din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1741 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Anularea biletelor la ordin. Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea platilor

Anularea biletelor la ordin. Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea platilor

  Publicat: 13 Sep 2012       7164 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Olt reclamanta AMT S I SPRL, a solicitat in contradictoriu cu SC C SA prin administrator special , SC A SA SLATINA, si SC G C SRL´┐Ż anularea biletelor la ordin seria RNCB 3AA nr.0376644 in valoare de 112.157,50 lei, BO seria RNCB 3AA nr.0376643 in valoare de 67.453,56 lei, BO seria RNCB 3AA nr.0376641 in valoare de 66.384,55 lei ´┐Ż emise de SC A SA la ordinul SC C SA si girate in beneficiul SC G C SRL, repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea platilor efectuate de catre SC A SA catre SC G C SRL si obligarea SC G C SRL sa restituie averii debitoarei SC C SA - a sumelor incasate.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Angajament asumat de catre o persoana (avalist), alta decat tragatorul, trasul sau girantii, de a garanta un efect comercial.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,

Motivarea actiunii lichidatorului judiciar a vizat faptul ca prin sentinta 368/l6.03.2009 pronuntata in dosarul nr. 5376/l04/2008 al Tribunalului Olt, s-a admis cererea creditorilor SC E U SA Bucuresti, B T SA Sucursala Slatina, SC C A SA Slatioara, SC S SA Slatina, SC S 94 SA, iar in temeiul dispoz. art 33 alin 6 Leg. 85/206 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei - astfel incat spetei ii sunt incidente dispoz.art. 80 alin l lit d leg. 85/2006.
Din analiza actelor contabile ale debitoarei s-a constatat ca in ianuarie 2009 SC A SA in calitate de debitor a emis pentru plata sumelor restante datorate catre SC C SA biletele la ordin susmentionate girate de parata aflata in insolventa catre SC G C SRL , pentru stingerea unei datorii pe care la randul sau debitoarea o inregistra.
Avandu-se in vedere momentul efectiv la care girarea biletelor la ordin a intervenit si efectul operatiunii in cadrul procedurii, fata de ceilalti creditori s-a invocat dispoz. art. 80 alin l lit d Leg. 85/2006, incadrandu-se in sintagma actelor de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele l20 de zile anterior deschiderii procedurii, daca suma pentru care creditorul ar putea sa obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer.
S-a motivat ca intre SC A SA si SC C SA au fost incheiate contractele de prestari servicii din 20.08.2008, din 7.10.2008 emitandu-se facturile fiscala 0000866/16.02.2008, nr. 0000889/3.l2.2008 ce trebuiau achitate in termen de 45 zile, emitandu-se astfel la 27.01.2009 B.O. pentru suma de 112.157,50 lei , si suma de 67.453,56 lei , iar din extrasele de cont BCR din 04.02.2009 a rezultat decontarea totala a BO, beneficiar fiind SC G C SRL .
Tot intre parata SC A SA si SC K-V SRL Baia Mare s-a incheiat contractul de prestari servicii din 7.07.2008, emitandu-se factura nr. 0000054/l9.l2.2008, iar ca urmare a solicitarii si la ordinul SC K-V SRL Baia Mare - SC A SA a emis la 27.0l.2009 BO pentru suma de 66.384,55 lei iar din extrasul de cont BCR a rezultat ca la 5.02.2009 decontarea totala a BO fusese evidentiata, beneficiar fiind SC G C SRL.
Functie de procedura emiterii B.O. - SC A SA a respectat prevederile legii 58/1934, iar girarea mai departe a BO in favoarea altui creditor - atrage inaplicabilitatea sentintei pronuntate vis a vis de SC A SA si inexistenta responsabilitatii SC A SA de a verifica legalitatea girului.
Biletul la ordin fiind o promisiune de a plati , acesta poate fi transmis prin gir si garantat prin AVAL - ori prin admiterea actiunii promovate , prejudiciata ar fi SC A SA intrucat a fost de buna credinta la emiterea Biletelor la ordin, iar girarea efectiva a BO de catre debitoare fata de un alt creditor, nu constituie un prejudiciu fata de ceilalti creditori din tabelul creantelor - notiunea biletului la ordin nesubstituindu-se actelor de transfer de proprietate, respectiv neintrunind elementele actului fraudulos , BO fiind inscrisul prin care emitentul isi asuma obligatia personala si neconditionata sa plateasca beneficiarului creditor o anumita suma de bani , la data fixa - scadenta si intr-un loc bine determinat.
Prin raportare la obiectul actiunii, actele atasate, dispoz. art 80 alin l lit d Leg. 85/2006 - s-a adoptat solutia respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata, a admiterii actiunii administratorului judiciar in contradictoriu cu intimatele .
S-a dispus anularea biletelor la ordin seria RNCB 3AA nr.0376644 in valoare de 112.157,50 lei, BO seria RNCB 3AA nr.0376643 in valoare de 67.453,56 lei, BO seria RNCB 3AA nr.0376641 in valoare de 66.384,55 lei - emise de SC ALRO SA la ordinul SC C SA si girate in beneficiul SC G C SRL, repunerea partilor in situatia anterioara in sensul obligarii SC G C SRL sa restituie averii debitoarei SC C SA - a contravalorii biletelor la ordin de 245.995,6 lei.
Respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive invocata de SC A SA rezida in faptul ca respectiva parata a emis biletele la ordin a caror nulitate se solicita si a virat efectiv sumele pe care le datora catre SC C SA, in speta SC K-V SRL Baia Mare ( in temeiul clauzelor contractului de prestari servicii ) direct in contul SC G C SRL - creditor al societatii in insolveta SC C SA.
Avandu-se in vedere consecintele petitoriului privind repunerea partilor in situatia anterioara, in speta obligarea SC G C SRL - sa restituie averii debitoarei - sumele incasate, ca efect al girului, opozabilitatea hotararii fata de emitentul biletului la ordin se impune, parata SC A SA avand calitate procesuala pasiva.
Dispoz art. 80 alin l leg. 85/2006 prevad ca administratorul judiciar poate introduce la judecatorul sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii prestatiilor executate, realizate de debitor , in speta lit. d - prin acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele l20 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer.
Biletul la ordin este calificat de judecatorul sindic ca si act incheiat intre emitentul SC A SA si debitoarea SC C SA , respectiv SC K-V SRL Baia Mare , ori parata aflata in insolventa, a transmis, in favoarea altui creditor al sau, prin efectul girului, drepturile de creanta pe care debitoarea SC CONCIS SA le avea fata de debitorul emitent SC A SA si prin raportare la data deschiderii procedurii generale a insolventei - l6.03.2009 - este cert ca transferul dreptului de creanta a intervenit in cele l20 de zile anterior deschiderii procedurii.
Intentia SC C SA de a stinge cu prioritate debitul fata de creditorul SC G C SRL rezida in efectele prejudiciabile pentru ceilalti creditori, in speta pentru creditorii cu creante garantate si bugetare, al caror drept de recuperare al creantelor este afectat prin recuperarea cu prioritate de creditorul chirografar al creantelor cedate.
Promovarea actiunii in anulare a B.O nu are suport in existenta unor acte frauduloase emise de catre SC A SA ci tinde la anularea efectelor acestor instrumente de plata pe care le-au produs in randul creditorilor debitoarei - prin girarea acestora catre unul din creditorii chirografari, in vederea stingerii unei datorii mai vechi, in intervalul de l20 de zile anterior deschiderii procedurii de insolventa.
Restabilirea situatiei anterioare impune ca SC G C SRL sa restituie averii debitoarei suma incasata cu prioritate, aceasta avand posibilitatea de a se inscrie la masa credala - si nu confera obligativitatea SC A SA de a se inscrie la masa credala, aceasta ultima parata nesuportand nici un prejudiciu - demersul administratorului judiciar avand ca prioritate maximizarea averii debitoarei si anularea platii preferentiale facuta in dauna celorlalti creditori.
Pronuntata de: Tribunalul Olt - Sentinta comerciala nr. 107 din data 01.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Olt.    Creditori    Debitori    Administrator    Bilet la ordin    Judecator sindic    Drept de creanta    Creditor chirografar    Masa credala    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Lichidator judiciar    Gir    Prejudiciu    Transfer de proprietate    Insolventa    Legea 58/1934    Legea 85/2006    Faliment    Contract de prestari servicii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Actiune in revendicare formulata impotriva unei societati comerciale aflata in procedura insolventei. Suspendarea litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1409 din 15 mai 2014

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu