din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1881 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere privind modalitatea de partaj a masei succesorale

Acord de mediere privind modalitatea de partaj a masei succesorale

  Publicat: 28 Mar 2013       4833 citiri        Secţiunea: Mediere  


Pe rol pronuntarea hotararii asupra actiunii civile intentata de reclamanta dom. in X impotriva paratilor B, dom. in X, C, dom. in X, D, E, F si G ambii dom. in X, avand ca obiect constatarea calitatii de mostenitor si a masei succesorale.

Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Incetare a proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri,
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Incetare a proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri,
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,

Dezbaterea cauzei in fond a avut loc in sedinta publica din 16 martie 2011, concluziile partilor fiind consemnate in incheierea sedintei respective, incheiere care face parte integrala din partea introductiva a prezentei sentinte.
In urma deliberarii ce a avut loc in cauza, s-a pronuntat sentinta civila de fata.
INSTANTA,
Asupra cauzei de fata.
Prin actiunea civila inregistrata sub dosar cu nr. aratat mai sus, reclamanta A a chemat in judecata pe paratii B, C, D, E, F si G, solicitand ca instanta sa ia act de acordul de mediere incheiat intre parti in sensul ca: partile declara ca sunt mostenitori dupa defunctii S decedat la data de 08.08.1996 si R decedata la data de 30. 08. 2010, paratii de ordin 1, 2, 3 in calitate de fii, reclamanta in calitate de fiica si parata de ordin 4 in calitate de nepoata de fiica.
Masa succesorala dupa cei doi defuncti este compusa din urmatoarele bunuri imobile cuprinse in:
- Titlul de proprietate cu nr. ...in suprafata de 2 ha si 1000 mp;
- Titlul de proprietate cu nr. ...in suprafata de 3 ha si 2300 mp;
- Titlul de proprietate cu nr. ...in suprafata de 3000 mp.
-casa de locuit si teren aferent in suprafata totala de 1000 mp, situata in ... inscrisa in Cartea Funciara cu nr. cadastral 100601 si 100601-C1.
Partile se inteleg cu privire la partajarea masei succesorale astfel:
- Paratului B, ii revin 3000 mp, intravilan, in X, din care 1200 mp arabil in tarla nr. 116, parcela 56/2 si 1800 mp faneata in tarla nr.116, parcela 56/3, din Titlul de proprietate nr. xxx, si 8000 mp, extravilan, arabil, in aceeasi localitate, in tarla nr. 94, parcela 2409/1/a, din Titlul de proprietate nr.xxx.
- Paratului C ii revin 1 ha teren extravilan, in X, in tarla nr. 92, parcela 2248/4, din Titlul de proprietate nr. Xxx.
- Paratului D ii revin 4000 mp intravilan arabil in tarla nr.116, parcela 27, apoi 5800 mp extravilan arabil in tarla nr. 107, parcela 2910/6 si 3500 mp faneata in tarla nr. 107, parcela 2904/1, toate aflate in Titlul de. proprietate nr. xxx.
- Parata E si F, G renunta la mostenire in favoarea reclamantei A
-Reclamantei A ii revin :
- casa de locuit pe str. xxx, jud. xxx cu teren in suprafata totala de 1000 mp, conf. Cartii Funciare nr. xxx, cu conditia ca aceasta sa nu instraineze acest imobil timp de 30 ani, fara plata vreunei sulte, partile fiind escontentate.
- 6000 mp extravilan in tarla nr. 92, parcela 2280; 2000 mp, extravilan, vie, in tarla nr. 92, parcela 2281 din Titlul de proprietate nr. xxx; 4000 mp extravilan in tarla nr. 106, parcela 2777/5 si 7000 mp extravilan in tarla nr. 107, parcela 2910/17, din Titlul de proprietate nr. xxx.
Partile consimt ca cele de mai sus sa fie intabulate in cartea funciara cu titlu de mostenire legala si iesire din indiviziune .
In fapt se arata ca partile sunt mostenitoare dupa def. R decedata la data de 30 august 2010 iar masa succesorala se compune din imobilul casa de locuit, pe str. X, cu teren in suprafata totala de 1000 mp, conf. Cartii Funciare nr. xxx si imobilele cuprinse in titlul de proprietate cu nr. xxx in suprafata de 2 ha si 1000 mp; titlul de proprietate cu nr. xxx in suprafata de 3 ha si 2300 mp si titlul de proprietate cu nr. xxx in suprafata de 3000 mp.
in dovedirea actiunii s-au depus la dosar xerocopia actelor de stare civila, extrasul de cf. nr. xxx si titlurile de proprietate .
In sedinta publica din 16 martie 2011, reclamanta si paratii au depus la dosar acordul de mediere incheiat la mediator Y prin care s-au inteles cu privire la calitatea de mostenitori ai acestora dupa defuncta R decedata la data de 30 august 2010 iar si cu privire la calitatea de mostenitori ai acestuia dupa defunctul S decedat la data
