din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Necomunicarea in termen a informatiilor publice. Daune morale

Acord de mediere. Necomunicarea in termen a informatiilor publice. Daune morale

  Publicat: 26 Mar 2013       3787 citiri        Secţiunea: Mediere  


Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Pentru astazi fiind amanata solutionarea actiunii in contencios administrativ ce are ca obiect �comunicare informatii de interes public (Legea nr. 544/2001)� formulata de reclamanta S., cu sediul in Galati, judetul Galati, in contradictoriu cu parata P., cu sediul in comuna Sugag.

Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 18.03.2010, fiind consemnate in incheierea de sedinta din aceeasi zi, cand tribunalul a avut nevoie de timp pentru deliberare si a amanat pronuntarea cauzei la data de 01.04.2010.
TRIBUNALUL,
Deliberand asupra actiunii de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati - sectia comerciala si de contencios administrativ, la data de 30.09.2009 sub nr. 5518/121/2009, reclamanta S. Galati, in contradictoriu cu parata P. a solicitat pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligata parata la plata sumei de 1000 lei daune morale si 10 lei daune materiale.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a solicitat paratei informatii publice - respectiv sumele cheltuite in anul 2008 cu primele acordate salariatilor institutiei, sumele cheltuite cu deplasarea salariatilor si a consilierilor locali in anul 2008, sumele cheltuite cu telefoanele si facilitatile oferite salariatilor si consilierilor locali in anul 2008, sumele cheltuite cu publicitatea Primariei, destinatarii sau beneficiarii contractelor in anul 2008, solicitare la care parata nu i-a raspuns. Urmare acestui fapt, arata reclamanta, a formulat reclamatie administrativa, la care parata i-a raspuns cu intarziere.
In drept a invocat dispozitiile Legii nr. 544/2001.
Reclamanta a solicitat judecarea cauzei in lipsa sa.
La dosar a anexat inscrisuri .
Parata, legal citata, a formulat intampinare, prin care a aratat ca a incheiat cu reclamanta un acord de mediere, prin care s-a ajuns la solutionarea pe cale amiabila a litigiului.
La dosar s-a depus acordul de mediere incheiat la data de 10.11.2009, copie ordin de plata, proces-verbal din 10.11.2009, contract de mediere.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Din inscrisurile depuse la dosar (filele 5-27) rezulta ca reclamanta a solicitat in scris paratei comunicarea urmatoarelor informatii: sumele cheltuite in anul 2008
cu primele acordate salariatilor institutiei, sumele cheltuite cu deplasarea salariatilor paratei si a consilierilor locali in anul 2008, sumele cheltuite cu telefoanele si facilitatile oferite salariatilor si consilierilor locali in anul 2008 si respectiv sumele de bani cheltuite cu publicitatea Primariei, destinatarii sau beneficiarii contractelor in anul 2008.
Conform borderoului pentru trimiteri corespondente aflat la fila 3, reclamanta a expediat aceste solicitari prin serviciul postal.
Potrivit inscrisului aflat la fila 9 dosar, reclamanta a formulat reclamatie administrativa, solicitand comunicarea acestor informatii. Din borderoul aflat la fila 10 dosar, rezulta ca reclamatia administrativa a fost trimisa prin serviciul postal.
Insa, din inscrisurile depuse la dosar la filele 29-33, rezulta ca partile au incheiat un acord de mediere, in baza contractului de mediere nr. 2/10.11.2009, prin care, cu sprijinul mediatorului M., au inteles sa stinga litigiul ce formeaza obiectul prezentului dosar. Astfel, partile au incheiat acordul de mediere in urma sesiunii de mediere, prin care au convenit ca parata sa despagubeasca reclamanta cu suma de 1.000 lei reprezentand daune morale. Potrivit acestei intelegeri, parata a achitat aceasta suma prin ordinul de plata nr. 288/24.11.2009, aflat la fila 37 dosar.
La termenul de judecata din data de 18.03.2010, reclamanta, prezenta in instanta prin imputernicit cu delegatie la dosar, a confirmat realizarea acordului de mediere si a solicitat instantei sa ia act de acesta. Parata a depus la dosar intampinare (fila 46) prin care a aratat ca a incheiat cu reclamanta acest acord de mediere, in baza caruia a si achitat suma astfel stabilita.
Potrivit dispozitiilor art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, ``in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila", iar potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila, ``partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii [...] pentru a cere sa se dea hotararea care sa consfinteasca invoiala lor".
In cauza, vazand textele de lege mentionate, instanta urmeaza sa ia act de intelegerea partilor, materializata in acordul de mediere din data de X./10.11.2009.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
In baza dispozitiilor art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, raportat la dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila, ia act de intelegerea materializata in acordul de mediere prin care partile au convenit ca:
``Solutionarea de comun acord a situatiei conflictuale - partile, reclamanta S. Galati, va fi despagubita de parata P. cu suma de 1.000 lei, reprezentand daune morale, suma care va fi achitata de parata pana la data de 23.11.2009 cu ordin de plata in contul reclamantei.
Ia act de faptul ca prin O.P. parata a achitat in contul reclamantei suma de 1.000 lei reprezentand contravaloare acord de mediere".
Definitiva.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica din data de 01.04.2010.
Pronuntata de: Tribunalul Galati,Sectia comerciala, maritima si fluviala si de contencios administrativ-fiscal, Sentinta civila nr. 1394 din 01.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Galati    Mediere    Mediator    Acord de mediere    Contract de mediere    Legea 192/2006    Informatii publice    Legea 544/2001    Daune morale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Amanare aplicare pedeapsa. Inlaturarea interdictiei de a nu conduce orice categorie de vehicule. Alcoolemie redusa
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 5/A/08.01.2018 a Curtii de Apel Galati

Domeniul drepturilor nepatrimoniale recunoscute persoanelor juridice este restrans la acele drepturi subiective pe care persoana juridica le poate avea potrivit legii
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 1399 din data de 10 Decembrie 2019

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro