din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1402 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 din VCPC

Conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 din VCPC

  Publicat: 09 Nov 2015       2938 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Din economia dispozitiilor art. 317 alin. (1) C. proc. civ. rezulta ca hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare, atunci cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii sau hotararea a fost data de judecatori cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta, contestatia putand fi primita, pentru motivele mai sus aratate, in cazul cand aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt sau daca recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat in fond .

In materie penala, conform art.14 Cod Procedura Penala, dreptul persoanei vatamate, constituita ca parte civila, de a alatura si exercita actiunea civila fie celei penale in cadrul procesului penal, fie inaintarea acesteia instantei civile.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
In materie penala, conform art.14 Cod Procedura Penala, dreptul persoanei vatamate, constituita ca parte civila, de a alatura si exercita actiunea civila fie celei penale in cadrul procesului penal, fie inaintarea acesteia instantei civile.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act juridic prin care o persoana sau un organ revine asupra unei hotarari. De exemplu, un mostenitor poate retracta renuntarea la succesiune,
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,

In aplicarea corecta a acestor dispozitii legale, partea interesata nu are drept de optiune intre apel sau recurs, pe de o parte, si contestatie in anulare, pe de alta parte, pentru invocarea motivelor prevazute la pct. 1 si 2 ale art. 317 alin. (1) C. proc. civ., consecinta fiind aceea ca ori de cate ori partea are la dispozitie caile de atac ale apelului sau recursului si nu le foloseste, contestatia in anulare nu este admisibila.


Prin decizia civila nr. 3216 din 23 octombrie 2014, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a civila a respins exceptia nulitatii recursului declarat de J.D.F., a respins ca nefondate recursurile declarate de paratii J.D.F., J.M.P., V.F. si V.G.; a respins cererea de interventie formulata de intervenienta J.F. si a respins ca tardiv declarat recursul formulat de paratii D.I.F. si D.O.C.


Impotriva acestei decizii J.D.F. a formulat contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 C. proc. civ.


In sustinerea motivului invocat, contestatorul a aratat, in esenta, ca instanta de recurs a omis sa se pronunte asupra unor chestiuni esentiale cu privire la solutionarea cauzei.


Astfel, sustine contestatorul, desi a invocat motive de nelegalitate ce vizau, pe de o parte, acordarea a mai mult decat s-a cerut (anularea totala a actului de partaj voluntar) sau a ceea ce nu s-a cerut (restituirea constructiei), iar, pe de alta parte, aplicarea sau interpretarea gresita a legii, precum si chestiuni de natura a atrage nulitatea absoluta a deciziei recurate, legate de neconceptarea in cauza a intervenientei in interes propriu din aceasta faza J.F., iar problemele au fost expuse pe larg in cadrul pledoariei orale, cat si prin concluziile scrise detaliate, hotararea instantei de recurs nu trateaza aceste aspecte.


Contestatorul, referindu-se la motivarea deciziei contestata, sustine ca se poate vorbi despre o nemotivare a solutiei in ceea ce il priveste, in opinia sa prioritate in dezbaterea recursului avea chestiunea nulitatii hotararii instantei de apel avand in vedere solutia acesteia de desfiintare in tot a actului de partaj, solutie ce fusese adoptata fara ca, in cauza, sa se fi dispus conceptarea lui J.F.


In continuarea motivarii, contestatorul a reluat prezentarea motivelor de recurs astfel cum au fost argumentate in fata instantei de recurs, facand trimiteri la situatia de fapt a cauzei.


Contestatia in anulare este nefondata si a fost respinsa pentru urmatoarele considerente:


Precizare prealabila. Avand in vedere precizarea contestatiei in anulare facuta de catre contestator in cadrul sustinerilor orale in sedinta publica in sensul ca isi intemeiaza contestatia in anulare si pe dispozitiile art. 317 alin. (2) C. proc. civ., analiza contestatiei in anulare va avea in vedere si mentionatele dispozitii.


Potrivit dispozitiilor art. 317 alin. (1) C. proc. civ., hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare, atunci cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii sau hotararea a fost data de judecatori cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta . Iar potrivit alin. (2) contestatia poate fi primita, pentru motivele mai sus aratate, in cazul cand aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt sau daca recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat in fond .


In aplicarea corecta a dispozitiilor legale sus-enuntate, urmeaza a se retine ca partea interesata nu are drept de optiune intre apel sau recurs, pe de o parte, si contestatie in anulare, pe de alta parte, pentru invocarea motivelor prevazute la pct. 1 si 2 ale art. 317 alin. (1) C. proc. civ., consecinta fiind aceea ca ori de cate ori partea are la dispozitie caile de atac ale apelului sau recursului si nu le foloseste, contestatia in anulare nu este admisibila.


Or, tocmai aceasta este situatia in speta, contestatorul J.D.F. nu a invocat pe calea recursului exercitat impotriva deciziei nr. 208/2011 din 15 decembrie 2011 a Curtii de Apel Craiova nelegala citare in apel a intervenientei J.F., invocand acest motiv direct in calea de retractare a contestatiei in anulare, ceea ce nu poate fi admisibil fata de dispozitiile art. 317 alin. (2) C. proc. civ.


Prin urmare, neregularitatea procedurii de citare in apel putea si trebuia sa fie invocata pe calea recursului de catre contestator, calea contestatiei in anulare nefiind deschisa pentru valorificarea acestui motiv, cat timp el putea fi invocat pe calea recursului, dupa cum rezulta neechivoc din dispozitiile art. 317 alin. (2) C. proc. civ.


In ceea ce priveste temeiul invocat de contestator, art. 318 C. proc. civ., acesta prevede, intr-adevar, in prima teza ca hotararile instantei de recurs pot fi atacate cu recurs atunci cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale, iar in cea de a doua teza se prevede omisiunea din greseala a instantei de recurs sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau casare.


Sustinerea contestatorului in sensul ca instanta de recurs a omis a analiza motivele de nelegalitate invocate prin cererea de recurs nu poate fi primita, intrucat Inalta Curte a raspuns tuturor argumentelor subsumate motivelor de nelegalitate, astfel ca aceasta critica nu se incadreaza in motivul care sa permita exercitarea acestei cai extraordinare de atac de vreme ce din considerentele hotararii rezulta rationamentul logico juridic al instantei in adoptarea solutiei din recurs.


Ipoteza reglementata de art. 318 teza a II-a C. proc. civ. are in vedere omisiunea efectiva de examinare a motivelor de casare sau modificare invocate, or din considerentele deciziei rezulta incontestabil ca instanta de recurs a luat in examinare criticile formulate de recurent, aceasta fiind indreptatita sa raspunda motivelor de recurs si printr-un considerent comun, in acest sens retinandu-se ca omisiunea cercetarii unui motiv de casare nu exista in situatia in care instanta de recurs a analizat grupat toate criticile si sustinerile formulate de recurent.


In conditiile in care contestatia in anulare nu constituie un mijloc de reformare a deciziei pronuntata de instanta de recurs, nici celelalte motive prin care s-au reluat argumentele cererii de recurs care au fost prezentate Inaltei Curti drept motive ale contestatiei in anulare nu vor fi retinute.


Asadar, constatand ca motivele invocate de contestatoare nu se incadreaza in niciuna din situatiile de admitere a contestatiei in anulare reglementate de art. 317 si art. 318 C. proc. civ., Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins contestatia in anulare ca nefondata.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1767 din 25 iunie 2015


Citeşte mai multe despre:    ICCJ    contestatie in anulare    VCPC    conditii    admisibilitate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel Galati

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. �Asteptare legitima� de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati