din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1996 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Greva. Lipsa obiectului acesteia

Greva. Lipsa obiectului acesteia

  Publicat: 31 Aug 2012       3446 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 1189/LM/2011, pronuntata de Tribunalul Hunedoara, s-a admis in parte actiunea in conflict de interese formulata de reclamanta S.C. �AM. HD.� S.A., in contradictoriu cu paratului S.N.S.M.R. si in consecinta s-a constatat nelegalitatea grevei de avertisment declansata de parat in data de 24.05.2011, orele 1300 � 1500.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In considerentele hotararii, instanta de fond, in temeiul disp. art. 137 Cod proc. civila s-a pronuntat asupra exceptiei lipsei obiectului cererii, invocate de parat si motivata de existenta deciziei Consiliului National de Coordonare si Control de a se renunta la declansarea grevei generale ce urma a fi inceputa la 30.05.2011, ora 0700. A respins exceptia apreciind ca in cauza nu poate fi retinuta aplicabilitatea prev. art. 112 pct. 3 Cod proc. civila si cu atat mai putin disp. art. 133 alin. 1 din acelasi cod, ce reglementeaza cazurile de nulitate a cererii de chemare in judecata, intrucat prin actiunea de fata reclamanta a solicitat si constatarea nelegalitatii grevei de avertisment din 24.05.2011 ,,care a fost organizata de sindicatul parat si s-a desfasurat efectiv conform planificarii, pe durata a doua ore``.
In ceea ce priveste fondul cauzei, s-a opinat ca obiectul cauzei il constituie incetarea grevei declansate de S.N.S.M.R. in cadrul S.C. ``AM. HD.`` S.A. ca fiind nelegala si constatarea ilegalitatii grevei de avertisment, care a avut loc in data de 24.05.2011, intre orele 1300 - 1500, fiind sustinuta ideea ca acesta nu avea calitatea de a declansa greva de avertisment si nici greva generala, intrucat nu i-a fost recunoscuta reprezentativitatea la nivelul unitatii reclamante, conform art. 14 al Legii nr. 168/1999 si art. 183 si art. 223 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.
Fata de data declararii si ulterioara desfasurare a grevei de avertisment s-a constatat aplicabilitatea prevederilor Legii nr. 62/2011 privind dialogul social si anume a prev. art.159, art.221 si art.223 din Legea nr. 62/2011, care statueaza ca ``In conflictele colective de munca la nivel de unitate angajatii sunt reprezentati de sindicatele reprezentative din unitate, potrivit legii aa��A� Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata prin hotarare judecatoreasca aa��A� Reprezentativitatea organizatiilor patronale si sindicale constatata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi produce efecte dupa data intrarii in vigoare a acesteia numai in conditiile in care intruneste criteriile de reprezentativitate prevazute de prezenta lege.
In ceea ce priveste conditiile de declansare si organizare a grevelor, art. 183 alin.1 si 3 din Legea nr. 62/2011 prevede ca AA� Hotararea de a declara greva se ia de catre organizatiile sindicale reprezentative participante la conflictul colectiv de munca, cu acordul scris a cel putin jumatate din numarul membrilor sindicatelor respectiveaa��A� Hotararea de a declara greva, cu dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin.1aa��A� se comunica in scris angajatoruluiaa��A�AA�. In fine, art.187 dispune ca AA� Grevele sunt organizate de sindicatul reprezentativ sau, dupa caz, de reprezentantii angajatilor, care vor stabili si durata acestora. Sindicatul reprezentativ aa��A� ii reprezinta pe grevisti, pe toata durata grevei, in relatiile cu angajatorii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, in cazurile in care se solicita suspendarea sau incetarea grevei AA�
S-a retinut ca in ceea ce priveste textele legale incidente in speta, cu referire la conditiile ce trebuie indeplinite de organizatiile sindicale in cazul declararii unei greve, fie ea de avertisment ori generala, dispozitiile noii legi nu modifica structural vechile reglementari, respectiv art. 42 - 44 si 46 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si art. 17 alin.2 al Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca .
Fata de textele legale mai sus citate din prisma motivelor invocate prin actiunea introductiva si cu referire la declararea si desfasurarea efectiva a grevei de avertisment din data de 24.05.2011, s-a opinat ca acestea nu au fost respectate de catre parat, in conditiile in care nu a fost facuta dovada reprezentativitatii acestei organizatii sindicale, nici la momentul declararii grevei de avertisment, prin adresa nr. 205/20.05.2011 si nici la momentul desfasurarii efective a acesteia, respectiv la data de 24.05.2011.
Au fost inlaturate argumentele paratei in sensul ca prin efectul translativ al fuziunii ar fi fost transmisa noii persoane juridice reprezentativitatea obtinuta in prealabil de unul dintre sindicatele ce au fuzionat (respectiv S.S. din cadrul S.C. ``AM. HD.`` S.A.), dat fiind ca, pe de o parte, prin efectul comasarii prin fuziune, constatate prin sentinta nr. 1955/20.07.2010 a Judecatoriei Cornetu, cele doua sindicate si-au incetat existenta ca persoane juridice, nascandu-se o noua persoana juridica, care nu si-a obtinut in instanta calitatea de sindicat reprezentativ, calitate proprie si netransmisibila, iar pe de alta parte prin Sentinta nr. 1554/16.05.2011 a Judecatoriei Hunedoara, avand ca obiect tocmai cererea paratului de recunoastere a reprezentativitatii paratului SNSMR, s-a luat act de renuntarea acestuia la solutionarea cererii.
Cum la momentul organizarii si desfasurarii grevei de avertisment din 24.05.2011, SNSMR nu indeplinea conditia de reprezentativitate ceruta de lege, respectiv sa fie constatata prin hotarare judecatoreasca pronuntata de instanta competenta, instanta nu are la indemana nici o alta modalitate legala prin care sa poata suplini aceasta lipsa, astfel ca in absenta dovezilor privind recunoasterea prealabila a reprezentativitatii paratului, actiunea de protest initiata de acesta sub forma grevei de avertisment, este nelegala.
Nu au fost luate in considerare nici apararile paratului in sensul ca ar fi reprezentativ prin afilierea la F.S.S. ``V.S.`` a M.R., reprezentativa la nivel de ramura metalurgie, conform sentintei civile nr. 40/29.11.2010, dat fiind ca aceasta imprejurare nu poate fi retinuta de instanta ca dovada a reprezentativitatii prin afiliere in mod direct, intrucat nu se poate substitui pe aceasta cale instantei competente a solutiona o eventuala cerere privind constatarea reprezentativitatii SNSMR, conform art.51 alin.2 din Legea nr. 62/2011 (sau art. 17 din Legea nr. 130/1996).
Nici participarea paratului la negocierile CCM la nivel de unitate, in intervalul martie 2011 - aprilie 2011, in baza imputernicirii nr. 56/17.03.2011, acordata de catre F.S.S. ``V.S.`` a M.R. nu poate legitima declararea si organizarea de catre SNSMR a grevei de avertisment, deoarece aceasta imputernicire a fost limitata doar la negocierea colectiva pentru incheierea CCM pe anul 2011 - 2012 la nivelul unitatii reclamante, iar pe de alta parte, greva de avertisment a fost declarata de catre SNSMR in nume propriu, iar nu in numele federatiei mentionate.
S-a respins ca ramasa fara obiect cererea de incetare a grevei generale declansate de S.N.S.M.R. din cadrul S.C. ``AM. HD.`` S.A. ca fiind ilegala, pe considerentul ca desi a fost initial declarata incepand cu data de 30.05.2011 ora 7.00 pe termen nelimitat, organul de conducere al paratului, respectiv Consiliului National de Coordonare si Control a luat decizia de a se renunta la aceasta inainte de inceperea efectiva, toate aceste aspecte fiind aduse la cunostinta reclamantei prin adresa nr. 209/24.05.2011.
Solutia a devenit irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursul declarat de parat.
Pronuntata de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data 26.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Hunedoara    Greva de avertisment    Negociere colectiva    Fuziune    Sindicate    Legea 62/2011    Contract colectiv de munca    Exceptia lipsei obiectului cererii    Greva generala    Legea 168/1999    Legea 130/1996
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prejudiciul cauzat de mai multi salariati angajatorului.Dovedirea masurii in care fiecare salariat a contribuit la cauzarea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA � Decizia nr. 755/30.05.2019

Individualizarea sanctiunii disciplinare. Functia sanctionatorie si de responsabilizare a salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 9/2021

Inlocuirea sanctiunii disciplinare. Analizarea circumstantelor concrete ale abaterii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA � Decizia nr. 9/12.01.2021

Declaratia olografa a salariatului nu poate duce la stingerea obligatiilor de plata a salariului de catre angajator
Pronuntaţă de: Curtea de apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 2003/2019

Necontestarea de catre angajator a drepturilor salariale pretinse de salariat. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1377 din data de 08 Septembrie 2020

Sarcina probei incumba angajatorului. Responsabilitatea angajatorului pentru neintocmirea dispozitiilor de plata a salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iulia - Decizia civila nr. 458 din data de 03 Iunie 2020

Sarcina probei in dovedirea prestarii orelor suplimentare. Pasivitatea angajatorului in litigiile de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Huneduara - Sentinta civila nr. 294/09.03.2020

Suspendarea partiala a activitatii angajatorului. Timpul de munca. Munca suplimentara.
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1302/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Pontarea salariatului pe perioada grevei
Sursa: MCP Cabinet avocati

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu