din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1782 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Servitute de vedere. Obligarea la inchiderea ferestrelor de vedere

Servitute de vedere. Obligarea la inchiderea ferestrelor de vedere

  Publicat: 04 Oct 2012       6086 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sinaia sub nr. 1811/310/2009 reclamantii au solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu paratii sa se dispuna obligarea paratilor la inchiderea ferestrelor de vedere de la parter si etaj orientate catre interiorul proprietatii reclamantilor din orasul Azuga sau mascarea acestora cu caramida tip Nevada; obligarea paratilor la separarea instalatiei de gaze si apa; obligarea paratilor la montarea tevii de gaze naturale peste izolatia casei facuta fara acordul reclamantilor; in caz de refuz de executare al paratilor sa fie abilitati reclamantii la executare pe cheltuiala paratilor; cu cheltuieli de judecata .

(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Incetare a proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri,
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Proces de combinare, divizare si creare de instrumente financiare cu scopul indeplinirii unro obiective financiare licite, cu grad sporit de profit, in cadrul unro constrangeri legale cu deosebire de natura fiscala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Imobil in favoarea caruia s-a constituit o servitute.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze

In motivarea cererii reclamantii au aratat ca sunt proprietarii imobilului situat in orasul Azuga respectiv a acelei parti din imobil ce li s-a atribuit in urma partajului cu paratii. Au mai aratat ca paratii au deschideri de vadere catre proprietatea reclamantilor la parter si etaj iar aceste deschideri sunt folosite abuziv atat de parati cat si de musafirii acestora care arunca diferite obiecte in curtea interioara a proprietatii reclamantilor catre care sunt practicate. Au mai aratat ca paratii au si alte deschideri de vedere in incaperile respective, altele decat cele a caror inchidere o solicita. Au mai aratat reclamantii ca imobilul a avut utilitati comune fiind detinut in indiviziune, actiuni ale paratilor de separare au produs prejudicii reclamantilor prin astuparea tevii de gaze a acestora sau mutarea contorului electric astfel ca se impoune realizarea de bransamente proprii de catre acestia.
In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 480 Cod civil, art. 1073 - 1077 Cod civil.
Legal citati paratii au formulat intampinare prin care au invocat dispozitiile art. 633 Cod civil aratand ca servitutea trebuie sa ramana aceeasi daca ea a rezultat astfel din procesul de iesire din indiviziune . Cu privire la instalatii s-a aratat ca acestea sunt separate.
La cererea partilor au fost incuviintate probe cu inscrisuri, interogatorii, testimoniale, expeertize tehnice de inginerie sanitara si gaze.
S-a incuviintat la cererea comuna a partilor si proba cu cercetare locala rezultatele sale fiind consemnate in procesul verbal de la acea data . (fila 126)
Concluziile expertizelor tehnice administrate in cauza au fost astfel:
Expert tehnic specialist in domeniul petrol gaze, a concluzionat ca imobilele proprietatea partilor au instalatii de gaze separate dar bransamentul este comun iar reclamantii sunt beneficiarii acestuia deoarece au preluat in anul instalatia si contorul de la fosta proprietara.
Expert tehnic inginerie sanitara a concluzionat ca reclamantii au instalatii de apa potabila, camin bransament propriu cu aprobarile impuse de lege, ca paratii s-au racordat la acesta fara acceptul reclamantilor.
In urma administrarii probei cu cercetare locala instanta a constatat nemijlocit existenta deschiderilor de vedere directe catre proprietatea reclamantilor, deschideri practicate la nivelul incaperilor din parter si etaj.
In urma administrarii probei cu interogatoriu paratul a recunoscut ca incaperile pentru care se solicita inchiderea deschiderilor de vedere au si alte deschideri orientate catre strada.
Examinand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut in fapt urmatoarele:
Cu contract de vanzare cumparare reclamantii au dobandit un imobil compus din teren si constructie situat in orasul Azuga.
Cu contract de vanzare cumparare reclamantii au instrainat paratilor cota de 1/2 din imobilul compus din teren de 46 mp si locuinta amplasata pe acesta.
Reclamantii, fiind primii cumparatori ai imobilului de la proprietarul initial, au indeplinit formalitatile de transferare a contractelor pentru utilitati, gaze si apa, pe numele acestora dobandit astfel drepturi depline asupra furnizarii respectivelor utilitati precum si asupra instalatiilor aferente.
Prin sentinta civila pronuntata de Judecatoria Sinaia s-a dispus partajarea imobilului detinut de parti in indiviziune in cotele aratate, s-au constituit acestora loturi in natura si s-a realizat si punerea in posesie.
Paratii au intreprins demersuri pentru a incheia contracte proprii cu furnizorii de utilitati. Acestia au procedat si la separarea instalatiilor aferente insa au folosit pentru aceasta bransamentele asupra carora erau titulari proprietari reclamantii fara a avea acordul acestora.
Dupa realizarea impartelii s-a ajuns in situatia in care locuinta proprietate a paratilor are practicate deschideri de vedere la parter si etaj direct in curtea interioara a proprietatii reclamantilor, la acelasi nivel existand si alte ferestre, orientate catre strada, astfel cum paratul a recunoscut la interogatoriu.
Pe fondul degradarii relatiilor dintre parti s-a ajuns ca paratii sa foloseasca in mod sicanatoriu imprejurarea de a avea deschideri de vedere catre proprietatea reclamantilor nu numai prin aceea de a fi afectata intimitatea reclamantilor prin vederea directa in proprietatea acestora dar si prin aceea ca de la aceste ferestre paratii se adresau direct reclamantilor si musafirilor acestora in mod agresiv, astfel cum a declarat o martora audiata in cauza. Mai mult decat atat paratii au intentionat chiar sa transforme fereastra de la parter in usa - usa aparent fara nicio utilitate cat timp paratii nu au dreptul asupra niciunui centimetru de teren dincolo de zidul constructiei si implicit de deschiderea usii. In plus, paratii s-au folosit de ferestre, au patruns in lipsa reclamantilor pe proprietatea acestora pentru a efectua lucrari la casa proprie respectiv placarea cu polistiren.
Potrivit art. 612 Cod civil nimeni nu poate avea vedere sau ferestre de vedere asupra proprietatii vecinului sau de nu va fi o distanta de 19 decimetri intre zidul pe care se deschid aceste vederi si proprietatea vecina.
Situatia de fapt anterior expusa nu corespunde dispozitiilor textului legal citat, altfel spus exista deschideri de vedere practicate in constructia paratilor, la parter si etaj orientate catre interiorul proprietatii reclamantilor din orasul Azuga, iar zidul constructiei pe care sunt practicate se afla pe linia de hotar.
Pentru considerentele de fapt si de drept expuse s-a dispus ca paratii sa mascheze ferestrele de vedere de la parter si etaj orientate catre interiorul proprietatii reclamantilor din orasul Azuga cu caramida tip Nevada, modalitate in care aceste deschideri vor fi inchise.
Paratii au invocat in aparare dispozitiile art. 633 Cod civil aratand ca "daca proprietatea pentru care s-a stabilit servitutea s-ar imparti, servitutea ramane aceeasi pentru fiecare parte"
Textul legal invocat de parati in cauza nu are aplicatie; aceasta dispozitie legala se refera la situatia particulara in care un fond dominant se imparte ( un fond care beneficia de o servitute pe un fond aservit) stabilind ca dupa impartirea fondului dominant fiecare lot rezultat din impartire mentine dreptul de a beneficia de folosinta servitutii. In fapt proprietatea partilor care s-a impartit nu a avut beneficiul niciunei servituti fata de alt fond pentru a se aprecia ca aceasta servitute se mentine.
S-a mai retinut in cauza astfel cum s-a aratat ca paratii au procedat la separarea instalatiilor aferente, apa si gaze, insa au folosit pentru aceasta bransamentele asupra carora erau titulari proprietari reclamantii fara a avea acordul acestora si, fata de aceasta stare de fapt, vazand si art. 480 Cod civil s-a dispus obligarea paratilor sa-si realizeze propriile bransamente - alimentare apa si gaze.
In ce priveste solicitarea reclamantilor privind obligarea paratilor la montarea tevii de gaze naturale peste izolatia casei, s-a constatat atat la cercetarea locala si a reiesit si din concluziile expertizei tehnice completate ca izolatia este intrerupta la nivelul tevilor astfel ca aceasta pretentie a rama sfara obiect .
La solicitarea reclamantilor, vazand ca toate obligatiile stabilite in sarcina reclamantilor sunt obligatii de a face care pot fi aduse la indeplinire si prin alta persoana decat debitorul s-a dispus ca in caz de neexecutare a obligatiilor de a face de catre parati sa fie abilitati reclamantii la realizarea lor, pe cheltuiala paratilor.
Pronuntata de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1068 din data 21.10.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sinaia    Servitute de vedere    Judecatoria Sinaia    Partaj    Fond dominant    Fond aservit
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Servitute de vedere. Servitutea privind picatura stresinilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1576 din data 27.09.2011

Servitute de vedere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ploiesti - Sentinta civila nr. 3963 din data 16.03.2010

Plata sumei reprezentand plata nedatorata. Imbogatire fara just temei
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 744 din data 02.06.2010

Obligarea la plata sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 696 din data 26.05.2010

Constatarea unicului mostenitor. Atribuirea intregii mase succesorale
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 447 din data 06.04.2010

Anularea actelor de executare din dosarul executional. Suspendarea executarii silite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 432 din data 02.04.2010

Constatarea valabilitatii promisiunii de vanzare. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 133 din data 05.02.2010

Constatarea valabilitatii conventiei materializate in inscrisul sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1543 din data 22.01.2010

Cerere de ordonanta presedintiala. Evacuare vremelnica
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr.1489 din data 16.12.2009

Revendicare. Lasarea in deplina proprietate si linistita posesie a terenului
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1228 din data 03.11.2009