din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1374 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Incasarea ilegala a pensiei si a salariului

Incasarea ilegala a pensiei si a salariului

  Publicat: 31 Aug 2012       3227 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Datoria persoanei creditate.
Prin actiunea de asigurari sociale formulata, reclamantul B.D. a chemat in judecata pe parata Casa Judeteana de Pensii H., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. 161901/26.10.2010 emisa de parata, prin care i s-a instituit un debit de 7434 lei.

1. Datoria persoanei creditate.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Reflecta echilibrul dintre cerintele muncii exercitate si resursele individuale (personale), de exemplu in ceea ce priveste tipul de activitate, volumul de munca, organizarea muncii, sanatatea, competentele, valorile, atitudinile si motivatia.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Datoria persoanei creditate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Dovada scrisa prin care
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Reflecta echilibrul dintre cerintele muncii exercitate si resursele individuale (personale), de exemplu in ceea ce priveste tipul de activitate, volumul de munca, organizarea muncii, sanatatea, competentele, valorile, atitudinile si motivatia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Datoria persoanei creditate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat in esenta ca prin decizia nr. 161901/26.10.2010 s-a instituit un debit de 7434 lei pentru perioada 01.09.2007 - 01.07.2008, pe motiv ca reclamantul ar fi incasat in acelasi timp si pensie, si salariu .
Reclamantul a mai aratat ca in perioada 2000 - iunie 2008 a detinut functia de viceprimar al comunei Luncoiu de Jos, functie de demnitate publica pentru care a primit o indemnizatie stabilita conform art. 61 alineat 4 din Legea nr. 215/2001.
Functia de viceprimar nu poate fi asimilata cu cea a unui salariat din sistemul bugetar care isi desfasoara activitatea in baza unui contract de munca . Prin urmare primirea pensiei de boala gradul III pe langa indemnizatia de demnitar este legala.
Prin intampinarea formulata in cauza, parata Casa Judeteana de Pensii Hunedoara a solicitat respingerea actiunii formulate de catre reclamantul ca nelegala si nefondata.
In motivare, parata a aratat in esenta ca reclamantul a fost inscris la pensie de invaliditate de gradul II, prin decizia nr. 161901/27.05.1999, incepand cu data de 01.05.1999, in temeiul Legii nr. 3/1977 si in baza Deciziei asupra capacitatii de munca nr. 288/26.04.1999.
Cum prin Decizia asupra capacitatii de munca nr. 38/15.01.2004 s-a stabilit o incadrare in gradul III de invaliditate, s-a emis o noua decizie cu nr. 161901/24.02.2004, corespunzatoare noului grad de invaliditate stabilit.
Potrivit art. 54 litera c din Legea nr. 19/2000, invaliditatea de gradul III se caracterizeaza prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca .
Prin cererea formulata de reclamant la data de 05.08.2010, acesta a optat pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. Pentru stabilirea drepturilor solicitate a fost eliberata adeverinta de stagiu nr. 2893/22.03.2010, din care se observa ca in perioada 01.09.2007 - 01.07.2008, cat titularul a incasat pensie de invaliditate pentru gradul III de invaliditate, acesta a lucrat cu norma intreaga, de 8 ore/zi.
Functia de viceprimar poate fi asimilata cu cea a unui salariat din sistemul bugetar care isi desfasoara activitatea in baza unui contract de munca . Aceasta imprejurare rezulta din interpretarea art. 5 alineat 1 pct. II din Legea nr. 19/2000 coroborat cu art. 6 alineat 1 din aceeasi lege. In temeiul acestor prevederi legale, in perioada 01.09.2007-01.07.2008, persoana juridica la care reclamantul si-a desfasurat activitatea a depus pentru fiecare luna in parte, declaratii nominale privind asiguratii sai, inclusiv pentru reclamant.
In consecinta s-a emis decizia nr. 161901/26.10.2010, prin care s-a stabilit inscrierea acestuia la pensie pentru limita de varsta, incepand cu data de 01.10.2010, si prin care s-a instituit si un debit in suma de 7.424 lei, reprezentand pensie incasata necuvenit in perioada 01.09.2007-01.07.2008.
Din analiza actelor si lucrarilor aflate la dosar, instanta a retinut ca la data efectuarii de catre parata a verificarilor asupra informatiilor din baza de date de plata nationala si asupra bazei de date de contributii, reclamantul beneficia de drepturi de pensie de invaliditate de gradul III potrivit deciziei nr. 161901/24.02.2004 si detinea in acelasi timp functia de viceprimar al comunei Luncoiu de Jos.
Din adeverinta de stagiu nr. 2893/22.03.2010 s-a constatat ca in perioada 01.09.2007-01.07.2008, reclamantul in calitate de asigurat a lucrat cu timp normal de munca, de 8 ore, iar din fisa imagine plata - lass - impozit - adresa - tal. cfr. pe anii 2007 si 2008, imprejurarea ca pensia a fost efectiv platita reclamantului in perioada in discutie.
Potrivit art. 54 litera c din Legea nr. 19/2000, ``in raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.
Art. 94 din Legea nr. 19/2000 permite cumulul pensiei de invaliditate de gradul III cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala.
Coroborand cele doua texte legale mai sus mentionate ar rezulta ca pensionarii de invaliditate cu gradul III nu pot desfasura activitate pe durata normala a programului de lucru, deoarece au cel putin jumatate din capacitatea de munca pierduta.
Insa, art. 56 alineat 1 din aceeasi lege prevede imperativ ca ``incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca``.
In acest sens, instanta a invederat ca la dosarul cauzei nu se afla nici o decizie din care sa rezulte ca reclamantul nu s-ar mai incadra in gradul III de invaliditate.
Potrivit art. 62 din Legea nr. 19/2000, ``pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale``, iar ``neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala``.
Analizand actele de la dosar, instanta a conchis ca o asemenea dispozitie nu ii poate fi aplicabila reclamantului.
Prin urmare, fata de considerentele expuse, instanta a constatat ca nu prezinta interes in speta daca activitatea de viceprimar este sau nu o activitate profesionala precum si ca decizia nr. 161901/26.10.2010, prin care s-a stabilit inscrierea reclamantului la pensie pentru limita de varsta, incepand cu data de 01.10.2010, si prin care s-a instituit si un debit in suma de 7.424 lei, reprezentand pensie incasata necuvenit, nu a fost emisa in conformitate cu prevederile legale in materie.
Astfel, in baza art. 87 si urm. din Legea nr. 19/2000 instanta a admis actiunea formulata si a dispus anularea in parte a deciziei contestate, in ceea ce priveste instituirea debitului.
Solutia a devenit irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursul declarat de parat.
Pronuntata de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data 18.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Hunedoara    Pensie    Salariu    Indemnizatie    Demnitar    Viceprimar    Contract de munca    Pensie de invaliditate de gradul II    Legea 19/2000
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Contestatie impotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probanta a inscrierilor efectuate in carnetul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 120/2021

Prejudiciul cauzat de mai multi salariati angajatorului.Dovedirea masurii in care fiecare salariat a contribuit la cauzarea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA ´┐Ż Decizia nr. 755/30.05.2019

Individualizarea sanctiunii disciplinare. Functia sanctionatorie si de responsabilizare a salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 9/2021

Inlocuirea sanctiunii disciplinare. Analizarea circumstantelor concrete ale abaterii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA ´┐Ż Decizia nr. 9/12.01.2021

Declaratia olografa a salariatului nu poate duce la stingerea obligatiilor de plata a salariului de catre angajator
Pronuntaţă de: Curtea de apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 2003/2019

Necontestarea de catre angajator a drepturilor salariale pretinse de salariat. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1377 din data de 08 Septembrie 2020

Sarcina probei incumba angajatorului. Responsabilitatea angajatorului pentru neintocmirea dispozitiilor de plata a salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iulia - Decizia civila nr. 458 din data de 03 Iunie 2020

Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt - Sentinta civila nr. 148/2019Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I ´┐Ż in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Transferul drepturilor la pensie in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati