din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3574 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatorului pe calea de drept comun. Incetarea raportului de serviciu

Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatorului pe calea de drept comun. Incetarea raportului de serviciu

  Publicat: 01 Jul 2021       696 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Pe rolul instantei se afla solutionarea conflictului de competenta ivit in cauza ce priveste pe reclamanta Directia G.de Politie a M. bucuresti in contradictoriu cu paratul N.e C_- N.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Deliberand asupra conflictului negativ de fata, constata urmatoarele:


Prin cererea inregistrata la data de 25.07.2019 sub nr. x pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, reclamanta DIRECTIA G.DE POLITIE A M. bUCURESTI in contradictoriu cu paratul N.C_- N. a solicitat obligarea acestuia la plata sumei de 544 lei actualizata cu rata inflatiei la data efectuarii platii, reprezentand norma de hrana incasata necuvenit pentru luna septembrie 2017.


In motivare, a mentionat ca paratul si-a desfasurat activitatea in cadrul DGPMB avand gradul de agent principal de politie.


Prin dispozitia nr. 15.09.2017, acestuia i-au incetat raporturile de serviciu cu unitatea pentru limita de varsta, cu drept de pensie, incepand cu 15.09.2017.


Astfel cum rezulta din nota de restituire emisa de Financiar-Biroul Salarii, paratul a incasat necuvenit suma de 544 lei reprezentand norma de hrana necuvenit pentru luna septembrie 2017.


In drept, a invocat dispozitiile art. 192, 194 C. proCod civ, art. 134 1, 1344, 1635 Cod civ., art. 28 Legea nr. 360/2002.


Prin Sentinta civila nr. x din 15.10.2019, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a admis exceptia necompetentei materiale invocata din oficiu .


A declinat competenta de solutionare a cauzei formulata de reclamanta DIRECTIA G.DE POLITIE A M. bUCURESTI in contradictoriu cu paratul N.C_- N.catre Tribunalului Bucuresti.


Pentru a dispune astfel, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a retinut urmatoarele:


Potrivit art. 231 din Legea nr. 53/2003-prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca .


Conform art. 210 din Legea nr. 62/2011 - Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza Tribunalului in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul.


De asemenea, potrivit art. 211 lit. c) Legea nr. 62/2011, plata despagubirilor pentru pagubele cauzate si restituirea unor sume care au format obiectul unor plati nedatorate pot fi cerute in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.


Totodata, potrivit art. 266 Legea nr. 53/2003 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dint re partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.


Prin urmare, instanta a apreciat ca cererea reclamantului se incadreaza intre cele care au ca natura un conflict de munca, respectiv solicitarea de despagubiri reprezentand prejudicii aduse angajatorului reclamant de catre parat, in calitate de angajat, efecte ce deriva din incetarea raporturilor de munca .


Pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, cauza a fost inregistrata sub nr. x la 20.12.2019.


Prin Incheierea din 15 ianuarie 2020 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, aceasta instanta a admis exceptia de necompetenta functionala a Sectiei a VIIi-a Conflicte de Munc a si Asigurari Sociale a Tribunalului Bucuresti, invocata din oficiu


In temeiul art. 200 alin 2 C. pr. civ rap. la art. 536 C. administrativ, a dispus inaintarea cauzei privind pe reclamant DGPMB si pe parat N.C.N.spre competenta solutionare Sectiei a Ii-a C. administrativ si Fiscal a Tribunalului Bucuresti.


In drept, Tribunalul a retinut dispozitiile art. 536 C. administrativ, conform carora: ``Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului, cu exceptia situatiilor pentru care este stabilita expres prin lege competenta altor instante``


Drepturile banesti a caror restituire se solicita in prezenta cauza isi au izvorul in raporturile se serviciu ale paratului cu reclamanta si nu exista o dispozitie speciala care sa atribuie competenta solutionarii unor astfel de litigii instantelor de litigii de munca .


Prin Sentinta civila nr. 2707din 06 iulie 2020 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a Ii-a de C. administrativ si Fiscal, s-a admis exceptia de necompetenta materiala.


s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.


s-a constatat ivit conflictul negativ de competenta si s-a trimis cauza Curtii de Apel Bucuresti pentru solutionare.


Pentru a dispune astfel, Tribunalul a retinut, in esenta, ca cererea de fata are ca obiect pretentii intemeiate pe dreptul comun, reclamanta indicand expres temeiul de drept art. 1341, 1344 si art. 1635- 1639 Cod civ., raspunderea ramanand in afara raportului juridic de drept public.


Asupra conflictului negativ de competenta de fata, Curtea retine urmatoarele:


Paratul si-a desfasurat activitatea in cadrul DGPMB, avand gradul de agent principal de politie.


Prin dispozitia din 15.09.2017, acestuia i-au incetat raporturile de serviciu cu unitatea pentru limita de varsta, cu drept de pensie, incepand cu 15.09.2017.


Dupa incetarea raportului de serviciu, reclamanta a achitat paratului, din eroare, suma de 544 lei reprezentand norma de hrana necuvenit pentru luna septembrie 2017.


Asadar, obiectul cauzei nu il constituie componente ale raportului de serviciu al functionarului public, care deja incetase.


Dimpotriva, obiectul cauzei il constituie restituirea unei sume de bani platite nedatorat dupa momentul incetarii raportului de serviciu .


Temeiul acestei cereri de restituire il constituie plata nedatorata, astfel cum a aratat, de altfel, si reclamanta in actiune .


Potrivit art. 94 alin. 1 pct. 1 lit. j c. proCod civ., judecatoriile sunt competente sa se pronunte asupra cererilor evaluabile in bani de pana la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor.


Intr-o situatie ca aceea din speta, in care functionarul public nu se mai afla in raport de serviciu cu autoritatea sau institutia publica prejudiciata, angajarea raspunderii patrimoniale nu poate fi facuta decat pe calea de drept comun, conform prevederilor cuprinse in Codul civil.


Asa fiind, se va stabili competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Stabileste ca instanta competenta sa solutioneze cauza privind pe reclamanta DIRECTIA G.DE POLITIE A M. bUCURESTI, in contradictoriu cu paratul N.C.N., este Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, careia i se va trimite dosarul.


Definitiva.


Cercetata in Camera de Consiliu si pronuntata in sedinta publica azi, 25.08.2020.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 719 din data de 25.08.2020


Citeşte mai multe despre:    conflict negativ de competenta    incetare raport de serviciu    obiectul cauzei nu il constituie componente ale raportului de serviciu al functionarului public care deja incetase    obiectul cauzei il constituie restituirea unei sume de bani platite nedatorat dupa momentul incetarii raportului de serviciu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Conflict negativ de competenta ivit intre instanta civila si instanta de contencios administrativ. Despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului apartinand fondului forestier. Natura civila a pretentiilor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 90 din 16 ianuarie 2020

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Dispozitia contestata priveste modificarea contractului de munca sub aspectul salarizarii ceea ce caracterizeaza litigiul ca fiind un conflict de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 6 din data de 22 Ianuarie 2019

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Tranzactia incheiata intre salariat si angajator priveste raporturi juridice de dreptul muncii. Aceasta prevede modul in care se vor stinge datoriile existente, derivate din contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 9 din data de 04 Februarie 2019

Competenta este atrasa de obiect, iar nu de catre partile atrase in proces de catre reclamant sau de catre natura drepturilor care se pot naste ulterior in patrimoniul reclamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 14 din data de 10 ianuarie 2020Articole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Notiunea de ´┐Żdomiciliu´┐Ż in dreptul muncii
Sursa: Larisa Stefana Mihalache