din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Plata sumei reprezentand sprijin financiar in temeiul OUG 123/2006

Plata sumei reprezentand sprijin financiar in temeiul OUG 123/2006

  Publicat: 10 Oct 2012       2144 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Prevazut in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea generala,
1.) � Obiectul actiunii .
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Patarlagele sub nr. 987/277/2011 din 20.04.2011, reclamanta Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura � Centrul Judetean Buzau a chemat in judecata pe paratul S.V. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 435 lei reprezentand sprijin financiar acordat in temeiul OUG nr. 123/2006 precum si la plata majorarilor si penalitatile de intarziere calculate in conformitate cu OUG nr.92/2003, de la data intocmirii procesului verbal de receptie si restituire pana la data efectiva a platii debitorului.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

2. - Motivarea actiunii.
2.1.) - In fapt: reclamanta a sustinut ca in aplicarea prevederilor OUG nr. 123/2006 si ale OMADR nr. 687/2007 paratul, desi a beneficiat urmare cererii inregistrata sub nr. 57/01.10.2007 la Centrul Local Patarlagele, de bonuri valorice in suma de 435 lei pentru infiintarea in toamna anului 2007 a culturii graului pe o suprafata de 0,87 ha., acesta nu a realizat si nu a infiintat cultura graului, astfel cum rezulta din procesul verbal de receptie si restituire nr. X/16.06.2008.
2.2) - In drept, reclamantul a invocat prevederile actelor normative mentionate in cuprinsul cererii introductive.
3.) - Intampinarea
Legal citat, paratul nu a formulat intampinare conform art. 115 - 118 din Codul de procedura civila.
4.)- Probe
In sprijinul actiunii introductive, reclamanta a depus inscrisuri la filele 6-9, iar paratul a prezent in instanta, a formulat aparari fundamentate pe inscrisurile depuse la filele 12-14.
5.) - Solutia instantei fondului
5.1.) - Prin sentinta nr. 1027 din 07.06.2011 pronuntata de Judecatoria Patarlagele s-a respins actiunea ca neintemeiata.
5.2.) - Hotarand astfel, instanta fondului a retinut in baza probatoriului administrat ca paratul si-a indeplinit obligatiile asumate prin cererea de acordare de sprijin financiar, formulata in temeiul OUG 123/2006, sens in care a evocat cele 3 facturi fiscale depuse la filele 13, 14 si polita de asigurare depusa la fila 12 dosar, astfel incat, cererea de restituire a sumei de care a beneficiat nu este justificata.
6.) - Recursul
6.1.) - Impotriva sentintei a declarat recurs reclamanta in termen legal conform art. 301 din Codul de procedura civila, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar in baza art. 303.
6.2.) - In expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat in esenta ca inscrisurile depuse la dosar de catre parat nu fac dovada indeplinirii obligatiilor asumate, avand in vedere faptul ca nu s-a asigurat cultura in termenul prevazut de lege.
7.) - Intampinarea la recurs
Paratul a formulat intampinare conform art. 115 - 118 din Codul de procedura civila, solicitand motivat respingerea recursului ca neintemeiat.
8.) - Analiza . Constatari
8.1.) - Examinand sentinta atacata in raport de actele si lucrarile dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate precum si din oficiu conform art. 3041 din codul de procedura civila, tribunalul constata ca recursul declarat este neintemeiat.
8.2.) - In baza probatoriului administrat, instanta fondului a retinut in mod corect si motivat ca paratul si-a indeplinit obligatiile asumate in procedura de acordare a sprijinului financiar in temeiul dispozitiilor OUG 123/2006, sens in care a evocat cele 3 facturi si polita de asigurare depuse la filele 12 - 14 dosar
8.3.) - Desi reclamanta a sustinut prin cererea introductiva drept temei al actiunii nerealizarea si neinfiintarea culturii graului ( potrivit procesului verbal de receptie si restituire nr. 57/16.06.2008, nesemnat de parat, depus la fila 7 dosar ), prin cererea de recurs a invocat un alt temei, ce nu a facut obiect de discutie la fond si anume: neasigurarea in termen a culturii ( si nementionat in procesul verbal respectiv) .
8.4.) - Or, in contextul expus, insasi contradictiile opuse de reclamanta recurenta conduc la necredibilitatea sustinerilor formulate la nivelul ambelor cicluri procesuale, context in care inscrisurile prezentate de parat sunt calificate drept probe certe si pertinente pentru cauza.
9) - Solutia tribunalului
In raport de considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei sentintei atacate, in baza art. 312 alin.1 din codul de procedura civila, s-a respins recursul ca neintemeiat.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 45 din data 30.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    OUG 123/2006    Judecatoria Patarlagele    Polita de asigurare    Debitor    Creditor    Procesul verbal de receptie    Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura    Penalitati de intarziere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012

Transformare daune cominatorii in daune compensatorii
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr.56 din data 17.05.2011