din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5375 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constatarea valabilitatii promisiunii de vanzare. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare

Constatarea valabilitatii promisiunii de vanzare. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare

  Publicat: 04 Oct 2012       7940 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Act adoptat de organele de stat,
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sinaia reclamantul JAM a chemat in judecata pe parata BE pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate valabilitatea promisiunii de vanzare si a se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare pentru terenul de 12,5 mp situat in orasul Azuga, jud. Prahova.

Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Document publicat de Comisia Europeana pentru a stimula discutia pe o anumita tema la nivel european.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Cauza de inlaturare a executarii sanctiunii, daca a trecut un anumit termen de la data ramanerii definitive a hotararii ori actului prin care a fost pronuntata sau stabilita.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imprejurarea ce determina nasterea raportului juridic de aplicare a sanctiunii, respectiv a raportului de constrangere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

In motivarea cererii reclamantul a aratat ca la data de 25.02.2001 parata i-a vandut terenul de 12,5 mp situat in orasul Azuga, str. 23 August, jud. Prahova pentru suma de 11.600.000 lei (rol) aspect consemnat in chitanta sub semnatura private incheiata la acel moment. A mai aratat reclamantul ca a stabilit cu parata sa se prezinte ulterior la notar pentru perfectarea actelor insa parata a invocat diferite motive, refuzand sa procedeze la incheierea actului.
In sustinerea cererii s-a depus la dosarul cauzei chitanta din 25.02.2001 si un plan de situatie.
In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 111 Cod procedura civila.
Legal citata parata s-a prezentat in fata instantei si a formulat intampinare prin care a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune si exceptia prematuritatii cererii.
In motivarea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune parata a aratat ca respective chitanta are valoarea unei promisiuni de vanzare si de la data ei au trecut mai mult de trei ani.
In motivarea exceptiei prematuritatii cererii parata a aratat ca nu a fost notificata niciodata sa se prezinte la notar pentru perfectarea actelor.
Pe fond parata s-a aparat aratand ca a semnat reclamantului la data de 25.02.2001 o promisiune de vanzare pentru 12 mp teren aflat in continuarea proprietatii acestuia insa de la acea data reclamantul nu s-a mai interesat de teren parata platind in continuare impozitele si taxele aferente proprietatii. A mai aratat aceasta ca terenul a fost intre timp instrainat unor terte persoane context in care s-a invocat si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive de catre parata.
Instanta s-a pronuntat instanta si asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei respingand-o si retinand pentru a pronunta aceasta solutie ca parata este parte in actul asupra caruia se solicita sa se pronunte instanta respective promitent vanzator.
In baza art. 137 alin. 2 Cod procedura civila s-au unit cu fondul exceptiile prematuritatii si prescriptiei dreptului la actiune prin aceeasi incheiere apreciindu-se ca pentru solutionarea acestora sunt necesare a fi administrate probe commune cu cele necesare dezlegarii fondului.
Au fost administrate in cauza probe cu interogatorii - ale ambelor parti, testimoniale si inscrisuri . In cadrul probei cu inscrisuri s-au solicita si obtinut un extras de carte funciara si certificat fiscal pentru corpul de proprietate din care face parte si terenul in litigiu.
Examinand actele dosarului instanta a retinut in fapt urmatoarele:
Intre reclamantul JAM si parata BE s-a incheiat la data de 25.02.2001 inscrisul sub semnatura privata intitulat "chitanta"prin care se consemna "subsemnata BE am primit, azi, 25.02.2001 suma de 11.600.000 lei de la domnul JAM, suma ce reprezinta contravaloarea suprafetei de pamant de 12,5 mp pe care o vand domnului JAM din lotul de teren pe care il detin in Azuga, si se afla la hotarul cu proprietatea JAM". La momentul incheierii respectivei chitante partile personal au intocmit si o schita de plan ce reda limitele proprietatilor lor inainte si in urma facerii respectivului act.
Beneficiarul actului respectiv reclamantul JAM a intrat in stapanirea terenului dobandit care se afla in fapt in continuarea proprietatii sale si l-a imprejmuit.
Dupa incheierea promisiunii de vanzare parata a instrainat intreg trupul de teren ce il detinea in orasul Azuga, respectiv 508 mp suprafata masurata si identificata cadastral (din acte 546 mp) catre MSC.
Desigur ca identificarea cadastrala a avut ca obiect suprafata imprejmuita context in care a rezultat la masuratori o suprafata mai mica decat cea din acte 508 mp fata de 546 mp lucru firesc avand in vedere ca reclamntul imprejmuise ceea ce i se promisese la vanzare respectiv cei 12,5 mp. Aceasta situatie urmeaza a fost lamurita in sensul de a se stabili daca s-au vandut sau nu si cei 12,5 mp promisi si, analizand cuprinsul actului de vanzare cumaprare incheiat a rezultat ca parata a transmis cumparatoarei dreptul de proprietate asupra terenului de 508 mp din masuratori, 546 mp din acte asa cum s-a si inscris proprietatea dobanditoarei deci a transmis practic si terenul ce il promisese anterior reclamantului.
Fata de starea de fapt expusa instanta a retinut, in ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocate de parata ca aceasta nu se sustine si va a fost respinsa; actul incheiat cu reclamantul a dat nastere unei obligatii de a face prescriptibila in termenul general de prescriptie art. 3 si art. 7 din Decretul nr. 167/1958 insa, in conditiile in care reclamantul a posedat fara intrerupere acest teren iar posesia sa a fost recunoscuta de parata, necontestata, aceasta echivaleaza cu recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de parata, in folosul careia ar fi curs prescriptia ..
Cu privire la exceptia prematuritatii cererii invocata de parata pentru aceea ca nu a fost notificata sa se prezinte la notar s-a aprecia ca aceasta este neintemeiata si va fi respinsa; in momentul actual ca si la momentul introducerii cererii orice notificare s-ar fi facut paratei pentru a se prezenta la notar aceasta ar fi fost o formalitate fara vreo valoare practica atat timp cat parata a si instrainat terenul in litigiu. In fapt, nefiind necesara vreo forma solemna de a cere paratei prezenta la notarul public pentru perfectarea actelor si in conditiile in care reclamantul i-a cerut acesteia sa definitiveze formele vanzarii, verbal facand-o, aceasta este o conduita suficienta, cererea neputand fi apreciata din acest punct de vedere prematura.
S-a retinut ca fiind dovedit in cauza ca la 10.07.2007 s-a receptionat documentatia de dezmembrare terenului de 12 mp fiindu-i alocat numar cadastral 10151 insa acest numar cadastral a fost si anulat in conditiile in care in baza lui nu s-a incheiat niciun act de instrainare in termen de un an, aspect care rezulta si din adresa nr. 33324/29.06.2007 a O.C.P.I Ploiesti, conform si cu art. 21 alin. 3 din Ordinul nr. 634/2006 al Directorului ONCPI.
Ulterior, asa cum s-a aratat parata a instrainat intreg trupul de teren ce il detinea in orasul Azuga, respectiv 508 mp suprafata masurata si identificata cadastral (din acte 546 mp) catre MSC.
Asa cum s-a aratat si in expunerea starii de fapt pe baza analizei cuprinsul actului de vanzare cumaprare incheiat rezulta indubitabil ca parata a transmis cumparatoarei dreptul de proprietate asupra terenului de 508 mp din masuratori, 546 mp din acte asa cum s-a si inscris proprietatea dobanditoarei deci a transmis practic si terenul ce il promisese anterior reclamantului. Acest fapt rezulta si din cercetarea vecinatatilor proprietatii inscrise in actul de vanzare nerezultand ca parata si-ar mai fi pastrat vreun rest de proprietate la respectiva adresa.
Pe fondul cauzei, vazand si art. 1075 Cod civil si art. 1294 Cod civil se va retine ca parata promitenta vanzatoare nu si-a respectat obligatia de a vinde nascuta in persoana sa din promisiunea bilaterala de vanzare cumparare incheiata cu reclamantul si a vandut lucrul unei alte persoane . In aceste conditii reclamantul beneficiar cumparator nu poate cere predarea lucrului, vanzarea incheiata cu o alta persoana de catre parata - sub rezerva fraudei - este valabila iar reclamantul beneficiar cumparator nu mai poate pretinde de la parata decat daune interese - sens in care este constanta practica instantei supreme.
Conduita paratei a fost evident bazata pe rea credinta in contextual in care aceasta in fata notarului public a declarat, la momentul vanzarii catre Moldoveanu SC ca nu a facut vreo promisiune de vanzare asupra terenului insa aceasta conduita a paratei nu poate avea vreo inraurire in cauza de fata putand fi eventual pusa in discutie in actiunea in daune a reclamantului sau eventual intr-o actiune care sa puna in discutie valabilitatea actului incheiat de parata cu incalcarea promisiunii .
Pentru considerentele de fapt si de drept expuse s-a respinS cererea ca neintemeiata .
Pronuntata de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 133 din data 05.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sinaia    Judecatoria Sinaia    Exceptia prescriptiei dreptului la actiune    Promitent cumparator    Contract de vanzare-cumparare    Decretul 167/1958    Promisiune bilaterala    Drept de proprietate    Daune-interese    Antecontract de vanzare-cumparare    Exceptia prematuritatii cererii    Promitent vanzator    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Plata sumei reprezentand plata nedatorata. Imbogatire fara just temei
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 744 din data 02.06.2010

Obligarea la plata sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 696 din data 26.05.2010

Constatarea unicului mostenitor. Atribuirea intregii mase succesorale
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 447 din data 06.04.2010

Anularea actelor de executare din dosarul executional. Suspendarea executarii silite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 432 din data 02.04.2010

Constatarea valabilitatii conventiei materializate in inscrisul sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1543 din data 22.01.2010

Cerere de ordonanta presedintiala. Evacuare vremelnica
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr.1489 din data 16.12.2009

Revendicare. Lasarea in deplina proprietate si linistita posesie a terenului
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1228 din data 03.11.2009

Servitute de vedere. Obligarea la inchiderea ferestrelor de vedere
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1068 din data 21.10.2009