din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3082 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Notiunea de timp de lucru. Conditii

Notiunea de timp de lucru. Conditii

  Publicat: 19 Mar 2021       2108 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Prin actiunea inregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului G., reclamantul P.N. a solicitat in contradictoriu cu parata . Cluj-N., obligarea paratei la plata diferentelor de drepturi salariale neachitate si indemnizatie deplasare externa (diurna) pentru perioada iunie 2014- iulie 2016, la plata sumei de 270 de lei reprezentand taxa sindicat retinuta de angajator .

(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Denumire data monedei unice europene.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Denumire data monedei unice europene.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Legislatia comunitara primara (sau dreptul primar) include in primul rand Tratatele si alte acorduri cu un statut similar. Legislatia comunitara primara este rezultatul negocierilor directe dintre guvernele statelor membre. Aceste acorduri sunt puse pe hartie sub forma de Tratate care trebuie ulterior ratificate de parlamentele nationale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Denumire data monedei unice europene.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Motivandu-si in fapt actiunea a aratat ca a lucrat la societatea parata in functia de sofer autocamion incepand cu data de 18.10.2017.


Reclamantul a aratat ca nu a primit indemnizatia pentru deplasarile externe efectuate si nici salariul cuvenit aferent, motiv pentru care a promovat prezenta actiune .


In sustinerea actiunii a solicitat proba cu inscrisuri .


Intimata legal citata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia prescriptiei pentru pretentiile anterioarei anului 2014.


A solicitat respingerea actiunii ca nefondata motivat de faptul ca au achitat toate sumele solicitate de catre reclamant, respectiv drepturile salariale precum si diurna.


Referitor la exceptia prescriptiei invocata de catre parata, instanta a respins-o ca nefondata, motivat de faptul ca prin cererea de completare a actiunii reclamantul a aratat ca intelege sa solicite toate aceste drepturi pentru 3 ani anteriori cererii de chemare in judecata-respectiv din perioada iunie 2014.


Prin Sentinta civila nr. 988/26.09.2019 pronuntata de Tribunalul G. a fost respinsa ca nefondata exceptia prescriptiei invocata de catre parata.


A fost admisa actiunea formulata de reclamantul P.N.in contradictoriu cu parata . avand ca obiect drepturi banesti.


A obligat-o pe parata catre reclamant la plata sumei de 6347 lei, reprezentand salarii neachitate pentru perioada iunie 2014- iulie 2016, la plata sumei de 325, 41 Euro in echivalent lei la data platii, reprezentand diferenta de diurna pe perioada iunie 2014- iulie 2016, la plata sumei de 260 de lei reprezentand taxa sindicat retinuta de angajator .


Obliga pe parata catre reclamant la plata cheltuielilor de judecata respectiv-suma de 1500 lei reprezentand onorariu avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) si 2500 de lei cu titlu de onorariu expertiza rezultand un total de 4000 de lei.


In motivare, instanta a retinut urmatoarele:


Reclamantul P.N. a fost salariatul unitatii parate in functia de sofer autocamion incepand cu data de 22.07.2011. (f.07- 10)


Desi reclamantul si-a indeplinit obligatiile stabilite in sarcina sa prin contractul individual de munca, parata nu i-a achitat toate drepturile cuvenite, respectiv drepturile salariale aferente perioadei iunie 2014- iulie 2016, indemnizatia de deplasare externa (diurna) aferenta perioadei iunie 2014- iulie 2016.


Potrivit disp. art. 159 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca . Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani .


Conform disp. art. 161 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), salariile se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale angajatorilor, iar plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit (art. 168 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


In prezenta cauza, parata nu a facut dovada platii in integralitate a drepturilor drepturile salariale derivate din contractul de munca aferente perioadei iunie 2014- iulie 2016 si nici privind indemnizatia de deplasare externa (diurna) solicitate, in sensul d isp. art. 168 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Referitor la drepturile salariale instanta a retinut ca din cuprinsul raportului de expertiza efectuat in cauza a reiesit ca parata datoreaza cu titlu de drepturi salariale reclamantului suma de 6347 lei. (f.144- 145)


Potrivit art. 5 din H.G. nr. 518/1995, personalului trimis in strainatate in conditiile prezentei hotarari i se acorda: a. In strainatate, o indemnizatie zilnica in valuta primita pe perioada delegarii si detasarii in strainatate, denumita in continuare indemnizatie de deplasare, compusa din:


a) o suma zilnica, denumita in continuare diurna, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea;


b) o suma zilnica, denumita in continuare indemnizatie de cazare, in limita careia personalul trebuie sa isi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se intelege, pe langa tarifele sau chiria platite, si eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum si costul micului dejun, atunci cand acesta este inclus in tarif.


