din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1141 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Tranzactia incheiata intre salariat si angajator priveste raporturi juridice de dreptul muncii. Aceasta prevede modul in care se vor stinge datoriile existente, derivate din contractul individual de munca

Tranzactia incheiata intre salariat si angajator priveste raporturi juridice de dreptul muncii. Aceasta prevede modul in care se vor stinge datoriile existente, derivate din contractul individual de munca

  Publicat: 30 Jun 2021       1515 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Pe rol, solutionarea conflictului negativ de competenta ivit intre Judecatoria G. si Tribunalul Bucuresti Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in solutionarea cauzei ce priveste actiunea formulata de reclamantul M.J.I.S.in contradictoriu cu parata ASOCIATIA F.C. a. G., avand ca obiect drepturi banesti.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Gambler) Ca si speculatorii, jucatorii isi folosesc banii in speranta obtinerii unor profituri rapide,
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, ´┐Żn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale de munca ale muncitorilor si functionarilor, precum si alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de munca.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,

Deliberand asupra conflictului negativ de competenta, constata urmatoarele:


Prin Sentinta civila nr. 7520 din 18.10.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in Dosarul nr. x/3/2018, au fost admise exceptia necompetentei materiale si exceptia necompetentei teritoriale a instantei. s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei G.


In considerentele hotararii judecatoresti, instanta a retinut ca cererea dedusa judecatii are ca obiect, astfel cum sustine si reclamantul, pretentii civile decurgand din doua conventii civila incheiate de reclamant si parata intitulate ``conventie nr. 1092/15.03.2017`` si ``tranzactie nr. x/02.06.2017``, prima avand ca obiect cesionarea catre reclamantul-creditor cesionar a creantei pe care parata-debitor cedent o are de incasat de la un tert, in contul datoriei pe care parata angajatoare o inregistreaza fata de reclamant, constand in bonusuri in valoare de 8090 euro, tranzactia avand ca obiect stingerea tuturor litigiilor dintre partile contractante in legatura cu contractul individual de munca nr. 5/24.04.2014, parata obligandu-se sa plateasca reclamantului suma de 20.000 euro reprezentand drepturi salariale restante.


Raportat la obiectul cererii de chemare in judecata, respectiv la natura raporturilor dintre reclamant si parata precum si la valoarea obiectului cererii, s-a retinut ca prezenta cauza reprezinta o veritabila cerere in pretentii izvorand din contracte civile incheiate de parti, iar nu dintr-un raport de munca astfel cum sugereaza reclamantul, situatie in care devin incidente dispozitiile art. 94 pct. 1 lit. k C. proCod civ.


Prin Sentinta civila nr. 84 din 18 ianuarie 2019 pronuntata de Judecatoria G., a fost admisa exceptia necompetentei materiale si teritoriale a Judecatoriei G., fiind declinata competenta de solutionare a cererii in favoarea Tribunalului Bucuresti sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.


s-a constatat ivit conflictul negativ de competenta intre Judecatoria G. si Tribunalul Bucuresti sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.


In considerentele hotararii judecatoresti, s-a retinut ca intre parata, in calitate de angajator, si reclamant, in calitate de jucator profesionist, a fost incheiat contractul individual de munca inregistrat sub nr. 05/24.04.2014 in registrul general de evidenta a salariatilor, obiectul contractului constituindu-l pregatirea sportiva a jucatorului de catre c. si prestatia sportiva a jucatorului, la punctul J din contract fiind prevazut pretul contractului, respectiv -pentru perioada 24.04.2014 - 30.06.2015 salariul lunar de 8.000 euro net, pentru perioada 01.07. x16 salariul lunar de 9.000 euro net, pentru perioada 01.07.2016 - 30.06.2017 salariul lunar net de 10.000 euro net.


Totodata, in contractul de munca s-a prevazut dreptul jucatorului de a primi suma de 5.000 euro net, pentru fiecare an competitional in care echipa clubului va participa in Euro League, daca acesta va evolua in 50% din jocurile oficiale ale campionatului respectiv. In caz de retrogradare, sumele mentionate mai sus se diminueaza cu 50%.


