din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anularea actelor de executare din dosarul executional. Suspendarea executarii silite

Anularea actelor de executare din dosarul executional. Suspendarea executarii silite

  Publicat: 04 Oct 2012       7977 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sinaia contestatoarea S.C. ...S.A. a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu intimatii ... precum si B.E.J. sa se dispuna anularea actelor de executare din dosarul executional nr. 274/2009 al B.E.J. PB Sinaia. S-a mai solicitat ca pana la solutionarea contestatiei sa se dispuna suspendarea executarii silite. A mai cerut contestatoarea sa se dispuna si restituirea taxei judiciare de timbru si intimatii sa fie obligate la plata cheltuielilor de judecata .

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Procedura prin care creditorul pune in vanzare bunurile mobile ale debitorului sau rau platnic,
Procedura legala, forma a urmaririi silite prin care creditorul pune in vanzare bunurile imobiliare
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Intrunire a cauzelor la aceeasi instanta, in cazuri de conexitate sau de indivizibilitate.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.

In motivarea cererii contestatoarea a aratat ca s-a inceput executarea silita impotriva sa in dosarul executional nr. 278/2009 al Executorului Judecatoresc DM Ramnicu Valcea fiind somata de acesta la plata sumelor de 83.219,86 lei debit, 34.261,62 lei dobanda, 3.769,9 lei cheltuieli de judecata, 10.982 lei cheltuieli de executare .
A mai aratat contestatoarea ca ulterior s-a format si dosarul executional nr. 274/2009 al B.E.J. PB Sinaia fiind somati si de acest executor la plata acelorasi sume de bani la care s-au adaugat si cheltuielile de executare ale acestui Birou executional.
A criticat contestatoarea transferal procedurii executionale de la Executorul Judecatoresc DM Ramnicu Valcea la B.E.J. PB Sinaia aratand ca primul executor era necompetent. S-a mai aratat ca este nelegal si modul in care au fost aditionate cheltuielile de executare ale executorului necompetent si adaugarea la aceste cheltuieli a celor facute de executorul intimate in cauza.
In sustinerea cererii s-au depus la dosarul cauzei in fotocopie acte executionale.
In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 399 si urmatoarele Cod procedura civila.
Contestatoarea a precizat contestatia aratand ca intelege sa conteste si sumele inscrise ca si cheltuieli de executare in procesul verbal din 28.12.2009 al B.E.J. PB Sinaia. In motivare contestatoarea a aratat ca onorariul executional maxim care ar fi putut fi fixat era de 3480 lei calculat prin aplicarea procentului de 2% asupra sumei urmarite.
Legal citata intimatele au formulat intampinare prin care s-a solicitat respingerea contestatiei.
In motivare s-a aratat ca in mod legal au demarat cele doua proceduri executionale deoarece art. 371 indice 1 alin. 3 Cod procedura civila permite derularea procedurilor executionale simultan sau succesiv pana la realizarea creantelor urmarite si ambele birouri executionale sunt competente fiindca debitoarea urmarita detine bunuri urmaribile in raza teritoriala a celor doi executori . S-a mai aratat ca in mod legal s-au fixat cheltuieli de executare in ambele dosare intrucat astfel de cheltuieli s-au facut fiind legal sa fie recuperate de la debitoare. S-a mai aratat ca onorariul executional se incadreaza ca mod de calcul in dispozitiile Ordinului nr. 2550/2006 .
Legal citat intimatul B.E.J. PB Sinaia a formulat intampinare prin care a aratat ca onorariul fixat pentru actele de executare intreprinse corespunde dispozitiilor Ordinului nr. 2550/2006 al M.J. fiind calculat coerent si progresiv pentru a asigura proportionalitatea intre valoarea obiectului urmarit si cuantumul onorariului; a fost prezentat in detaliu algoritmul de calcul al acestui onorariu. S-a mai aratat ca procesul verbal de cheltuieli al Executorului Judecatoresc DM reprezinta titlu executoriu si in acest context a fost pus in executare . S-a mai aratat si ca executorul DM este competent iar actele de executare savarsite de acesta sunt legale deoarece in raza sa teritoriala debitoarea detinea un bun imobil.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri fiind atasate piese ale dosarului executional contestat.
Examinand actele dosarului instanta retine in fapt urmatoarele:
Creditoarele CI si CLI au solicitat punerea in executare silita a titlului executoriu, Sentinta nr. 349/CAF/03.03.2009 a Tribunalului Valcea definitiva si irevocabila prin nerecurare impotriva debitoarei S.C. S.A.
La cererea creditoarei s-a constituit dosarul executional nr. 278/2009 al B.E.J. DM Rm. Valcea. In fata acestui birou executional s-a stabilit intinderea creantei prin calculul dobanzii legale pe cale de expertiza contabila si pentru recuperararea tuturor sumelor datorate de debitoare 83.219,86 lei debit, 34.261,62 lei dobanda, 3.769,9 lei cheltuieli de judecata, 10.982 lei cheltuieli de executare - s-a inceput executarea silita imobiliara fiind identificat in raza teritoriala a acestui birou executional un imobil apartinand debitoarei, imobil situat in mun. Rm. Valcea, jud. Valcea.
Din considerente nedeterminate aceasta urmarire nu a mai urmat cursul firesc neexistand date ca s-ar fi ajuns aici la realizarea nici macar partiala a creantei.
Fiind indicii ca debitoarea urmarita are bunuri in raza teritoriala a B.E.J. PB Sinaia s-a formulat cerere de executare silita si aici constituindu-se dosarul executional nr. 274/2009.
Pentru actele de executare indeplinite executorul judecatoresc DM a intocmit proces verbal de cheltuieli din 19.10.2009 in care au fost incluse cu acest titlu taxele de timbru, onorariul expertului contabil desemnat, onorariul executional, acesta din urma in cuantum de 8940,00(cu TVA); acest proces verbal constituie titlu executoriu conform art. 371 indice 7 Cod procedura civila si putea fi pus in executare fara alte formalitati conform art. 374 indice 1 Cod procedura civila.Potrivit art. 399 alin. 3 Cod procedura civila acesta, nefiind emis de o instanta judecatoreasca si neexistand alta procedura a contestarii lui poate si va fi cenzurat in prezenta cauza.
Fata de starea de fapt expusa, cu privire la criticile contestatoarei se va retine ca acestea sunt intemeiate in ceea ce priveste cuantumul onorariului executional fixat in dosarul nr. 278/2009 al B.E.J. DM Rm. Valcea. Cuantumul acestui onorariu de 8940,00(cu TVA) incalca dispozitiile Ordinului nr. 2550/2006 al Ministrului Justitiei; astfel, potrivit ordinului invocat pentru fiecare forma de executare silita indirecta - urmarire mobiliara a creantelor, urmarire imobiliara a creantelor, poprire - poate fi perceput separat un onorariu care sa incadreze intre limite minime si maxime definite precis. Acest onorariu se calculeaza dupa algoritmul prezentata de intimatul B.E.J. PB Sinaia respectiv astfel: pana la 50.000 lei din creanta - o cota de pana la 10%, pentru sume de la 50.001 lei la 80.000 lei - 3%, pentru sumele cuprinse intre 80.001 lei la 100.000 lei - 2%, peste 100.000 lei - 1%. Astfel fiind, cuantumul maxim pentru una din formele de executare este de 6507,52 lei. Calculul progresiv propus este rational si corespunde dispozitiilor legale citate, o alta modalitate de calcul precum cea acreditata de contesatoare conduce la concluzia imposibila ca onorariul minim ce se poate percepe pentru o forma de executare - 150 lei plus 2% din ce depaseste 1000 lei sa fie mai mare decat onorariul maxim c ear putea fi incasat - 1% pentru suma urmarita in cauza, mai mare de 100.000 lei.
Chiar si in conditiile de calcul progresiv facut, onorariul executorului DM Rm. Valcea este mult mai mare decat suma maxima la care acesta ar fi putut ajunge in conditiile in care nu a intreprins decat o forma de executare - urmarire silita imobiliara - si nici macar aceasta nu a fost finalizata din considerente care nu se degaja din actele dosarului devreme ce acest executor a inteles sa-si alature cheltuielile si procesul verbal de cheltuieli ce constituie titlu executoriu, executarii ce se intreprinde in dosarul executional nr. 274/2009 al B.E.J. PB Sinaia. Onorariul in discutie va fi asadar diminuat fiind fixat prin incalcarea dispozitiilor legale speciale ; acesta va fi diminuat la nivelul minimului prevazut de lege - 150 lei plus 2% din ce depaseste 1000 lei fiind evident ca pentru o executare silita nefinalizata, care nu a condus la recuperarea nici macar partiala a creantei, fixarea unei sume la nivelul maximului apare nejustificata.
Cu privire la criticile legate de onorariul executorului PB acestea nu se sustin; acest onorariu se incadreaza si corespunde limitei maxime impusa prin dispozitiile legale citate.
Instanta a verificat si criticile contestatoarei legate de reunirea executarilor. In cauza nu este vorba de nicio reunire de executari. Acest demers procedural ar fi fost posibil in conditiile art. 373 indice 4 Cod procedura civila insa cum niciuna din parti nu a cerut reunirea executarilor, nimic nu se opune ca procesul verbal de cheltuieli din dosarul executional care nu a ajuns la realizarea creantei sa fie pus in executare la B.E.J. PB Sinaia.
Cu privire la expertiza administrate pentru stabilirea dobanzii legale, aceasta corespunde dispozitiilor art. 371 indice 1 alin. 2 Cod procedura civila si a fost savarsita de un executor competent.
Pentru considerentele expuse s-a admis in parte contestatia precizata si s-a anulat in parte procesul verbal de cheltuieli din 19.10.2009 in ce priveste onorariul executorului DM care a fost redus la nivelul miniului legal. S-au mentinut in rest actele de executare contestate.
In baza art. 23 din Legea nr. 146/1997 s-a respins pentru prematuritate solicitarea de a se restitui taxa de timbru consemnata intrucat potrivit textului legal citat o astfel de cerere este supusa unei poceduri speciale si este promovabila dupa ramanerea irevocabila a hotararii prin care s-a admis, in tot sau in parte contestatia la executare .
Pronuntata de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 432 din data 02.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sinaia    Judecatoria Sinaia    Contestatie la executare    Executare silita    Taxa judiciara de timbru    Tribunalul Valcea    Expertiza contabila    Dobanda legala    Legea 146/1997
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Plata sumei reprezentand plata nedatorata. Imbogatire fara just temei
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 744 din data 02.06.2010

Obligarea la plata sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 696 din data 26.05.2010

Constatarea unicului mostenitor. Atribuirea intregii mase succesorale
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 447 din data 06.04.2010

Constatarea valabilitatii promisiunii de vanzare. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 133 din data 05.02.2010

Constatarea valabilitatii conventiei materializate in inscrisul sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1543 din data 22.01.2010

Cerere de ordonanta presedintiala. Evacuare vremelnica
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr.1489 din data 16.12.2009

Revendicare. Lasarea in deplina proprietate si linistita posesie a terenului
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1228 din data 03.11.2009

Servitute de vedere. Obligarea la inchiderea ferestrelor de vedere
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1068 din data 21.10.2009