din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1966 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul Familiei » Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta este scutit de obligatia de a obtine o viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta este scutit de obligatia de a obtine o viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre

  Publicat: 19 Jun 2020       2016 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
In plus, trebuie sa se considere ca acest permis atesta, in sine, calitatea de membru de familie a titularului sau


Exista control comun atunci cand doua sau mai multe intreprinderi sau persoane au posibilitatea de a exercita o influenta determinanta asupra unei alte intreprinderi.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Denumire data monedei unice europene.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca in Romania.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca in Romania.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Gazda Istvan - membru al Parlamentului Romaniei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Spatiu aflat dincolo de atmosfera Pamantului, care nu este supus suveranitatii vreunui stat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Spatiu aflat dincolo de atmosfera Pamantului, care nu este supus suveranitatii vreunui stat.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Procedura legala aplicabila de instanta de judecata in cazurile in care partea careia i se opune un inscris sub semnatura privata tagaduieste scrisul
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

La 9 octombrie 2017, politia aeroportului Liszt Ferenc din Budapesta (Ungaria) a efectuat controlul pasagerilor unui zbor operat de Ryanair si care provenea din Londra (Regatul Unit). Cu aceasta ocazie, a constatat ca un pasager cu cetatenie ucraineana care detinea un pasaport nebiometric si un permis de sedere de membru de familie valid, eliberat de Regatul Unit conform Directivei privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora1 , nu avea viza.


Intrucat a considerat ca, neavand viza, acest pasager nu detinea toate documentele de calatorie necesare pentru a putea intra pe teritoriul maghiar, politia nu l-a autorizat sa faca acest lucru si a solicitat Ryanair sa il redirectioneze catre Londra. In plus, a apreciat ca Ryanair nu luase masurile care erau in sarcina sa, in calitate de transportator, pentru a se asigura ca pasagerul respectiv detinea documentele de calatorie necesare si, pentru acest motiv, a aplicat acestei societati o amenda in cuantum de 3 000 de euro.


Ryanair contesta, in fata FA�vA�rosi KA�zigazgatA�si A�s MunkaA�gyi BirosA�g (Tribunalul Administrativ si pentru Litigii de Munca din Budapesta, Ungaria), legalitatea deciziei administrative prin care i-a fost aplicata amenda in cauza. Aceasta arata, intre altele, ca pasagerul respectiv era autorizat sa intre pe teritoriul maghiar fara a detine o viza, intrucat dispunea de un permis de sedere permanenta valid eliberat de Regatul Unit conform directivei 2004/38.


In acest context, FA�vA�rosi KA�zigazgatA�si A�s MunkaA�gyi BirosA�g solicita Curtii de Justitie sa stabileasca, in special, daca titularii unui permis de sedere permanenta sunt scutiti, in temeiul directivei 2004/38, de obligatia de a obtine o viza si daca beneficiul acestei scutiri de viza se extinde la resortisantii unor state terte in cazul in care un astfel de permis de sedere le-a fost eliberat de un stat membru care, precum Regatul Unit, nu facea parte din spatiul Schengen la data faptelor aflate la originea cauzei. In plus, instanta maghiara doreste sa se stabileasca daca acest permis de sedere este suficient pentru a atesta calitatea de membru de familie a titularului sau sau daca este necesar sa se prezinte alte documente care sa dovedeasca o asemenea calitate .


Prin hotararea pronuntata azi, Curtea constata, mai intai, ca, desi dispozitia din directiva referitoare la scutirea de obligatia de viza2 nu acorda expres aceasta scutire decat titularilor unui permis de sedere de membru de familie al unui cetatean al Uniunii, aceasta imprejurare nu este, in sine, de natura sa stabileasca vointa legiuitorului Uniunii de a exclude membrii de familie ai unui cetatean al Uniunii care detin un permis de sedere permanenta de la beneficiul unei asemenea scutiri.