de 18 august 1996, parintii respectiv bunicii paratei F, precum si constatarea si partajarea masei succesorale dupa cei doi defuncti.
Numitul G nu are calitate procesuala pasiva nefiind mostenitor dupa defuncti, acesta fiind ginerele defunctilor.
Avand in vedere cele aratate mai sus, instanta va admite actiunea civila intentata de reclamanta, impotriva paratilor de ordin 1, 2, 3 si 5 si drept urmare in baza art. 271 cod proc. civila rap. la art.58 alin.4 din Legea nr. 192/2006 modif. prin legea nr.370/2009 va lua act de tranzactia reclamantei si paratilor de ordin 1, 2, 3 si 5 consfintit prin acordul de mediere.
In baza art. 137 cod proc. civila va constata ca paratul G nu are procesuala pasiva.
Fara cheltuieli de judecata .
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
Admite actiunea civila intentata de reclamanta A., dom. in X., impotriva paratilor B, C, D, E, F si G prin urmare ia act de acordul de mediere incheiat de catre parti in sensul ca :
Partile declara ca sunt mostenitori dupa defunctii S decedat la data de 08.08.1996 si R decedata la data de 30.08.2010, paratii de ordini, 2, 3 in calitate de fii, reclamanta in calitate de fiica si parata de ordin 4 in calitate de nepoata de fiica.
Masa succesorala dupa cei doi defuncti este compusa din urmatoarele bunuri imobile cuprinse in;
- Titlul de proprietate cu nr ... in suprafata de 2 ha si 1000 mp;
- Titlul de proprietate cu nr ... in suprafata de 3 ha si 2300 mp;
- Titlul de proprietate cu nr ... in suprafata de 3000 mp.
- casa de locuit si teren aferent in suprafata totala de 1000 mp. situata in loc. a��. inscrisa in Cartea Funciara nr. 100601 - cu nr. cadastral 100601 si 100601-CL.
Partile se inteleg cu privire la partajarea masei succesorale astfel:
Paratului B ii revin 3000 mp./intravilan, in X, din care 1200 mp arabil in nr. 116. parcela 56/2 si 1800 mp faneata in tarla nr.116, parcela 56/3, din Titli proprietate nr. xxx si 8000 mp, extravilan, arabil, in aceeasi localitate, in tarla nr parcela 2409/1/a, din Titlul de proprietate nr. xxx.
Paratului C ii revin 1 ha si 3000 mp extravilan, in X, in tarla nr. 92, par 2248/4, din Titlul de proprietate nr. xxx.
Paratului D, ii revin 4000 mp intravilan arabil in tarla nr.116, parcela 27,. 5800 mp extravilan arabil in tarla nr. 107, parcela 2910/6 si 3500 mp faneata in tarla nr.107, parcela 2904/1, toate aflate in Titlul de proprietate nr. xxx.
Parata E si F renunta la mostenire in favoarea reclamantei A.
Reclamantei A ii revin casa de locuit, pe str. xxx, cu teren in suprafata totala de 1000 mp, conf. Cartii funciare nr. xxx cu conditia ca aceasta sa nu instraineze acest imobil timp de 30 de ani, fara plata vreunei sulte, partile fiind escontentate. De asemenea acesteia ii revin 6000 mp extravilan in tarla nr. 92, parcela 2280 ; 2000 mp, extravilan, vie, in tarla nr. 92, parcela 2281din Titlul de proprietate nr. 31 -25697; 4000 mp extravilan in tarla nr. 106, parcela 2777/5 si 7000 mp extravilan in tarla nr. 107, parcela 2910/17, din Titlul de proprietate nr. xxx.
Partile consimt ca cele de mai sus sa fie intabulate in cartea funciara cu titlu de mostenire legala si iesire din indiviziune .
Dispune intabularea in cf. a dreptului de proprietate in favoarea reclamantei, asupra imobilului inscris in cf. nr. xxx, nr. top. 100601 si 100601 CI in natura casa de locuit situat in X si teren aferent de 707 m., vie intravilan in suprafata de 112 mp si arabil in intravilan in suprafata de 111mp. cu titlu de mostenire si iesire din indiviziune, constatand ca celelalte imobile nu sunt intabulate inca in cartea funciara.
Constata ca numitul G nu are calitate de mostenitor dupa cei doi defuncti, motiv pentru care acesta nu are nici calitate procesuala pasiva.
Pronuntata in sedinta publica azi, 23 martie 2011.
Pronuntata de: Judecatoria Carei, Sentinta civila nr. 1156 din 23.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Carei    Mediere    Mediator    Contract de mediere    Acord de mediere    Legea 192/2006    Mostenire    Masa succesorala    Titlu de proprietate    Legea 370/2009    Tranzactie    Partaj    Iesire din indiviziune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Furt calificat. Patrunderea prin efractie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, Decizia penala nr. 167/R/ din 14 februarie 2012

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro