din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » Obligatia cluburilor sportive de a se transforma in societati sportive pe actiuni

Obligatia cluburilor sportive de a se transforma in societati sportive pe actiuni

  Publicat: 27 Feb 2019       3627 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Fiscal  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Tribunalul Uniunii Europene anuleaza decizia Comisiei prin care se califica drept ajutor de stat regimul fiscal de care beneficiaza patru cluburi de fotbal profesionist spaniole


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
(Double taxation) Impozitarea aceluiasi venit de doua ori de catre aceeasi autoritate fiscala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sistem de distributie selectiva inseamna un sistem de distributie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale

Toate cluburile sportive profesioniste spaniole au fost obligate sa se transforme in societati sportive pe actiuni (denumite in continuare ``SAS``) printr-o lege din anul 1990, pentru a se incuraja o gestionare mai responsabila a activitatii lor. Era insa prevazuta o exceptie: cluburile sportive profesioniste care inregistrasera un rezultat pozitiv in anii anteriori adoptarii legii puteau continua sa isi desfasoare activitatea sub forma de cluburi sportive. Patru cluburi de fotbal profesionist spaniole - Futbol Club Barcelona (Barcelona), Club AtlA�tico Osasuna (Pamplona), Athletic Club (Bilbao) si Real Madrid Club de Futbol (Madrid) - si-au exercitat aceasta optiune. Astfel, in calitate de persoane juridice fara scop lucrativ si spre deosebire de SAS, acestea au putut beneficia de o cota specifica de impozitare a veniturilor lor, care s-a mentinut inferioara, pana in anul 2016, cotei aplicabile SAS.


Printr-o decizie din anul 20161 , Comisia a declarat ca Spania a introdus in mod nelegal un ajutor sub forma unui privilegiu fiscal in materie de impozit pe profit in beneficiul celor patru cluburi de fotbal profesionist mentionate. Potrivit Comisiei, acest regim nu era compatibil cu piata interna. Prin urmare, a solicitat Spaniei sa il sisteze si sa recupereze imediat si efectiv de la beneficiari cuantumul ajutorului acordat.


Futbol Club Barcelona si Athletic Club au atacat decizia Comisiei in fata Tribunalului Uniunii Europene.


Prin hotararea pronuntata in cauza T-865/16, Futbol Club Barcelona/Comisia, Tribunalul anuleaza decizia Comisiei. In schimb, actiunea formulata de Athletic Club in cauza T-679/16 a fost respinsa.


Tribunalul arata mai intai ca examinarea unei scheme de ajutor trebuie sa o includa si pe cea a consecintelor diverse ale acesteia, atat favorabile, cat si nefavorabile pentru beneficiarii sai, atunci cand caracterul neechivoc al pretinsului avantaj rezulta chiar din caracteristicile schemei. Tribunalul subliniaza ca masura prevazuta de decizia atacata se rezuma la o restrangere, in sectorul sportului profesionist spaniol, a domeniului de aplicare personal al regimului fiscal al entitatilor fara scop lucrativ in vigoare la momentul adoptarii legii din anul 1990. Prin urmare, acesta examineaza daca Comisia a demonstrat corespunzator cerintelor legale ca regimul fiscal al entitatilor fara scop lucrativ, privit in ansamblu, era de natura sa plaseze beneficiarii sai intr-o situatie mai avantajoasa decat daca si-ar fi desfasurat activitatea sub forma unei SAS. Tribunalul observa ca, dupa cum a precizat Comisia in decizia sa, celor patru cluburi beneficiare ale regimului in litigiu li s-a aplicat, din anul 1990 pana in anul 2015, o cota nominala de impozitare preferentiala in raport cu cluburile care isi desfasurau activitatea sub forma de SAS.


Cu toate acestea, examinarea avantajului care decurge de aici nu poate fi disociata de cea a celorlalte componente ale regimului fiscal al entitatilor fara scop lucrativ. Tribunalul subliniaza printre altele, in aceasta privinta, ca, in cadrul procedurii administrative derulate de Comisie, Real Madrid Club de Futbol a aratat ca deducerea fiscala pentru reinvestirea profiturilor exceptionale era mai mare pentru SAS decat pentru entitatile fara scop lucrativ. Clubul madrilen a sustinut ca aceasta deducere putea fi foarte semnificativa din cauza practicii transferurilor de jucatori, intrucat profitul putea sa fie reinvestit in achizitionarea unor noi jucatori si ca, astfel, intre anii 2000 si 2013, regimul fiscal al entitatilor fara scop lucrativ i-a fost ``mult mai nefavorabil`` decat cel al SAS.


Cu toate acestea, Comisia a exclus ca avantajul relativ rezultat din plafonul mai ridicat al deducerilor fiscale aplicabil SAS compenseaza cota preferentiala de impozitare de care beneficiau entitatile fara scop lucrativ, pentru motivul, in special, ca nu s-a facut dovada ca acest sistem de deduceri fiscale ``este, in principiu si pe termen lung, mai avantajos``. Or, potrivit Tribunalului, Comisia, careia ii revine sarcina probei existentei unui avantaj care decurge din regimul fiscal al entitatilor fara scop lucrativ, nu putea retine existenta unui asemenea avantaj decat demonstrand, cu respectarea limitelor obligatiilor sale de investigare, ca plafonarea deducerilor fiscale la un nivel mai putin avantajos pentru entitatile fara scop lucrativ decat pentru SAS nu compensa avantajul obtinut din cota nominala de impozitare inferioara.


Comisia s-a intemeiat de asemenea pe cifrele care figureaza intr-un studiu furnizat de Spania in cursul procedurii administrative. Ea afirma pe aceasta baza ca, in majoritatea anilor, impozitarea efectiva a cluburilor de fotbal profesionist ca entitati fara scop lucrativ a fost inferioara celei a entitatilor comparabile supuse regimului fiscal general. Or, cifrele se refereau la date agregate, privind in general toate sectoarele si toti operatorii si nu priveau decat patru ani, in timp ce perioada vizata de regimul in litigiu a fost calculata din anul 1990 pana in anul 2015. Tribunalul concluzioneaza din acest fapt ca Comisia a savarsit o eroare in aprecierea faptelor.


Tribunalul verifica in continuare daca, in pofida acestei erori, Comisia era indreptatita sa se sprijine doar pe datele furnizate de Spania pentru a retine existenta unui avantaj. Tribunalul arata ca aceste date trebuiau sa fie puse in balanta cu celelalte elemente de fapt prezentate Comisiei, asemenea indicatiilor prezentate de Real Madrid Club de Futbol in ceea ce priveste importanta deducerilor fiscale pentru cluburile de fotbal profesionist, legate de practica transferurilor de jucatori. Potrivit Tribunalului, Comisia detinea astfel, la momentul la care a adoptat decizia, elemente care evidentiau specificitatea sectorului in cauza in ceea ce priveste importanta deducerilor fiscale, ceea ce ar fi trebuit sa o determine sa aiba indoieli cu privire la posibilitatea de a aplica in acest sector constatarile facute, in ceea ce priveste in general toate sectoarele, cu privire la impozitarea efectiva a entitatilor fara scop lucrativ si, respectiv, a entitatilor supuse regimului fiscal general. In consecinta, Tribunalul constata ca Comisia nu si-a indeplinit corespunzator cerintelor legale sarcina de a dovedi ca masura in litigiu conferea un avantaj beneficiarilor sai.


Cauzele T-679/16, Athletic Club/Comisia si T-865/16, Futbol Club Barcelona/Comisia


1 Decizia (UE) 2016/2391 a Comisiei din 4 iulie 2016 privind ajutorul de stat SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) pus in aplicare de Spania in favoarea anumitor cluburi de fotbal (JO 2016, L 357, p. 1); a se vedea comunicatul de presa al Comisiei IP/16/2401.

Citeşte mai multe despre:    Spania    Cluburi sportive    Fotbal    Ajutor de stat    Deducere fiscala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Un stat UE poate refuza sa recunoasca un permis de conducere care a fost doar reinnoit intr-un alt stat membru dupa ce i-a interzis titularului acestui permis sa conduca pe teritoriul sau
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

O companie aeriana este responsabila pentru prejudiciile cauzate de un pahar cu cafea fierbinte care se varsa
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Decizie de concediere nelegala. Inexistenta cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1137 din data de 23 mai 2016

Caracterul abuziv al sintagmei "dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii". Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 310 din 11 februarie 2016