Or, reiese dintr-o analiza globala a directivei 2004/383 ca membrii de familie ai unui cetatean al Uniunii care au obtinut deja un permis de sedere ar trebui sa beneficieze de scutirea in discutie, intrucat legiuitorul Uniunii a inteles sa acorde beneficiul acesteia tuturor membrilor de familie ai unui cetatean al Uniunii care detin un permis de sedere de orice tip.


In aceasta privinta, Curtea subliniaza ca permisul de sedere permanenta nu poate fi eliberat decat unor persoane care au obtinut deja un permis de sedere de membru de familie al unui cetatean al Uniunii si au avut resedinta legala, in cursul unei perioade neintrerupte de cinci ani, impreuna cu cetateanul Uniunii in cauza in statul membru gazda, beneficiind in aceasta perioada de scutirea de viza aferenta detinerii unui asemenea permis .


Pe de alta parte, Curtea aminteste ca directiva 2004/38 vizeaza sa asigure o integrare treptata a cetatenilor Uniunii si a membrilor de familie ai acestora care nu au cetatenia unui stat membru in societatea statului membru gazda . Or, realizarea unui astfel de obiectiv ar fi compromisa daca dobandirea unui drept de sedere permanenta de catre membrii de familie ai unui cetatean al Uniunii ar determina pierderea scutirii de viza, de care acestia beneficiau inainte de a dobandi acest drept de sedere permanenta.


In consecinta, Curtea retine ca membrul de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta, este scutit de obligatia de a obtine o viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre. Curtea arata in continuare ca dispozitiile aplicabile spatiului Schengen prevad expres ca nu afecteaza libertatea de circulatie a cetatenilor Uniunii si a membrilor de familie ai acestora. In aceasta privinta, Curtea constata ca directiva 2004/38 se aplica fara distinctie tuturor statelor membre, indiferent daca acestea fac parte sau nu din spatiul Schengen, si ca prevederea sa referitoare la scutirea de obligatia de a detine viza nu face nicio referire specifica la acest spatiu . Reiese ca beneficiul scutirii de viza prevazute de directiva 2004/38 se extinde la membrii de familie ai unui cetatean al Uniunii care detin un permis de sedere sau un permis de sedere permanenta atat in cazul in care un asemenea permis le-a fost eliberat de un stat membru care nu face parte din spatiul Schengen, cat si in cazul in care le-a fost eliberat de un stat membru care face parte din acest spatiu .


In sfarsit, Curtea constata ca statele membre nu pot elibera, in temeiul directivei 2004/38, un permis de sedere permanenta decat persoanelor care au calitatea de membru de familie al unui cetatean al Uniunii. Astfel, eliberarea unui asemenea permis de catre un stat membru presupune ca acesta a verificat in mod necesar, in prealabil, daca persoana in cauza are aceasta calitate . In consecinta, un permis de sedere permanenta este de natura sa justifice, in sine, ca titularul sau are calitatea de membru de familie al unui cetatean al Uniunii. In aceasta calitate, titularul unui astfel de permis are dreptul de a intra pe teritoriul unui stat membru, fara a fi necesara o verificare sau o justificare suplimentara a calitatii sale de membru de familie al unui cetatean al Uniunii.


Hotararea in cauza C-754/18 Ryanair Designated Activity Company/OrszA�gos RendA�r-fA�kapitA�nysA�g


1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 si de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 56).


2 Articolul 5 alineatul (2) din directiva 2004/38.


3 Considerentul 8 al directivei 2004/38.

Citeşte mai multe despre:    permis de sedere permanenta    permis de sedere    membru de familie al unui cetatean al Uniunii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Contract individual de munca (Model 2018) | PDF si Word
Sursa: MCP Cabinet avocati

Statele membre UE pot refuza, pe baza dreptului national, acordarea vizei umanitare persoanelor care doresc sa intre pe teritoriul lor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.roJurisprudenţă

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009