din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2478 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constatarea unicului mostenitor. Atribuirea intregii mase succesorale

Constatarea unicului mostenitor. Atribuirea intregii mase succesorale

  Publicat: 04 Oct 2012       2631 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prin cererea inregistrata initial pe rolul Judecatoriei Brasov la data de 22 iulie 2008 sub nr. dosar ... reclamantul CD a chemat in judecata pe paratii CA si CA, solicitand sa se constate ca dupa defuncta CF este singurul mostenitor, sa i se atribuie intreaga masa succesorala compusa din cota de 1/3 din imobilul situat in mun. Brasov, str. .. nr. .., cu inscrierea acestui drept in cartea funciara pe numele reclamantului.

Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Cauza care impiedica punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Taxele vamale sunt un impozit indirect care apar ca urmare a interventiei statului in comertul international.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Transmiterea patrimoniului succesoral in temeiul legii, la persoanele, in cota si in ordinea determinate de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

In motivarea cererii reclamantul arata ca defuncta CFAF este mama sa, care a decedat in anul 1952, data la care reclamantul era minor in varsta de 7 ani, masa succesorala ramasa de pe urma acestei defuncte se compune din cota de 1/3 din imobilul situat in Brasov. Str. ... nr. .., astfel cum rezulta si din procesul-verbal din 29 decembrie 1952, mostenitorii ramasi de pe urma acestei defuncte fiind sotul supravietuitor CC si reclamantul, in calitate de fiu.
Reclamantul arata ca dupa decesul mamei sale a locuit in Brasov, in imobilul de pe str. ..., impreuna cu bunica materna, iar tatal sau s-a recasatorit si a mai avut un copil, pe CA.
Sustine reclamantul ca atat tatal sau, cat si fratele dupa tata, CA sunt decedati, acesta din urma fiind mostenit de cei doi copii ai sa, paratii CA si CA.
Reclamantul apreciaza ca tatal sau este strain de succesiunea defunctei, deoarece nu a achitat niciodata taxele succesiunii stabilite de organul fiscal si nu a locuit niciodata in acel imobil, ceea ce determina lipsa calitatii de mostenitori si pentru parati, astfel ca este singurul mostenitor al defunctei CF.
Reclamantii mentioneaza ca parata IM este sora defunctului PI, careia ii revine cota de 1/2 din bunurile ramase de pe urma defunctilor parinti, PI si PM.
Cererea a fost intemeiata in drept pe disp. art. 654, art. 669-675 Cod civil.
Paratii CA si CA, legal citati, nu au formulat intampinare sau alte cereri in dosar si nici nu s-au infatisat in instanta.
Prin sentinta civila nr. 1539/09.02.2010 Judecatoria Brasov a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale a acestei instante pe care a admis-o si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sinaia, apreciind ca defuncta a carei succesiune se solicita a fi deschisa au avut ultimul domiciliu la locul decesului, in orasul Sinaia, str. ..., dupa cum rezulta din certificatul de deces al acesteia, astfel incat sunt incidente dispozitiile art. 14 alin. 2 C.pr.civ. care stabilesc ca cererile privitoare la mostenire sunt de competenta instantei celui din urma domiciliu al defunctului, in cauza fiind Judecatoria Sinaia .
Pe rolul Judecatoriei Sinaia cauza a fost inregistrata sub nr. 417/310/2010 la data de 8 martie 2010, care analizand actele si lucrarile dosarului, fata de dispozitiile legale incidente in cauza, a invocat din oficiu , la randul sau, exceptia necompetentei sale teritoriale, apreciind ca instanta competenta sa solutioneze prezenta cauza este Judecatoria Brasov, pentru urmatoarele considerente:
Reclamantul CD a dedus judecatii o cerere de dezbatere a succesiunii defunctei CFAF, decedata la data de 13 octombrie 1952, cu ultimul domiciliu in orasul Stalin (actualmente mun. Brasov), solicitand stabilirea de catre instanta a mostenitorilor chemati la succesiunea acestei defuncte, a masei succesorale a bunurilor care o alcatuiesc, in a carei componenta se regaseste bunul imobil situat in Brasov, str. ..., jud. Brasov.
Potrivit certificatului de deces seria MA nr. 862527/14 octombrie 1952, ultimul domiciliu al defunctei CFAF a fost in orasul Stalin, str. .., locul decesului fiind in or. Sinaia, str. ....
Este de netagaduit ca in materie succesorala competenta teritoriala a instantelor de judecata este absoluta, ea fiind reglementata de prevederile art. 14 Cod proc. civ., ea revenind instantei celui din urma domiciliu al defunctului.
Potrivit art. 13 din Decretul nr. 31/1954, "domiciliul unei persoane este acolo unde isi are locuinta statornica sau principala".
Fata de imprejurarea ca locul ultimului domiciliu al defunctului este o chestiune de fapt, dovada lui se poate face, in principiu, cu orice mijloc de proba admis de lege. Practic, dovada ultimului domiciliu se face cu mentiunile din actul de identitate sau certificatul de deces al persoanei care lasa mostenirea .
In speta de fata, instanta sesizata initial, respectiv Judecatoria Brasov, ajunge la concluzia ca locuinta statornica si principala a defunctei CFAF ar fi la locul decesului, fara a exista la dosar si alte probe care sa conduca instanta la retinerea unei astfel de stari de fapt, referindu-se in fapt la locul decesului defunctei.
Dimpotriva, procesul-verbal de inventariere a bunurilor succesorale intocmit la trei luni de la data deschiderii succesiunii defunctei - 29 decembrie 1952 - a fost incheiat de circumscriptia financiara a or. Stalin, in care se consemneaza ca bunurile imobile ramase de pe urma acestei defuncte sunt cota de 1/3 din imobilul situat in acelasi oras, pe str. ..., iar mostenitorii ramasi, respectiv reclamantul CD, minor in varsta de 7 ani si sotul supravietuitor, CC, locuiesc in acelasi imobil. Domiciliul copilului minor CD era identic cu domiciliul parintilor sai, potrivit art. 100 alin.1 Cod familiei, domiciliul pe care acesta il are si in prezent, dupa cum sustine prin cererea de chemare in judecata .
In cauza nu exista nici un fel de dovezi cu privire la parasirea domiciliului comun de catre defuncta CFAF si stabilirea acesteia la Sinaia, unde s-a produs decesul, motive pentru care instanta apreciaza ca in mod legal Judecatoria Brasov a fost sesizata initial cu dezbaterea mostenirii acestei defuncte, astfel ca va declina competenta teritoriala de solutionare a cauzei respectivei instante.
Constatandu-se conflictul negativ de competenta intre Judecatoria Sinaia si Judecatoria Brasov, fata de disp. art. 20 pct. 2 Cod proc. civila, va fi sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila cu pronuntarea regulatorului de competenta, potrivit art. 22 alin.3 Cod proc. civ.
Pronuntata de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 447 din data 06.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sinaia    Judecatoria Sinaia    Minori    Masa succesorala    Lipsa calitatii de mostenitor    Conflict negativ de competenta    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Mostenire    Mostenitori    Exceptia necompetentei teritoriale    Judecatoria Brasov    Exceptia necompetentei teritoriale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Plata sumei reprezentand plata nedatorata. Imbogatire fara just temei
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 744 din data 02.06.2010

Obligarea la plata sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 696 din data 26.05.2010

Anularea actelor de executare din dosarul executional. Suspendarea executarii silite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 432 din data 02.04.2010

Constatarea valabilitatii promisiunii de vanzare. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 133 din data 05.02.2010

Constatarea valabilitatii conventiei materializate in inscrisul sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1543 din data 22.01.2010

Cerere de ordonanta presedintiala. Evacuare vremelnica
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr.1489 din data 16.12.2009

Revendicare. Lasarea in deplina proprietate si linistita posesie a terenului
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1228 din data 03.11.2009

Servitute de vedere. Obligarea la inchiderea ferestrelor de vedere
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1068 din data 21.10.2009