Urmare a faptului ca drepturile salariale datorate de parata reclamantului, cu titlu de prime, in baza contractului individual de munca, in cuantum de 8.090 euro net, nu au fost achitate la termen, partile au incheiat conventia nr. 1092/15.03.2017 prin care au stabilit modalitatea de plata a acestor drepturi .


La data de 02.06.2017 partile au incheiat contractul de tranzactie nr. 2036, obiectul conventiei fiind, potrivit lit. B, ``stingerea pe cale amiabila a tuturor litigiilor ivite intre parti in legatura cu contractul individual de munca nr. 05/24.04.2012 ``.


In conformitate cu prevederile art. 266 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.


Faptul ca intre parti s-a incheiat o conventie si o tranzactie prin care s-a convenit modalitatea de plata a drepturilor salariale restante si a stingerii litigiilor ivite intre parti in legatura cu contractul individual de munca nr. 05/24.04.2014 nu are relevanta, fiind cert ca drepturile reclamantului deriva dintr-un contract de munca, si nu din conventia sau tranzactia respectiva.


Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de dispozitiile art. 133 si urm. Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:


Cererea de chemare in judecata cu care reclamantul a investit instantele de judecata are ca obiect plata unor drepturi de natura salariala intemeiate pe contractul individual de munca incheiat intre parti, inregistrat sub nr. 05/24.04.2014 in registrul general de evidenta a salariatilor. Faptul ca intre reclamant si parata au existat raporturi juridice de dreptul muncii nu a fost contestat de nici o parte si este un fapt cert, rezultand din chiar continutul drepturilor si obligatiilor convenite de parti. Conventia nr. 1092/15.03.2017 si tranzactia nr. x/02.06.2017 nu privesc raporturi juridice de alta natura, ci reglementeaza modul in care se vor stinge datoriile existente, derivate din contractul individual de munca, asa cum retinem din clauzele acestor conventii . Prin urmare, fiind certa existenta unor relatii de munca intre parti, intemeiate pe un contract individual de munca, sunt pe deplin aplicabile dispozitiile legislatiei muncii, inclusiv in ceea ce priveste competenta materiala si teritoriala, conform art. 269 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si art. 210 din Legea nr. 62/2011.


Pentru aceste considerente, in temeiul art. 135 si art. 136 Cod procedura civila, Curtea stabileste competenta de solutionare a prezentei cauze Tribunalului Bucuresti Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Stabileste competenta de solutionare a cauzei ce priveste actiunea formulata de reclamantul M.J.I.S.cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti .nr. 10, sector 5 la Cabinet de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) a. Mituica, in contradictoriu cu parata ASOCIATIA F.C. a. G.cu sediul social in G. 8, jud. G., in favoarea Tribunalul Bucuresti Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.


Definitiva.


Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin grefa instantei
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 9 din data de 04 Februarie 2019


Citeşte mai multe despre:    conflict negativ de competenta    reclamantul a investit instantele de judecata are ca obiect plata unor drepturi de natura salariala intemeiate pe contractul individual de munca incheiat intre parti    tranzanctia reglementeaza modul in care ser vor stinge datoriile existente intre salariat si angajator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Conflict negativ de competenta ivit intre instanta civila si instanta de contencios administrativ. Despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului apartinand fondului forestier. Natura civila a pretentiilor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 90 din 16 ianuarie 2020

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Dispozitia contestata priveste modificarea contractului de munca sub aspectul salarizarii ceea ce caracterizeaza litigiul ca fiind un conflict de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 6 din data de 22 Ianuarie 2019

Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatorului pe calea de drept comun. Incetarea raportului de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 719 din data de 25.08.2020

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Competenta este atrasa de obiect, iar nu de catre partile atrase in proces de catre reclamant sau de catre natura drepturilor care se pot naste ulterior in patrimoniul reclamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 14 din data de 10 ianuarie 2020Articole Juridice

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Notiunea de ´┐Żdomiciliu´┐Ż in dreptul muncii
Sursa: Larisa Stefana Mihalache