodifuziune elen abonatilor care sunt stabiliti in Grecia, pentru a putea urmari meciurile din ``Premier League``. Acestia achizioneaza de la un distribuitor cartele si un decodor la preturi mai avantajoase decat cele solicitate de Sky, titularul drepturilor de difuzare in Regatul Unit.

Considerand ca astfel de activitati aduc atingere exclusivitatii drepturilor de difuzare televizata si valorii acestor drepturi, FALP incearca sa obtina incetarea acestora pe cale judiciara. Prima cauza (C-403/08) priveste o actiune civila a FALP impotriva localurilor care au prezentat meciuri din ``Premier League`` utilizand cartele de decodor elene si impotriva furnizorilor unor astfel de cartele de decodor catre localuri. A doua cauza (C-429/08) isi are originea intr-o actiune penala impotriva doamnei Karen Murphy, proprietara unui bar care prezenta meciuri din ``Premier League`` utilizand o cartela de decodor elena. In aceste doua cauze, High Court (Regatul Unit) a sesizat Curtea de Justitie cu mai multe intrebari preliminare privind interpretarea dreptului Uniunii.

Prin hotararea pronuntata azi, Curtea constata ca o legislatie nationala care interzice importul, vanzarea si utilizarea de cartele de decodor straine incalca libera prestare a serviciilor si nu poate fi justificata nici in raport cu obiectivul protectiei drepturilor de proprietate intelectuala, nici prin obiectivul incurajarii prezentei publicului pe stadioanele de fotbal.

In ceea ce priveste posibilitatea de a justifica aceasta restrictie in raport cu obiectivul protectiei drepturilor de proprietate intelectuala, Curtea arata ca FALP nu poate invoca un drept de autor asupra meciurilor din ``Premier League``, aceste evenimente sportive neputand fi considerate creatii intelectuale proprii unui autor si, prin urmare, ``opere`` in sensul dreptului de autor al Uniunii. In continuare, chiar in ipoteza in care dreptul national ar acorda o protectie comparabila evenimentelor sportive - fapt care ar fi in principiu compatibil cu dreptul Uniunii - o interdictie de a utiliza cartele de decodor straine ar depasi ceea ce este necesar pentru asigurarea unei remuneratii corespunzatoare a titularilor drepturilor respective.

In aceasta privinta, Curtea arata, pe de o parte, ca pentru a calcula o astfel de remuneratie corespunzatoare, este posibil sa se tina cont de audienta efectiva si potentiala atat in statul membru de emisie, cat si in orice alt stat membru in care sunt receptionate emisiunile si ca nu este astfel necesar sa se limiteze libera circulatie a serviciilor in cadrul Uniunii. Pe de alta parte, plata unui supliment de catre canalele de televiziune pentru a se asigura o exclusivitate teritoriala absoluta depaseste ceea ce este necesar pentru asigurarea unei remuneratii corespunzatoare a titularilor intrucat o astfel de practica poate conduce la existenta unor diferente de pret artificiale intre piete nationale impartite. Or, o astfel de impartire si o astfel de diferenta artificiala de pret sunt inconciliabile cu obiectivul esential al tratatului care consta in realizarea pietei interne.

Pentru motive similare, un sistem de licente exclusive este de asemenea contrar dreptului concurentei al Uniunii in cazul in care contractele de licenta interzic furnizarea unor cartele de decodor straine telespectatorilor care doresc sa urmareasca emisiunile in afara statului membru pentru care este acordata licenta .

In mod cert, dreptul concurentei al Uniunii nu se opune in principiu faptului ca un titular al unui drept sa poata acorda unui licentiat unic dreptul exclusiv de a difuza prin satelit, pe o perioada determinata, un obiect protejat numai din unul sau din mai multe state membre de emisie. Cu toate acestea, contractele de licenta nu trebuie sa interzica organismelor de radiodifuziune orice prestatie transfrontaliera de servicii legate de evenimentele sportive in cauza, intrucat un astfel de contract ar permite sa se acorde fiecarui organism de radiodifuziune o exclusivitate teritoriala absoluta in zona care face obiectul licentei, ar elimina astfel orice concurenta intre diferite organisme de radiodifuziune in domeniul serviciilor mentionate si ar imparti in consecinta pietele nationale in functie de frontierele nationale.

In sfarsit, in ceea ce priveste intrebarile adresate legate de interpretarea Directivei privind dreptul de autor1, Curtea subliniaza cu titlu preliminar ca numai secventele video de deschidere, imnul ``Premier League``, filmele preinregistrate care prezinta momentele cele mai importante din meciurile recente din ``Premier League``, precum si anumite elemente grafice pot fi considerate ``opere`` si sunt astfel protejate de dreptul de autor. In schimb, meciurile in sine nu sunt opere care ar beneficia de o astfel de protectie .

Avand in vedere aceste consideratii, Curtea statueaza ca prezentarea intr-un local a unor emisiuni care contin opere protejate, precum secventa video de deschidere sau imnul ``Premier League`` constituie o ``comunicare publica`` in sensul Directivei privind dreptul de autor, pentru care este necesara autorizarea din partea autorului operelor. Astfel, in situatia in care un local prezinta aceste opere clientelei prezente, operele sunt urmarite de un public suplimentar care nu a fost luat in considerare de autori cand a fost autorizata difuzarea operelor lor.

1 Directiva2001/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala (JO L 167, p. 10, Editie speciala, 17/vol. 1, p. 230).

Citeşte mai multe despre:    Football Association Premier League    Fotbal    Premier League    Drept de autor    Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligatia cluburilor sportive de a se transforma in societati sportive pe actiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro

Discriminare. Sarcina probei si probe
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitarea compensatiei datorate de o statie de emisie pentru a putea utiliza extrase scurte ale unor evenimente de mare interes pentru public, precum meciurile de fotbal, este justificata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un calendar al partidelor de fotbal nu poate fi protejat prin dreptul de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comisia Europeana garanteaza dreptul suspectilor de a consulta un avocat si de a informa familia cu privire la arestarea lor
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Actiune in anulare. Hotarari pronuntate de comisiile din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3240 din 14 iunie 2012

Contract de reprezentare jucator de fotbal. Nerespectarea obligatiei de exclusivitate acordata agentului. Clauza abuziva
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1222 din 7 martie 2012