din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Acordarea sporului de fidelitate, stabilitate, complexitate si suprasolicitare neuropsihica

Acordarea sporului de fidelitate, stabilitate, complexitate si suprasolicitare neuropsihica

  Publicat: 18 Sep 2012       10869 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Prin cererea adresata acestei instante reclamanta a chemat in judecata pe parata Casa de Asigurari de Sanatate Mehedinti pentru ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa fie obligata sa emita decizii de acordare a urmatoarelor sporuri: spor de fidelitate si stabilitate, diferentiat de pana la 20% calculat la salariul de baza, conform art.31 coroborat cu art.3 lit.f din Legea nr.188/1999 republicata, spor de complexitate si suprasolicitare neuropsihica in cuantum de 15% calculat la salariul de baza conform art.31 coroborat cu art.3 litera c si d din legea nr.188/1999 republicata.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

In motivarea cererii a aratat ca in calitate de referent incadrat la Compartimentul resurse umane, organizare, salarizare, perfectionare al Casei de Asigurari de Sanatate Mehedinti a solicitat emiterea deciziei de acordare a acestor sporuri.
Ca raspuns la acest referat s-a comunicat refuzul acordarii acestor drepturi, motivandu-se, pe de o parte, ca aceste drepturi nu sunt stipulate expres de Legea nr.188/1999 si ca nu au fost prevazute de ordonatorul principal de credite la capitolul `` cheltuieli cu salariile``
A considerat ca a fost vatamata in drepturile sale prin refuzul abuziv de acordare a acestor drepturi .
Referitor la sporul de stabilitate si fidelitate a aratat ca art.3 din Legea nr.188/1999 enumera expres principiile care stau la baza functiei publice, printre care si principiul stabilitatii in exercitarea functiei publice, care raportat la art.31 al.2 din aceeasi lege trebuie sa fie corelat cu stimularea functionarilor publici de a mentine o stabilitate in exercitarea functiei publice, ceea ce conduce evident la ridicarea calitatii serviciilor prestate in favoarea cetatenilor.
A sustinut ca unele categorii de functionari publici beneficiaza de aceste sporuri, incalcandu-se astfel principiul legalitatii, impartialitatii si obiectivitatii prevederilor art.3 din Legea nr.188/1999 (de exemplu salariatii din Institutul national de Statistica si directiile regionale si judetene de statistica).
Conform art.94 din legea nr.162/2003 calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie sau activitate remunerata sau neremunerata. Ca o consecinta a acestei prevederi se instituie obligatia de fidelitate fata de institutie si interesele acesteia.
De asemenea art.7 al.25 din legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici instituie o serie de interdictii pentru functionarii publici.
Mai mult aceste interdictii se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
Asadar instituindu-se o obligatie de fidelitate implicit subzista si obligatia de plata a activitatilor mentionate, cu atat mai mult cu cat in caz contrar s-ar incalca principiile constitutionale privind nediscriminarea si egalitatea de tratament, dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la salariu pentru activitatea prestata (art.6, 16 alin.1, 41 al.2 Constitutie, art.5-6 si 154 C.muncii).
Referitor la sporul de complexitate si suprasolicitare neuropsihica a aratat ca solicita acordarea acestuia datorita specificului activitatii compartimentului resurse umane, organizare, perfectionare, activitate care are legatura cu activitatea altor compartimente care au beneficiat de spor de complexitate (birou control, consilieri juridici, audit, acordarea vizei de control financiar preventiv propriu).
A considerat ca aceste sporuri se circumscriu principiului- dreptului la egalitate de sanse si de tratament - consfintit de art.39 al.1 litera d din Legea nr.53/2003.
Tribunalul Mehedinti a respins actiunea retinand urmatoarele Reclamanta este functionar public la Casa de Asigurari de Sanatate Mehedinti in cadrul Compartimentului resurse umane, organizare, salarizare, perfectionare.
Conform art.285(1) din legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii personalul C.N.A.S. si al caselor de asigurari de sanatate este compus din functionari publici si personal contractual.
Alin.2 al aceluiasi articol prevede ca salariul si celelalte drepturi ale personalului prevazut la alin.1 sunt cele stabilite de actele normative in vigoare aplicabile institutiilor publice.
Legea nr.188/1999 constituie dreptul comun pentru categoriile de functionari publici.
Din cuprinsul art.29 al.1 din Legea nr.188/1999 rezulta ca pentru activitatea depusa functionarii publici au dreptul la salariu care se compune din salariul de baza, sporuri si indemnizatii.
O.G. nr.6/2007 reglementeaza drepturile salariale si alte drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul sanitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si modul de acordare a cresterilor salariale ale functionarilor publici in anul 2007.
Art.1(2) din acest act normativ prevede ca sistemul de salarizare cuprinde: salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi .
Aceasta ordonanta se aplica functionarilor publici numiti in temeiul legii nr.188/1999 republicata, asa cum prevede art.2 din ordonanta .
In sectiunea a 2-a ``Sporuri`` din aceasta ordonanta sunt prevazute sporurile care se pot acorda functionarilor publici si anume: spor de vechime, spor pentru munca prestata in timpul noptii, spor pentru ore suplimentare, spor pentru titlul stiintific de ``doctor``, spor de confidentialitate, spor pentru conditii vatamatoare.
Sporul de fidelitate si stabilitate si sporul de complexitate si suprasolicitare neuropsihica solicitate de reclamanta nu sunt prevazute de OG 6/2007.
Art.41 din OG 6/2007 prevede ca functionarii publici beneficiaza si de sporurile sau alte drepturi salariale prevazute de legislatia specifica autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea .
Nici Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, specifica institutiei publice in care reclamanta isi desfasoara activitatea, nu prevede sporurile solicitate de reclamanta.
Avand in vedere ca ne aflam in prezenta unui contract de drept public sau de drept administrativ libertatea contractuala a partilor este in cea mai mare parte suplinita de legiuitor, care poate aprecia si stabili daca si ce anume sporuri se acorda anumitor categorii de functionari publici.
Cum sporurile solicitate de reclamanta nu sunt prevazute nici de OG nr.6/2007, nici de legislatia specifica institutiei in care isi desfasoara activitatea reclamanta, actiunea este neintemeiata.
Pronuntata de: Tribunalul Mehedinti - Sentinta comerciala nr. 4846 din data 08.11.2007


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Mehedinti    Casa de Asigurari de Sanatate Mehedinti    Contract de drept public    Contract de drept administrativ    Legea 95/2006    Legea 7/2004    Spor de complexitate    Legea 53/2003    Ordonator principal de credite    Principiul legalitatii    Principiul impartialitatii    Principiul obiectivitatii    Functionari publici    Functie publica    Referent    Suprasolicitare neuropsihica    Spor de fidelitate    OG 6/2007    Sistem sanitar de salarizare    Salariu de baza    Salariu    Salariat    Angajat    Angajator    Legea 188/1999
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018Articole Juridice

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan