din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2662 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Acordarea drepturilor salariale, compensarea concediului neefectuat si plata sporului de noapte ulterior concedierii

Acordarea drepturilor salariale, compensarea concediului neefectuat si plata sporului de noapte ulterior concedierii

  Publicat: 26 Jan 2019       1175 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 20.09.2016, reclamantul M_ G__-A_ in contradictoriu cu parata _ G__ SRL a solicitat ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la plata drepturilor salariale aferente perioadei 01.05.2016 ´┐Ż 17.08.2016; compensarea in bani a concediului de odihna pentru anul 2016, proportional cu perioada lucrata; contravaloarea sporului de noapte de 25% pentru perioada 11.09.2014 ´┐Ż 17.08.2016; dobanda legala aferenta acestor drepturi si cheltuieli de judecata .

Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, ´┐Żn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, ´┐Żn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii reclamantul arata ca a fost salariatul societatii parate in perioada 11.09.2014 - 17.08.2016, in functia de agent de securitate interventie, pe perioada nedeterminata, conform contractului individual de munca nr.133/10.09.2014. Societatea refuza sa-i plateasca drepturile banesti mai sus mentionate.


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


Reclamantul a fost salariatul societatii parate in functia de agent de securitate interventie, pe perioada nedeterminata, conform contractului individual de munca nr.133/10.09.2014.


Potrivit deciziei nr.204/17.08.2016 emisa de parata, incepand cu data de 17.08.2016 raporturile de munca dintre parti au incetat in temeiul art.61 lit.a) din Codul muncii.


Prin actiunea formulata reclamantul solicita plata drepturilor salariale aferente perioadei 01.05.2016 - 17.08.2016, compensarea in bani a concediului de odihna pentru anul 2016, proportional cu perioada lucrata, contravaloarea sporului de noapte de 25% pentru perioada 11.09.2014 - 17.08.2016, precum si dobanda legala aferenta acestor drepturi .


Prin dispozitiile art.159 din Codul muncii, salariul este definit ca fiind contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca, iar prin dispozitiile art.160 din Codul muncii se prevede ca salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri .


Potrivit art.161 din Codul muncii, salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.


De asemenea, potrivit art.40 alin.(2) lit.c) din Codul muncii, angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca, iar potrivit art.168 C. muncii, plata salariului se dovede?te prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea Platii catre salariatul indreptatit.


Art.272 din Codul muncii prevede ca ``sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi infatisare``.


Or, parata nu a facut dovada achitari drepturilor salariale cuvenite reclamantului pentru perioada 01.05.2016 - 17.08.2016.


Deci, prin neplata salariului, parata a incalcat aceste prevederi legale si a produs reclamantului un prejudiciu material pe care va fi obligata sa il acopere in temeiul raspunderii patrimoniale reglementata de art. 253 din C. muncii.


Potrivit art.150 C. muncii, pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca, indemnizatie pe care parata nu a dovedit ca a achitat-o reclamantului pentru perioada sus-mentionata.


Cu privire la contravaloarea sporului de noapte de 25% pentru perioada 11.09.2014 - 17.08.2016, din probatoriul administrat in cauza nu rezulta ca reclamantul a desfasurat munca de noapte, asa cum aceasta este definita de dispozitiile art.125 din Codul muncii.


Prin urmare, acest capat de cerere apare ca neintemeiat.


Fata de considerentele de fapt si de drept aratate, instanta va admite in parte actiunea si va obliga pe parata la plata catre reclamant a drepturilor salariale cuvenite si neacordate, conform contractului individual de munca, aferente perioadei 01.05.2016 - 17.08.2016, precum si la compensarea in bani a concediului de odihna pentru anul 2016, proportional cu perioada lucrata, precum si la plata dobanzii legale aferenta acestor drepturi, in raport de dispozitiile art.166 alin.4 din Codul muncii.


Potrivit dispozitiilor art.453 C.pr.civ. va fi obligata parata la plata catre reclamant a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTEAdmite in parte actiunea formulata de reclamantul M_ G__ A_, CNP: x, cu domiciliul procesual ales la Cabinet avocat B_ A_, cu sediul in Topoloveni, __.200, jud. Arges, in contradictoriu cu parata _ G__ SRL, cu sediul in Chiajna, __ A, jud. I__.


Obliga parata la plata catre reclamant a drepturilor salariale cuvenite si neacordate, conform contractului individual de munca, aferente perioadei 01.05.2016 - 17.08.2016, precum si la compensarea in bani a concediului de odihna pentru anul 2016, proportional cu perioada lucrata.


Obliga parata la plata catre reclamant a dobanzii legale aferenta acestor drepturi .


Respinge capatul de cerere privind plata sporului de noapte de 25%, aferent perioadei 11.09.2014 - 17.08.2016.


Obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


Executorie provizoriu de drept .


Cu apel in 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunandu-se la Tribunalul Arges.
Pronuntata de: Tribunalul Arges Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 257/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Drepturi salariale neachitate    Compensare in bani concediu    Spor de noapte    Concediere drepturi salariale neacordate    Actiune simpla solutie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transformarea postului in post cu studii superioare. Obligarea paratului la emiterea deciziei privind transformarea postului detinut la terminarea studiilor superioare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 702/30 octombrie 2018

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI ´┐Ż Decizia nr. 380/13.06.2019

ITM nu are calitatea de a modifica raportul de munca dintre parti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Necontestarea de catre angajator a drepturilor salariale pretinse de salariat. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1377 din data de 08 Septembrie 2020

Notiunea de timp de lucru. Conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 94 din 18.02.2020

Compensarea in bani a concediului de odihna aferent perioadei detasarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizia civila nr. 363 din data de 16.09.2020

Cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta apreciaza daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 2090/2017, in sedinta publica din 31 martie 2017

Proba testimoniala in dovedirea orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal
Pronuntaţă de: Tribunalul Salaj Sectia Civila, Sentinta civila nr. 83/2017, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017