din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Deschidere procedura faliment

Deschidere procedura faliment

  Publicat: 05 Nov 2012       2585 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Prin sentinta comerciala nr.389 bis/10 iunie 2009, pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr.2026/121/2009 al Tribunalului Braila, s-a admis cererea debitoarei S.C. �F.C.� S.R.L Braila si s-a dispus deschiderea procedurii falimentului impotriva acesteia.

Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Termen care defineste creanta
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act adoptat de organele de stat,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).


In temeiul art.107 alin.2 din Legea 85/2006, a fost desemnat lichidator judiciar D.V. cu o retributie de 1500 lei lunar si cu atributiile prev. de art.25 din lege.


S-a dispus dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de administrare.


S-au fixat termenele limita referitoare la: predarea gestiunii catre lichidator, a listei actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii, verificarea creantelor, intocmirea, afisarea tabelului preliminar al creantelor, de depunere a contestatiilor la creanta si de solutionare a contestatiilor, de intocmire si afisare a tabelului definitiv consolidat.


S-a fixat data primei adunari a creditorilor, la 30.07.1009.


Conform art.113 din Legea 85/2006, s-a dispus sigilarea bunurilor din averea debitoarei si indeplinirea celorlalte operatiuni de lichidare.


Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca, la data de 9 iunie 2009 debitoarea S.C ``F.C.`` S.R.L Braila a solicitat sa fie supusa procedurii de insolventa manifestandu-si intentia de a-si lichida averea.


A constatat ca debitoarea se afla in incetare de plati, respectiv ca fondurile banesti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile, avand o datorie catre creditoarea CEC Bank in suma de 185.000 lei.


A constatat ca sunt indeplinite conditiile prev. de art.27 - 30 alin.2 din Legea 85/2006, pentru a dispune deschiderea procedurii falimentului si a desemnat provizoriu, in calitate de administrator judiciar Cabinetul Individual Practician in Insolventa D.V.


Impotriva acestei hotarari, in termen legal a declarat recurs creditoarea S.C ``F.C.`` S.R.L., inregistrata sub nr.2026/113/2009 pe rolul Curtii de Apel Galati - Sectia comerciala, maritima si fluviala.


Sentinta recurata a fost criticata sub aspectul nelegalitatii, pentru urmatoarele motive:


Desi debitoarea a solicitat desemnarea, in calitate de administrator judiciar, a S.Q. S.P.R.L. Bacau, societate profesionala cu mai multi angajati si un inalt prestigiu profesional, judecatorul sindic a desemnat un alt lichidator (D.V.). Mai mult, la dosar nu exista nici o oferta depusa de vreun practician, cu exceptia celei depuse de lichidatorul propus de debitoare.


S-a deschis procedura fara citarea partilor (a debitorului si creditorului).


A mai sustinut recurenta debitoare ca doreste reorganizarea judiciara si nu intrarea in faliment.


In drept, a invocat art.304 pct.9 C.pr.civ.


Debitoarea a solicitat si suspendarea executarii hotararii recurate, in temeiul art. 300 alin.2 si 3 C.pr.civ. rap.la art.403 alin.3 C.pr.civ., cerere respinsa prin incheierea din 4 august 2009.


Curtea de Apel Galati, prin decizia nr. 510/R/ 2009 a respins, ca fiind nefondat, recursul declarat de catre debitoarea S.C ``F.C.`` S.R.L. Braila impotriva sentintei comerciale nr.389 bis/10.06.2009 pronuntata de Tribunalul Braila in dosarul nr.2026/113/2009.


Pentru a hotari astfel, a retinut urmatoarele:


Contrar celor sustinute prin motivele de recurs, nici din cererea de deschidere a procedurii, formulata de debitoare, si nici din declaratia prevazuta de art.28 alin.1 lit.h din Legea 85/2006 (declaratie ce nu a fost depusa), nu rezulta intentia de reorganizare.


Cererea de deschidere a procedurii formulata de debitor trebuie insotita de o serie de acte, documente contabile si declaratii, inclusiv cea referitoare la intentia de reorganizare.


Cum debitoarea nu a depus in termen toate aceste acte, judecatorul sindic a facut o corecta aplicare a dispozitiilor art.28 alin.2 teza a III-a coroborat cu prevederile art.1 alin.2 literele d si f din Legea 85/2006, dispunand deschiderea procedurii simplificate a falimentului.


Cat priveste criticile referitoare la necitarea debitoarei si a creditorului la solutionarea cererii, constata ca judecata cererii voluntare de deschidere a procedurii se supune regulilor procedurii necontencioase, fiind o cerere pentru dezlegarea careia este necesara mijlocirea instantei, fara insa sa se urmareasca stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana . In consecinta, sunt aplicabile disp.art.7 alin.2 teza II din Legea 85/2006 rap.la art.331 - 339 C.pr.civ., in sensul ca nu se vor cita partile (nici debitoarea si nici creditorii, acestora din urma notificandu-li-se deschiderea procedurii, in vederea formularii de eventuale opozitii - art.32 alin.2 teza a II-a din Legea 85/2006).


Referitor la critica constand in nedesemnarea lichidatorului propus de debitoare, retine ca, potrivit art. 24 alin.1 rap. la art.19 alin.1 din legea 85/2006, practicienii interesati au obligatia de a depune la dosar o oferta de preluare a pozitiei de lichidator judiciar in dosarul respectiv la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala.


La data pronuntarii hotararii recurate, 10.06.2009, la dosar nu se depusese nici o altfel de oferta (cea apartinand S.Q. S.P.R.L. fiind depusa ulterior la 12.06.2009). In atare situatie, judecatorul sindic a facut o corecta aplicare a prevederilor art.19 alin.1 teza II din Legea 85/2006, potrivit carora, in cazul in care nu exista nici o oferta, acesta va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U.N.P.I.R.


Aceasta intrucat, din prevederile art.11 alin.1, lit.c din Legea 85/2006, in forma in vigoare la data pronuntarii hotararii recurate (anterior modificarilor introduse prin Legea 277/2009), optiunea exprimata de debitoare, in sensul desemnarii unui anumit practician in insolventa, nu il exonera pe acesta de obligatia de a depune oferta si dovezi privind conditiile referitoare la calificare si asigurarea pentru raspundere profesionala.


Fata de considerentele ce preced, retine ca judecatorul sindic a facut o corecta aplicare a normelor legale incidente spetei (art.27 - 28, art.24 rap. la art.19, art.11 alin.1 lit.c din Legea 85/2006), pronuntand o hotarare legala, a carei reformare nu se impune.


Asa fiind, potrivit art.312 alin.1 rap. la art.304 indice 1 C.pr.civ., va respinge prezentul recurs, ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.510 din data 09.10.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Legea 85/2006    Legea 277/2009    Lichidator judiciar    Dizolvare    Drept de administrare    Tabel preliminar al creantelor    Faliment    Insolventa    Creditor    Debitor    Tribunalul Braila    Datorie exigibila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta �inscrisuri noi�
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului � masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Remediile clasice vs. remediile actuale pentru iesirea din contractele paguboase
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN