din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2150 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de interventie. Justificarea interesului

Cerere de interventie. Justificarea interesului

  Publicat: 28 Feb 2013       2403 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Pe rol fiind judecarea recursurilor declarate de recurentul-reclamant Xxsi recurenta intervenienta Xx impotriva sentintei civile nr. 2638/09.11.2011 pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr.4696/263/2010.

Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Viciu al unei hotarari,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns recurentul-reclamant Xx si recurenta intervenienta Xx, lipsa intimatele Comisia Locala de Fond Funciar x si Comisia x de Fond Funciar.


Procedura completa.


S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care constatand recursurile in stare de judecata s-a acordat cuvantul.


Recurentul-reclamant Xx solicita admiterea recursului sau si modificarea sentintei in sensul obligarii primarului comunei x la plata de daune cominatorii de cate 100 lei/zi de intarziere si respingerea recursului declarat de intervenienta Xx.


Recurenta intervenienta solicita admiterea recursului sau conform motivelor, casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare, punand concluzii de respingere a recursului declarat de recurentul reclamant.


TRIBUNALULAsupra recursurilor de fata;


Prin sentinta civila nr. 2638/09.11.2011 pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr.4696/263/2010 s-a admis in parte cererea avand ca obiect fond funciar, formulata de reclamantul Xx, domiciliat in mun. Tg.-Jiu, jud.Gorj in contradictoriu cu paratele C.L., cu sediul in, jud.Gorj si cf Gorj, cu sediul in jud. Gorj si intervenienta Xx , domiciliata in com. b, sat b, jud.Gorj .


A fost obligata parata Comisia Locala de Fond Funciar b sa intocmeasca documentatia necesara reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata de 6,4450 ha, mostenitorilor autoarei ppi, conform HCJ 1763/24.07.1995 si adeverintei de proprietate nr.477/22.09.1995 si sa o inainteze Comisiei Judetene de Fond Funciar Gorj.


S-a respins in rest cererea principala.


S-a respins cererea de interventie formulata de intervenienta Xx.


Pentru a pronunta aceasta sentinta a retinut instanta ca s-a emis autorului pvi titlul de proprietate nr.13497260/17.06.2003 pentru suprafata de 5,2732 ha, reclamantului Xx titlul de proprietate nr.13497258/2003 pentru suprafata de 0,9280 mp, iar numitilor tic si tee titlul de proprietate nr.13497259/17.06.2003 pentru 0,54 ha, nefiind emis titlul de proprietate pe numele autoarei p conform adeverintei de proprietate nr.477/22.09.1995 emisa in baza HCJ nr.1763/24.07.1995 prin care s-a validat suprafata de 6,4450 ha.


Referitor la cererea de interventie formulata de Xx , instanta a retinut ca prin aceasta cerere intervenienta a solicitat emiterea titlului de proprietate pentru toti mostenitorii autorului X desi in speta instanta a fost investita cu intocmirea documentatiei in vederea eliberarii titlului de proprietate, pentru autoarea PE, astfel incat cererea de interventie apare ca nefondata, cu atat mai mult cu cat actiunea formulata de intervenienta privind anularea HCJ nr.1763/1995 si a adeverintei de proprietate nr.477/1995 a fost respinsa irevocabil.


Impotriva sentintei a declarat recurs reclamantul solicitand modificarea acestuia in sensul de a fi obligat primarul comunei B la plata de daune compensatorii de cate 100 lei/zi de intarziere incepand cu anul 1995 si pana in prezent astfel incat acesta sa fie constrans la a-si indeplini obligatia de eliberare a titlului de proprietate . Rezulta asadar ca de fapt recurentul solicita obligarea primarului in calitate de presedinte al comisiei locale de fond funciar la plata de daune cominatorii pe zi de intarziere acestea reprezentand singurul mijloc de constrangere al debitorului la indeplinirea obligatiei de a face.


Analizand recursul prin prisma criticilor formulate, tribunalul il apreciaza ca nefondat pentru urmatoarele considerente:


Conform art.294 alin. 1 C.pr.civ. in apel nu se poate schimba calitatea partilor, cauza sau obiectul cererii de chemare in judecata si nici nu se pot face alte cereri noi, dispozitie aplicabila conform art.316 C.pr.civ. si in instanta de recurs.


In speta reclamatul Xxa investit instanta cu o actiune avand ca obiect obligarea comisiei locale de fond Funciar B sa intocmeasca si sa inainteze documentatia necesara reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata de 6,4450 ha, mostenitorilor autoarei PE conform HCJ 1763/1995 si adeverintei de proprietate nr.477/95 fara a solicita obligarea primarului in calitate de presedinte al comisiei locale de fond funciar la plata de daune cominatorii ca o modalitate de constrangere la indeplinirea obligatiei de a face, astfel incat in recurs cererea noua formulata in sensul unui nou capat de cerere constand in obligarea primarului la plata de daune cominatorii nu poate fi admisa, astfel ca in baza art.312 C.pr.civ. recursul urmeaza sa fie respins ca nefondat.


Impotriva sentintei a declarat recurs si intervenienta Xx criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate cu motivarea ca instanta de fond a apreciat eronat probatoriul si a aplicat gresit dispozitiile legale atunci cand i-a respins cererea de interventie, neavand in vedere faptul ca de pe urma autoarei PE nu au ramas terenuri, acestea fiind de fapt proprietatea autorului PI a carei mostenitoare este si ea.


Analizand recursul, tribunalul il apreciaza ca nefondat pentru urmatoarele considerente:


Conform art.49 C.pr.civ. oricine are interes poate interveni intr-o pricina ce se urmeaza intre alte persoane, interventia fiind in interes propriu cand cel acre intervine invoca un drept al sau.


In speta, in mod corect a retinut instanta de fond faptul ca intervenienta Xx nu prezinta interes sa intervina in pricina ce se poarta intre reclamantul Xxsi parata Comisia Locala de Fond Funciar B, intrucat acest litigiu priveste emiterea titlului de proprietate autorului PE a carei mostenitoare intervenienta nu este, iar pe de alta parter actiunea acesteia prin care a solicitat anularea HCJ nr.1763/24.07.1995 si adeverintei de proprietate nr.477/1995 a fost respinsa irevocabil.


Fata de aceasta situatie , sentinta instantei de fond apare ca temeinica si legala, astfel incat in baza art.312 C.pr.civ., recursul intervenientei urmeaza sa fie respins ca nefondat.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


DECIDERespinge ca nefondate recursurile declarate de recurentul-reclamant Xxsi recurenta intervenienta Xx impotriva sentintei civile nr. 2638/09.11.2011 pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr.4696/263/2010.


Irevocabila.


Data si citita in sedinta publica din data de 01 februarie 2012 la Tribunalul Gorj.

Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia I Civila, Decizia nr. 224 din 01.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Daune cominatorii    Cerere de interventie    Titlu de proprietate    Fond funciar    Reconstituirea dreptului de proprietate    Interes
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020Articole Juridice

In cadrul recuperarii unor penalitati cu titlu cominatoriu stabilite de CJUE, Comisia nu poate aprecia conformitatea legislatiei nationale cu dreptul UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca
Sursa: EuroAvocatura