din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1766 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului

  Publicat: 12 Mar 2020       2582 citiri       Sursa: MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Acea ramura a disciplinei economice consacrata analizei deciziilor de alocare a resurselor monetare in procesele de productie de bunuri sau de servicii,
Pentru munca prestata la utilizator, pe toata durata misiunii salariatul temporar beneficiaza de un salariu platit de agentul de munca temporara, asa cum a fost stabilit prin negociere directa in baza contractului de munca temporara, salariu care nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie .

Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Agentul de munca temporara este o societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care pune provizoriu la dispozitia utilizatorului personalul pe care il angajeaza in acest scop.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.

In cazul in care intre salariatul temporar si agentul de munca temporara a fost incheiat si un contract individual de munca ``cadru`` (pe durata determinata sau nedeterminata), obligatia de plata a salariului este si pe toata durata intreruperii activitatii, intre doua misiuni, in conditiile in care intre doua misiuni salariatul temporar, in calitatea sa de angajat al agentului de munca temporara, ramane la dispozitia acestuia in asteptarea unei noi misiuni.


Chiar daca intre doua misiuni salariatul nu presteaza munca, este firesc ca el sa beneficieze de un salariu in cazul intreruperii activitatii.


In acest sens, potrivit pct. 15 din preambulul Directivei nr. 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara, contractul individual de munca incheiat pe durata nedeterminata intre agentul de munca temporara si salariat reprezinta forma generala a raportului de munca si ofera o protectie speciala lucratorului, avand in vedere ca in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara .


Pornind de la aceasta directiva, art. 95 alin. (2) din Codul muncii stabileste ca ``agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata, situatie in care in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara``.Dispozitiile art. 95 alin. (2) din Codul muncii reprezinta, asadar, o aplicare directa a art. 5 alin (2) din Directiva nr. 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara: ``in ceea ce priveste remuneratiile, statele membre, in urma consultarii partenerilor sociali, pot stabili ca se poate face o exceptie de la principiul stabilit la alineatul (1) atunci cand lucratorii temporari care au incheiat un contract de munca pe durata nedeterminata cu un agent de munca temporara continua sa fie remunerati in perioadele dintre misiunile de munca temporara``.


A fortiori, salariatul continua sa fie remunerat in perioadele dintre doua misiuni nu doar atunci cand s-a incheiat un contract individual de munca ``cadru`` pe perioda nedeterminata, ci si atunci cand acesta s-a incheiat pe perioada determinata, intrucat acest contract continua sa-si produca efectele pana la implinirea termenului.


Daca o misiune inceteaza in timp ce contractul indvidual de munca ``cadru`` (pe perioada determinata) este inca in vigoare, salariatul temporar are dreptul sa fie remunerat, fiind in continuare la dispozitia agentului de munca temporara .


De asemenea, faptul ca salariatul beneficiaza de salariu intre doua misiuni in situatia incheierii si a unui contract individual de munca ``cadru`` (pe langa contractul de munca temporara) rezulta, prin analogie, potrivit doctrinei[1], si din dispozitiile art. 53 alin. (1) din Codul muncii: ``pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 alin. (3)``.


Agentul de munca temporara este cel care retine si vireaza toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si plateste pentru acesta toate contributiile datorate in conditiile legii.


In cazul in care agentul de munca temporara nu achita salariul, contributiile si impozitele scadente si exigibile, salariatul temporar se poate indrepta impotriva utilizatorului in termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile agentului de munca temporara au devenit scadente.


In situatia in care nici utilizatorul nu da curs notificarii salariatului temporar, acesta din urma se poate adresa instantei de judecata, in sensul obligarii utilizatorului la plata salariului, a contributiilor si impozitelor scadente si exigibile, neachitate de catre agentul de munca temporara .


Salariatul temporar trebuie sa faca dovada indeplinirii procedurii prealabile instituite de art. 96 alin. (4) din Codul muncii, respectiv obligativitatea notificarii prealabile a utilizatorului in termen de 15 zile calendaristice de la de la data la care obligatiile agentului de munca temporara devenisera scadente si exigibile, in caz contrar cererea de chemare in judecata va fi respinsa ca inadmisibila.


Utilizatorul care a platit salariatului temporar drepturile salariale, contributiile si impozitele scadente se va subroga, pentru sumele platite, in drepturile salariatului temporar impotriva agentului de munca temporara .


________________________


Despre MCP Cabinet avocati - Infiintat anul 2008, Cabinetul de avocati fondat de avocat Marius-Catalin Predut este specializat in domeniul relatiilor de munca, comerciale si protectia datelor.


A se vedea si:


Incetarea contractului de munca temporara . Concedierea salariatului temporar


Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara . Raporturile juridice create


____________________
[1]Georgescu Laura, Ticlea Alexandru, Codul Muncii comentat si adnotat cu legislatie conexa si jurisprudenta relevanta, Universul Juridic, 2017, comentariul la art. 95.Citeşte mai multe despre:    Munca prin agent de munca temporara    leasing profesional    agent de munca temporara    salariat temporar    contract de munca temporar    contract de munca temporaraa    utilizator salariat temporar    remuneratie salariat temporar    HG 1256/2011    concediere salariat temporar    cercetare salariat temporar    Incetarea contractului de munca temporara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati

Munca prin agent de munca temporara
Sursa: EuroAvocaturaJurisprudenţă

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Plata orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte si a plata indemnizatiei de detasare
Pronuntaţă de: Tribunalul GALATI - SENTINtA CIVILa Nr. 858 din 03 Noiembrie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Plata indemnizatiei concediului de odihna neefectuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 271 din 17.03.2016