Avand in vedere art. 5 lit. b din H.G. nr. 518/1995, instanta va obliga parata si la plata a 70, 15 euro cu titlu de indemnizatie de cazare, fiind dovedite de catre reclamant cu factura f iscala de la fila 14.


In cauza a fost administrata proba cu expertiza contabila de unde a rezultat ca parata mai are de achitat reclamantului si suma de 325, 41 Euro reprezentand diurna. (f.145)


Fata de aceste considerente instanta a respins ca nefondata exceptia prescriptiei invocata de catre parata si a admis actiunea .


Impotriva acestei sentinte a formulat apel parata, solicitand schimbarea in totalitate a ei si respingerea actiunii ca nefondata.


In motivare a aratat ca hotararea instantei de fond este nelegala, netemeinica si nemotivata, instanta neanalizand in concret apararile societatii si inscrisurile existente la dosar, ci bazandu-se pe raportul de expertiza efectuat in cauza. Considera ca practic expertul a devenit judecator, in hotarare neregasindu-se niciun fel de argument sau rationament al instantei.


Referitor la suma de 290 de Euro, reprezentand transfer bancar, aferenta perioadei iunie 2014- iulie 2016, sustine ca aceasta solicitare a reclamantului a fost adresata instantei abia prin precizarile din data de 02.10.2017, astfel ca raportat la acest aspect a solicitat prin intampinare si admiterea exceptiei prescriptiei cu privire la aceasta suma, pentru perioada iunie-octombrie 2014.


Sentinta atacata este criticabila prin nerespectarea art. 425 Cod de Procedura Civila, intrucat instanta a atribuit rolul de judecator expertului, neargumentand in niciun mod de ce calculele efectuate de acesta reflecta starea de fapt si motivele pentru care au fost inlaturate argumentele societatii.


In ceea ce priveste orele de disponibilitate, arata ca nu este de acord cu sustinerea expertului ca ar trebui platite, intrucat potrivit Directivei nr. 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002, privind organizarea timpului de lucru a persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, perioadele de disponibilitate nu fac parte din timpul de lucru.


Expertul nu a tinut cont de orele acordate in compensare in perioada 2014- 2016, nici de faptul ca la lichidare salariatului i-au fost achitate 9 zile de concediu de odihna in loc de 4.


Referitor la diurna, instanta nu a analizat exceptia prescriptiei invocate cu privire la suma reprezentand comisionul bancar in perioada iunie-octombrie 2014 si nici suma de 364, 92 Euro virata in luna decembrie cu mentiunea regularizare diurna, limitandu-se a o aprecia ca bonus, conform sustinerilor reclamantului.


Considera ca instanta a apreciat in mod gresit cuantumul cheltuielilor de judecata, intrucat pretentiile reclamantului nu au fost admise inte gral, ci doar in parte .


In ceea ce priveste achitarea unei sume separate pentru cazare, chiar daca aceasta obligatie nu se regaseste in dispozitiv, arata ca reclamantul nu avea acest drept, intrucat autovehiculele societatii sunt dotat e cu spatiu special de dormit, iar parcarea in alte locuri decat cele stabilite de societate reprezinta abatere disciplinara.


In drept, cererea s-a intemeiat pe dispozitiile art. 466 si urm. Cod de procedura civila.


Intimatul nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta.


Examinand apelul declarat prin prisma motivelor invocate de apelanta, Curtea apreciaza ca acesta este partial fondat fata de urmatoarele considerente:


Obiectul prezentei actiuni il reprezinta obligarea paratei la plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite reclamantului in baza contractului individual de munca incheiat intre parti, reclamantul sustinand ca angajatorul nu i-a achitat integral toate drepturile cuvenite, pe care le-a detaliat prin actiune si le-a precizat si prin cererea depusa la data de 02.10.2017.


Ca urmare, fiind vorba de calcule complexe, in mod corect a dispus instanta de fond efectuarea unei expertize contabile, care sa stabileasca daca societatea si-a indeplinit toate obligatiile legale fata de salariatul sau.


Partile au facut obiectiuni la raportul de expertiza, expertul raspunzand la acestea si modificand unde a considerat ca obiectiunile sunt intemeiate.


Daca apelanta considera ca expertiza nu este corect facuta, avea posibilitatea potrivit art. 338 Cod de Procedura Civila sa solicite efectuarea unei noi expertize de catre un alt expert, la termenul imediat urmator depunerii raspunsului la obiectiuni, sub sanctiunea decaderii.


In cauza insa parata nu a solicitat alta expertiza, iar obiectiunile sale au vizat strict orele de disponibilitate, pe care expertul a considerat ca se includ in timpul de lucru si le-a luat in calcul la plata drepturilor salariale, plata sumei de 1678 lei facuta in decembrie 2014 si faptul ca expertul a luat in calcul 4 zile de concediu de odihna care nu figurau in evidentele sale.


Ca urmare, obiectiunile cu privire la modul de calcul al drepturilor salariale din expertiza facute direct in fata instantei de apel nu vor fi analizate, apelanta fiind decazuta din dreptul de a mai solicita o alta expertiza.


Nu se poate retine ca instanta de fond nu a motivat hotararea si nici ca expertul a fost transformat in judecator. Din considerentele hotararii rezulta in mod clar ca instanta a considerat ca societatea parata nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale, potrivit dispozitiilor Codului Muncii si a obligat-o pe parata la indeplinirea acestora, in cuantumul stabilit de expertiza efectuata in cauza.


In mod cert, judecatorul nu are in atributii verificarea calculelor efectuate de expert si nici argumentarea acestora, desemnarea expertului fiind facuta tocmai pentru ca instanta a considerat necesara parerea unui specialist in calculul drepturilor salariale.


Referitor la exceptia prescriptiei cu privire la diferenta de transfer bancar, retinut din cuantumul diurnei aferenta perioadei iunie 2014- iulie 2016, curtea considera ca este neintemeiata.


Solicitarea reclamantului cu privire la plata integrala a diurnei a fost adresata instantei inca de la data depunerii actiunii si doar precizata la data de 02.10.2017, ca urmare in mod corect a fost respinsa exceptia prescriptiei.


In ceea ce priveste orele de disponibilitate, curtea apreciaza ca acestea nu faceau parte din timpul de lucru, sustinerile apelantei fiind corespunzatoare prevederilor legale.


Astfel, potrivit art. 111 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.


Timpul de lucru presupune asadar indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: lucratorul se afla la locul de munca, este la dispozitia angajatorului si isi exercita activitatea sau functiile in conformitate cu legislatia . Timpul de lucru nu presupune doar simpla prezenta a lucratorului la dispozitia angajatorului.


Ca urmare, societatea nu avea obligatia sa calculeze orele de disponibilitate ca timp de lucru, iar in expertiza efectuata expertul in mod gresit le-a luat in calcul la stabilirea drepturilor salariale, obiectiunile apelantei fiind intemeiate.


Avand in vedere ca instanta de apel nu poate reface calculele din expertiza, iar apelanta nu a solicitat acest lucru, urmeaza ca din totalul orelor lucrate, evidentiate in expertiza intocmita de expert contabil P.C.sa fie scazuta contravaloarea orelor de disponibilitate.


In ceea ce priveste diurna, curtea retine ca in mod corect nu a fost luata in calcul de catre expert suma de 364, 92 Euro, virata in decembrie 2014, cu titlu de ``regularizare diurna``, intrucat aceasta plata, chiar daca nu reprezinta un bonus, asa cum sustine reclamantul, nici nu se poate referi la perioada ulterioara lunii decembrie 2014, iar pana in acel moment diferenta dintre diurna platita de societate si cea incasata de reclamant rezulta doar din comisioanele bancare.


Referitor la retinerile bancare cu titlu de comision facute de banca din sumele intrate in contul bancar al reclamantului, curtea considera ca acestea nu ii pot fi imputate angajatorului, acesta platind strict suma datorata salariatului sau, reprezentand diurna.


Comisioanele bancare sunt retinute de banci in baza conditiilor contractuale acceptate de clienti, iar angajatorul, ca tert, nu are nicio obligatie ca la suma pe care i-o datoreaza salariatului sau sa adauge si comisionul pe care il retine banca, daca nu si-a asumat in mod expres o astfel de obligatie .


Ca urmare, din suma retinuta de expert ca nu a fost platita integral reclamantului cu titlu de diurna, 325, 41 euro, curtea va scadea comisioanele bancare de 260 de euro, care nu ii port fi imputate paratei, atat timp cat nu s-a facut dovada ca salariatul a fost obligat sa isi deschida cont tocmai la acea banca, care retinea comisioane pentru depunerea banilor in cont .


Cu privire la taxa de sindicat, retinuta salariatului fara acordul sau si fara a fi membru de sindicat, curtea retine ca solutia instantei de fond este corecta, de restituire a sumelor retinute nelegal, insa acesta nu a observat ca din expertiza efectuata in cauza rezulta ca suma de 260 de lei a fost deja inclusa in diferentele salariale calculate de expert, de 6347 lei.


Ca urmare, curtea va inlatura mentiunea privind obligarea paratei la plata sumei de 260 lei, reprezentand taxa sindicat, aceasta reprezentand o dubla obligare la plata .


Referitor la achitarea unei sume separate pentru cazare, curtea constata ca aceasta obligatie nu se regaseste in dispozitivul sentintei, singura parte din hotarare care poate fi executata de catre creditor, prin urmare nu este necesara modificarea sentintei cu privire la acest aspect.


In ceea ce priveste solicitarea de acordare proportionala a cheltuielilor de judecata de la fond, curtea considera ca acesta nu este intemeiata. Parata a pierdut procesul, iar reclamantul nu a solicitat o suma anume, aceasta rezultand in urma expertizei efectuate in cauza. Or plata expertului si a avocatului trebuia facuta in acelasi cuantum, indiferent de diferentele de drepturi salariale rezultate.


In consecinta, in baza art. 480 N. Cod de procedura civila, instanta va admite apelul si va schimba in parte sentinta apelata.


In baza art. 453 N. Cod de procedura civila intimatul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata facute de apelanta.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


DECIDE


Admite apelul declarat de parata .cu sediul procesual ales la Societatea Civila de Avocati ``R. si Asociatii``, in Cluj-N., 1, impotriva Sentintei civile nr. 988/26.09.2019 pronuntata de Tribunalul G.


Schimba in parte Sentinta civila nr. 988/26.09.2019 pronuntata de Tribunalul G., in sensul ca:


Din suma neta de 6347 lei, vor fi scazute sumele reprezentand c/val perioadelor de disponibilitate, evidentiate in raportul de expertiza intocmit de expert contabil P.C.


Obliga pe parata la plata sumei de 65, 41 Euro, cu titlu de diurna, in loc de 325, 41 Euro.


Inlatura mentiunea privind obligarea parate la plata sumei de 260 lei, reprezentand taxa sindicat.


Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate.


Obliga pe intimatul P.N.la plata sumei de 3123, 40 lei, reprezentand cheltuieli de judecata .


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica, azi 18.02.2020.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 94 din 18.02.2020


Citeşte mai multe despre:    ore de disponibilitate    timp de lucru    drepturi salariale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Determinarea notiunii de timp de lucru. Salariati izolati preventiv la locul de munca sau la domiciliu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5927 din data de 04 Noiembrie 2020

Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt - Sentinta civila nr. 148/2019

Stabilirea unor drepturi pentru salariati in contractul colectiv de munca numai in limitele minime prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3004 din 14.07.2020

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Suspendarea partiala a activitatii. Timpul in care salariatul este la dispozitia angajatorului reprezinta timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 1210 din 24.09.2019

Prestare ore suplimentare fara solicitarea expresa a angajatorului. Dovada prestarii orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti � Decizia civila nr. 114/11.04.2019

Stabilirea sporului sub limitele legale. Nulitate absoluta a clauzei din contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti � Decizia civila nr. 2731/10.09.2020

Perioada de izolare la locul de munca reprezinta timp de lucru. Ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5927/04.11.2020

Compensarea in bani a concediului de odihna aferent perioadei detasarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizia civila nr. 363 din data de 16.09.2020Articole Juridice

Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Deplasarile in interes de serviciu. Timpul de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati