din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2506 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Limitele de aplicare a dreptului de administrare

Limitele de aplicare a dreptului de administrare

  Publicat: 11 Jul 2012       4025 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Prin incheierea pronuntata de Judecatoria Braila s-a respins cererea de autorizare a tutorelui de incheiere a unui act de vanzare a unui bun la care o persoana pusa sub interdictie are vocatie succesorala.

Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si

Tribunalul Braila a respins recursul dedus judecatii pentru urmatoarele considerente:
Asa cum a retinut instanta de fond, tutela in persoana recurentei a fost instituita prin decizie administrativa si nu de catre instanta de tutela.
Verificand actele si lucrarile dosarului, s-a observat ca instanta de fond a dispus cu privire la autorizarea vanzarii unei cote de teren, potrivit solicitarilor facute de reclamanta cu ocazia dezbaterilor, in conditiile in care aceasta a aratat in cererea de chemare in judecata ca solicita ``o tutela pentru a se trece in succesiune cota parte de teren ce ii revine bolnavei DR ca urmare a decesului sotului sau, DV``.
S-a retinut ca regimul juridic al actelor de dispozitie este reglementat de art. 144 NCC, care prevede ca tutorele nu poate, fara autorizarea instantei de tutela, sa faca acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor celui pus sub interdictie, sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie in mod valabil orice alte acte ce depasesc dreptul de administrare.
Prin titlu de proprietate defunctul DV, decedat la data de 1.12.2001, a dobandit alaturi de alte persoane, dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 50 ha situata in Braila, comuna T. In certificatul de mostenitor s-au mentionat bunurile ce fac parte din masa succesorala, ca mostenitoare figurand bolnava DR (sotie supravietuitoare), recurenta, DM (fiica), si CC (fiica). In masa succesorala nu a fost inclusa si cota parte de teren ce i se cuvine defunctului DV in baza titlului de proprietate mentionat.
Instanta de fond a facut direct aplicarea dispozitiilor art. 145 NCC retinand ca nu s-a facut dovada ca actul raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru cel pus sub interdictie, in recurs recurenta depunand copie de pe promisiunea de vanzare cumparare a cotei de 7/12 din terenul in suprafata de 50.000 mp situat in extravilanul comunei T, judetul Braila, dobandit in baza titlului de proprietate .
S-a apreciat insa ca inainte de a verifica daca completarea certificatului de mostenitor raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic, trebuie stabilit daca sesizarea cuprinde elementele necesare pentru a pronunta o solutie de autorizare a tutorelui pentru a face acte ce depasesc dreptul de administrare.
Astfel, in cazul in care se solicita autorizarea tutorelui pentru a face acte ce depasesc dreptul de administrare, s-a considerat ca trebuie sa se dovedeasca existenta pe rolul unui birou notarial a unui dosar succesoral avand ca obiect dezbaterea succesiunii sau eliberarea unui certificat suplimentar de mostenitor a unei persoane care are printre succesibili o persoana pusa sub interdictie, enumerarea succesibililor, indicarea bunurilor din masa succesorala.
Desi recurentei i s-a pus in vedere ca completeze datele comunicate instantei, aceasta a aratat ca sora sa a luat legatura cu un notar care a informat-o despre necesitatea autorizarii tutorelui pentru eliberarea certificatului suplimentar de mostenitor . Insa, in conditiile in care cererea de autorizare nu a fost facuta de notar, in temeiul prevederilor art. 111 lit. b NCC, ci direct de tutore, s-a apreciat ca recurenta trebuia sa comunice aceste date si sa faca dovezi in acest sens. Nu s-a facut dovada existentei unei cereri pe rolul unui notariat pentru completarea certificatului de mostenitor, nu au fost indicati succesibilii (notarul stabileste succesibilii tinand cont de vocatia succesorala, acceptarea succesiunii, renuntarea la succesiune, iar in cazul eliberarii unui supliment la certificatul de mostenitor trebuie verificat daca cei care au acceptat succesiunea pur si simplu sau sub beneficiu de inventar sunt sau nu in viata etc.), indicarea bunurilor din masa succesorala, pe baza cererii depuse de partea interesata (sau cota din bunurile din masa succesorala). In cadrul unei cereri de autorizare, instanta de tutela nu poate stabili aceste elemente, nu poate face verificari in acest sens si nu poate dispune cu privire la succesibili, bunuri, ci doar cu privire la temeinicia cererii de autorizare dedusa judecatii.
Mai mult, recurenta a solicitat sa fie autorizata in calitate de tutore sa faca demersurile necesare pentru completarea certificatului de mostenitor, insa s-a retinut ca si aceasta are vocatie succesorala, si deci interese contrare cu ale bolnavei, motiv pentru care ar deveni aplicabile dispozitiile art. 150 alin. 1 NCC, potrivit carora, ori de cate ori intre tutore sau cel pus sub interdictie se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui, instanta de tutela va numi un curator special. Astfel ca, in acest caz, autorizarea pentru completarea certificatului de mostenitor trebuie data unui curator special si nu tutorelui.
In ceea ce priveste autorizarea vanzarii, s-a retinut pe de o parte, ca aceasta a fost solicitata de recurenta pentru prima data cu ocazia dezbaterilor si apoi in fata instantei de recurs, iar pe de alta parte, ca nu se poate dispune cu privire la aceasta cerere pana la eliberarea suplimentului la certificatul de mostenitor privind masa succesorala cuprinzand cota din terenul in suprafata de 50 ha situat in comuna T, judetul Braila, proprietatea defunctului DV, act in care se va mentiona si cota ce va reveni bolnavei DR.
Pronuntata de: Tribunalul Braila


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Braila    Tutore    Vocatie succesorala    Persoana pusa sub interdictie    Tribunalul Braila    Tutela    Instanta de tutela    Interdictie    Succesiune    Certificat de mostenitor    Tutore    Curator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Art. 178 Cod penal- Ucidere din culpa. Aprecierea culpei conducatorului auto.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA PENALA Decizie 257 (22.03.2006)

Competenta materiala dupa valoarea obiectului actiunii, actiune de partaj bunuri comune separata de actiunea de divort.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 161R/1997 din 23/12/1997

Competenta materiala dupa valoare, situatii in care opereaza prorogarea de competenta prevazuta de art. 17 Cod procedura civila in privinta cererii de
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 1616R/1996 din 23/12/1996

Art. 178 Cod penal- Ucidere din culpa. Aprecierea culpei conducatorului auto.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA PENALA Decizie 257 (22.03.2006)

Competenta materiala dupa valoarea obiectului actiunii, actiune de partaj bunuri comune separata de actiunea de divort.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 161R/1997 din 23/12/1997Articole Juridice

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

GDPR: Legalitatea publicarii declaratiei de casatorie pe internet de catre autoritatea administratiei publice locale
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I ´┐Ż in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Aplicarea in timp a legii darii in plata ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa: