din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4748 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Insolventa. Aprobarea raportului final si a situatiilor financiare finale intocmite de lichidatorul judiciar

Insolventa. Aprobarea raportului final si a situatiilor financiare finale intocmite de lichidatorul judiciar

  Publicat: 30 Sep 2012       4365 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Prin sentinta nr. � s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului SC M. SRL .. fiind numit administrator judiciar C. IPURL ...

Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Instiintare scrisa a beneficiarului unui acreditiv de catre banca emitenta, asupra faptului ca in favoarea sa a fost deschis un acreditiv;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea

In aceasta calitate C. IPURL a procedat la notificarea debitoarei cu privire la deschiderea procedurii si cu privire la actele pe care are obligatia sa le depuna administratorul social, potentialii creditori in vederea inscrierii la masa credala si s-a procedat la publicarea in Curierul National si Buletinul Procedurilor de Insolventa.
Prin sentinta nra��. s-a dispus trecerea la faliment a debitoarei SC M. SRL, fiind confirmat in calitate de lichidator judiciar C. IPURL, care in baza atributiilor prev. de art.25 din Legea nr. 85/2006 a procedat la luarea masurilor imediate .
In urma depunerii documentelor contabile prev. de art. 28 din Legea nr.85/2006 de catre administratorul social a fost stabilita masa activa si pasiva, au fost identificate creantele de recuperat si s-a procedat la efectuarea lichidarii bunurilor.
Ulterior definitivarii acestor operatiuni a fost intocmit raportul final nra��.., din analiza caruia rezulta urmatoarele :
In ceea ce priveste stabilirea masei pasive, se retine ca au fost identificati si notificati toti creditorii debitoarei.
Referitor la masa activa, judecatorul sindic constata ca au fost identificate, preluate, evaluate bunurile si a fost stabilita modalitatea de vanzare, respectiv vanzarea individuala prin licitatie publica, retinandu-se totodata faptul ca din adresa emisa de Primaria a�� rezulta ca debitoarea nu figureaza cu bunuri mobile si imobile declarate, insa au fost identificate unele mijloace fixe ca au fost evaluate.
In ceea ce priveste creantele de recuperat, s-a aratat ca nu au fost identificate astfel de creante, dar s-a procedat la instrumentarea unei actiuni in restituirea unor sume de bani, promovata impotriva reprezentantului societatii, a��, actiune solutionata prin sentinta nra��.. ce a fost pusa in executare silita.
In cursul executarii silite s-a constatat ca debitorul urmarit nu are bunuri in proprietate exclusiva si nici venituri salariale, motiv pentru care au fost informati creditorii sub acest aspect.
Dupa aprobarea modalitatilor de vanzare a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei , ce a avut loc in cadrul sedintei adunarii creditorilor din 16.04.2010, s-a procedat la vanzarea acestora, asupra acestor operatiuni fiind informati creditorii si judecatorul sindic prin raport intocmit in baza art.59 alin.1 din lege, aprobat prin incheiere, completat la 29.03.2011, aprobat de judecatorul sindic si rapoarte de activitate intocmite in baza art.21, depuse la dosar si publicate in BPI.
Sumele obtinute in cadrul lichidarii din vanzarea bunurilor specificate sunt de 1.187,62 lei, fiind insuficiente pentru acoperirea masei credale, nu s-au putut efectua distribuiri catre creditori.
S-au platit cheltuieli de procedura in cuantum de 177,19 lei, onorariu evaluator-250 lei, TVA din vanzari- 189,62 lei, 2% la UNPIR-27,73 lei, precum si onorariul administratorului judiciar partial luna martie 2008-547,06 lei, rezultand un total de 1187,62 lei.
A fost admisa cererea pentru antrenarea raspunderii patrimoniale impotriva fostului administrator social NC, sentinta nr. 559/26.06.2011 ramanand definitiva si irevocabila.
A fost asadar intocmit acest raport final insotit de situatiile financiare finale, intrucat in patrimoniul debitoarei nu mai sunt bunuri de valorificat.
Raportul final a fost afisat la usa instantei si a fost notificat tuturor creditorilor, neexistand obiectiuni, reprezentantii acestora fiind prezenti in sedinta publica si aratand ca sunt de acord cu aprobarea acestuia.
In aceste conditii, constatand ca toate bunurile din averea debitorului au fost lichidate, in baza art.129 din lege, va fi aprobat raportul final si situatiile financiare finale.
Instanta:
Aproba raportul final nr......si situatiile financiare finale intocmite de lichidatorul C. IPURL desemnat sa administreze procedura falimentului debitoarei SC M. SRL, in contradictoriu cu creditorii : V.L.R., B.T. SA - Sucursala Tg.-Jiu , D.G.F.P. Gorj, A.F.M..
Cu recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 479 din data 28.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Insolventa    Faliment    Creditori    Debitori    Administrator social    Masa credala    Curierul NationaL    Buletinul Procedurilor de Insolventa    Raspundere patrimoniala    Licitatie publica    Executare silita    Lichidator judiciar    Legea 85/2006    Masa activa    Masa pasiva
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 � Tribunalul Iasi

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor